ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 2

Najčítanejšie článkyPrameň > 2004 > Verejná správa región

Verejná správa región
rok 2004

Odpad bezo zmien

17.02.2004 -

Nové Mesto nad Váhom 17.02.2004 - Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom bol predložený návrh zvýšenia ročného poplatku za odvoz komunálneho odpadu z 350 na 420 korún. Vychádzal z analýzy vypracovanej TSM, ktoré sú poverené zberom, prepravou a zneškodňovaním komunálnych odpadov v meste. Na nový návrh poslaneckého klubu HZDS sa nakoniec MsZ uznieslo, že poplatok za odpad tento rok mesto obyvateľom zachová na úrovni roka 2003. Avšak tento, podľa niektorých poslancov, "ústretový a sociálny krok mesta voči občanom" má i druhú stránku.

Môžeme si za to sami?

03.01.2004 -

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Už viac ako rok monitorujem (ne)aktivitu poslancov na zasadaniach mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom. Za ten čas som sa presvedčil, že ich rozhodnutia sú v mnohom nekvalitné (napr. „nariadenie o psoch“, ktoré skončilo až na prokuratúre – písali sme o ňom minulý rok) a nie vždy smerujú k úžitku všetkých občanov a tohto regiónu. Naposledy ma o tom presvedčili 16. decembra, keď ako volení zástupcovia občanov nedovolili práve občanovi! vyjadriť názor na svojom rokovaní.


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet