ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov na Prameni v roku 2005 301
> Počet článkov v ostatných rokoch 2641


Prameň > 2005

rok 2005

Kto vás navštevuje 6-teho prosinca?

06.12.2005 -
Kto vás navštevuje 6-teho prosinca?

V posledných rokoch sa stále viac a viac vtískajú komerčné ikony do našich životov. Jednou z nich je aj Santa Claus alebo Mikuláš. Ako už mnohokrát v histórii Slovanov, bola potlačená postava našej mytológie. Prevzaté ročné obdobie (výročný sviatok), ktorému vymenili patróna ...

China Miéville: Železná rada

05.12.2005 -
China Miéville: Železná rada

Napriek tomu, že sci-fi a fantasy čítam intenzívnejšie už niekoľko rokov, chápem, že z týchto žánrov poznám len zlomok a nechcem sa hrať na odborníka. No v China Miévillovi a literárnom smere New Weird som objavila nový imaginárny svet.

Batman začíná

04.12.2005 -
Batman začíná

Legenda pokračuje, či skôr začína. Ďalší živý dôkaz toho, že ak sa „len“ komixu chopí niekto naozaj schopný, môže z toho vytrieskať ohromnú dávku inteligentnej psychológie. Ehm, inteligentnej psychológie za 130 miliónov dolárov.

Infotabuľa umiestnená

02.12.2005 -
Infotabuľa umiestnená

Nové Mesto nad Váhom (časť Mnešice) – Koncom novembra bola v Mnešickom parku umiestnená infotabuľa. Je to výsledok viac ako pol roka trvajúceho projektu občianskeho združenia Genius loci.

MONITOR-u 9 sa zúčastní takmer 70 000 žiakov, po prvý raz aj všetci žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

01.12.2005 -
MONITOR-u 9 sa zúčastní takmer 70 000 žiakov, po prvý raz aj všetci žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Na certifikačnom meraní – MONITOR 9, ktorý sa uskutoční 7. februára 2006, by sa malo zúčastniť takmer 70 000 tohtoročných deviatakov z 1720 škôl. Už po štvrtý raz si žiaci 9. ročníkov overia svoje vedomosti z materinského jazyka a literatúry a z matematiky na centrálne zadávaných testoch . Novinkou v tomto školskom roku je, že MONITOR-u 9 sa zúčastnia aj všetci žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

Výsledky volieb do TSK

27.11.2005 -
Výsledky volieb do TSK

Zo 483 599 voličov Trenčianskeho samosprávneho kraja sa na voľbách zúčastnilo 59 512 občanov. Účasť bola 12,3 %, čo je najmenej z celej Slovenskej republiky. Viac v článku.

VÚC - tretia časť

27.11.2005 -
VÚC  - tretia časť

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa rozprestiera v severozápadnej časti Slovenskej republiky. Celú dĺžku západnej časti kraja tvorí štátna hranica s Českou republikou, južná časť kraja hraničí s Trnavským a Nitrianskym krajom, na východe susedí s Banskobystrickým a na severe so Žilinským krajom.

Voľby do zastupiteľstva TSK

26.11.2005 -
Voľby do zastupiteľstva TSK

Dnes od 7:00 do 22:00 môžete ísť voliť poslancov do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Agentúry predpokladajú účasť okolo 20 %, teda iba čosi nad 800 000 voličov. Budete medzi nimi?

VÚC - druhá časť

25.11.2005 -
VÚC  - druhá časť

V druhej časti miniseriálu o VÚC sa dočítate o právach obyvateľa samosprávneho kraja, o zastupiteľstve, poslancoch a o predsedovi.

Mesto prebralo patronát nad lomom

24.11.2005 -
Mesto prebralo patronát nad lomom

Nové Mesto nad Váhom – na Kamennej sa objavili tabule upozorňujúce na nebezpečenstvo pádu z kameňolomu. Na niektorých miestach je vstup uzavretý červeno-bielou páskou.

História novomestského školstva I

22.11.2005 -
História novomestského školstva I

Poďte spolu snami načrieť z prameňa času, keď bolo "novodobé" školstvo v Novom Meste na začiatku svojej histórie.

Konferencia Fórum mládeže

22.11.2005 -
Konferencia Fórum mládeže

O postavení mladých ľudí v spoločnosti sa bude diskutovať na konferencii Fórum mládeže v Trenčíne

HT - Pravá tvár

21.11.2005 -
HT - Pravá tvár

Už sú zase v uliciach a zabíjajú
v mene svojho slepého ideálu
Davoví hrdinovia, silné reči
prázdne hlavy - to o nich svedčí

Ako hlasovali poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja?

21.11.2005 -
Ako hlasovali poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja?

TLAČOVÁ SPRÁVA

(k výsledkom analýzy hlasovaní poslancov TSK v rokoch 2003 – 2005 o vybraných problémoch verejného záujmu z hľadiska transparentnosti v Trenčianskomkom kraji)

Zápisnica

20.11.2005 -
Zápisnica

zo stretnutia poslancov MČ č. 2. s občanmi

dňa 3.11.2005

Pritomní: podľa prezenčných listín

Do roka a do dňa

20.11.2005 -
Do roka a do dňa

Zhodnotenie súčasnej situácie v Tatrách - sporné miesta v právnom systéme,
zdroje konfliktov vo vzájomných vzťahoch a kompetenciách, na ktoré
poukazujú zainteresované subjekty a skupiny

VÚC - prvá časť

19.11.2005 -
VÚC  - prvá časť

Keďže sa blížia voľby VÚC, prinášame vám malý seriál informácií o vyššom územnom celku. Prvá časť bude všeobecne o samosprávnom kraji, ďalšia o orgánoch atď.

2006 – rok vnútroblokov sídlisk

18.11.2005 -
2006 – rok vnútroblokov sídlisk

Nové Mesto nad Váhom – na jar budúceho roku by sa malo konečne začať s rekonštrukciou sídliskových komunikácií. V čase skutočne katastrofálnej situácie prichádza konečne konkrétny termín. Netrpezlivo čakajú aj Hájovkári ...

Sibyla, ...o súčasnosti?

14.11.2005 -
Sibyla, ...o súčasnosti?

Myslíš, že zabíjením dáš někomu víru v Boha?
Myslíš, že zabíjením na Východě docílíš toho, čeho jsi docílil v Evropě?
Ano, Evropa je docela jiná, nežli Východ!
Na východě již světlo bylo v té době, kdy v Evropě byla ještě tma.....
Zamyslete se všichni, kdož v té době žíti budete,
nedobudete ničeho,
leda proti sobě obrátíte národy dříve pokojné a v Hospodina věřící, kteří dobudou vás!

Konopí pro krásu a zdraví

13.11.2005 -
Konopí pro krásu a zdraví

Konopí - významná a nejvíce diskutovaná bylina na této planetě. Má své jedinečné léčivé vlastnosti, o využití kterých ve farmakologii a kosmetice téměř nikdo nemluví. A přitom tato úžasná rostlina pomáhala už našim předkům.

<<Novšie   Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet