ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 32


Prameň > 2005 > Verejná správa región

Verejná správa región
rok 2005

Dodatok k VZN č. 3/2004

27.12.2005 -
Dodatok k VZN č. 3/2004

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom decembrovom zasadnutí Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2004 o miestnych daniach. Ide hlavne o zníženie dane z nehnuteľnosti pre dôchodcov a oslobodenie od platenia dane za užívanie verejného priestranstva občanom ZŤP.

Výsledky včerajšieho duelu lekárov

11.12.2005 -
Výsledky včerajšieho duelu lekárov

10. 12. 2005 sa uskutočnilo druhé kolo volieb predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Obyvatelia tohto regiónu sa mohli rozhodnúť medzi dvoma lekármi trenčianskej nemocnice. Ako tento súboj dopadol?

Výsledky volieb do TSK

27.11.2005 -
Výsledky volieb do TSK

Zo 483 599 voličov Trenčianskeho samosprávneho kraja sa na voľbách zúčastnilo 59 512 občanov. Účasť bola 12,3 %, čo je najmenej z celej Slovenskej republiky. Viac v článku.

VÚC - tretia časť

27.11.2005 -
VÚC  - tretia časť

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa rozprestiera v severozápadnej časti Slovenskej republiky. Celú dĺžku západnej časti kraja tvorí štátna hranica s Českou republikou, južná časť kraja hraničí s Trnavským a Nitrianskym krajom, na východe susedí s Banskobystrickým a na severe so Žilinským krajom.

Voľby do zastupiteľstva TSK

26.11.2005 -
Voľby do zastupiteľstva TSK

Dnes od 7:00 do 22:00 môžete ísť voliť poslancov do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Agentúry predpokladajú účasť okolo 20 %, teda iba čosi nad 800 000 voličov. Budete medzi nimi?

VÚC - druhá časť

25.11.2005 -
VÚC  - druhá časť

V druhej časti miniseriálu o VÚC sa dočítate o právach obyvateľa samosprávneho kraja, o zastupiteľstve, poslancoch a o predsedovi.

Ako hlasovali poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja?

21.11.2005 -
Ako hlasovali poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja?

TLAČOVÁ SPRÁVA

(k výsledkom analýzy hlasovaní poslancov TSK v rokoch 2003 – 2005 o vybraných problémoch verejného záujmu z hľadiska transparentnosti v Trenčianskomkom kraji)

Zápisnica

20.11.2005 -
Zápisnica

zo stretnutia poslancov MČ č. 2. s občanmi

dňa 3.11.2005

Pritomní: podľa prezenčných listín

VÚC - prvá časť

19.11.2005 -
VÚC  - prvá časť

Keďže sa blížia voľby VÚC, prinášame vám malý seriál informácií o vyššom územnom celku. Prvá časť bude všeobecne o samosprávnom kraji, ďalšia o orgánoch atď.

Príďte na stretnutie

01.11.2005 -
Príďte na stretnutie

Dnes večer sa objavili na vchodoch a v schránkach domov mestskej časti Hájovky pozvánky na stretnutie poslancov MsZ Nové Mesto nad Váhom a občanov. Miestom konania je Poľovnícka ulica (medzi školou a škôlkou) štvrtok 3. 11. 2005 o 16:00.

Aktualizovaný odmeňovací poriadok

25.10.2005 -
Aktualizovaný odmeňovací poriadok

Dnes na 18-tom zasadnutí MsZ poslanci schválili Dodatok č. 1 k odmeňovaciemu poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií a výboru mestských častí mesta Nové Mesto nad Váhom.

Novomestský jarmok 2005 je za nami

19.09.2005 -
Novomestský jarmok 2005 je za nami

Poďte sa podeliť o Vaše zážitky z tohtoročného Novomestského jarmoku !!!

Niektoré prípady MsP v prvom polroku 2005

14.09.2005 -
Niektoré prípady MsP v prvom polroku 2005

Prinášame vám ďalší výber z Vyhodnotenia činnosti Mestskej Polície v Novom Meste nad Váhom za 1. polrok roku 2005.
(Materiál bol predložený 6. 9. 2005 na schôdzi Mestského zastupiteľstva).

Správa o hospodárení mesta za 1. polrok 2005

13.09.2005 -
Správa o hospodárení mesta za 1. polrok 2005

Mesto Nové Mesto nad Váhom splnilo príjmy vo výške 254 282 000 Sk, čo je 60,2 % a výdavky čerpalo vo výške 130 577 000 Sk, čo je 30,9 %. Pohľadávky vykazuje vo výške 13 896 454,15 Sk.
Technické služby mesta splnili výnosy vo výške 25 798 000 Sk, čo je 54,1 % a náklady čerpali vo výške 31 740 000 Sk, čo je 55,1 %. Pohľadávky vykazujú vo výške 792 986,40 Sk.
Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške 1 383 000 Sk na 50,1 % a náklady črpalo vo výške 4 640 000 Sk, čo je 44,1 %. Pohľadávky vykazuje vo výške 15 000 Sk.

Správa o činnosti hlavného kontrolóra (1. polrok 2005)

09.09.2005 -

Kontrolnú činnosť v období od januára do júna 2005 som vykonával podľa schváleného plánu MsZ.

v Novom Meste nad Váhom - 15. augusta 2005 - Ing. Bača Milan hlavný kontrolór

Vyhodnotenie činnosti KBVP za I. polrok 2005.

08.09.2005 -
Vyhodnotenie činnosti KBVP za I. polrok 2005.

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok /KBVP/ Mestského zastupiteľstva Nového Mesta nad Váhom.

KBVP vykonala niekoľko kontrol spoločne s MsP, OO PZ a Rybárskou strážou, ktoré boli zamerané na riešenie problémov mesta Nového Mesta nad Váhom.

Z vyhodnotenia činnosti MsP za 1. polrok 2005

03.09.2005 -
Z vyhodnotenia činnosti MsP za 1. polrok 2005

Vyhodnotenie priestupkov v Novom Meste nad Váhom

Za 1.polrok 2005 riešili zamestnanci MsP celkovo 836 priestupkov /o 4 priestupky viac ako v 1. polroku 2004/

Vláda schválila novelu infozákona, MVO s jej znením súhlasia

24.08.2005 -

Vláda na svojom dnešnom rokovaní schválila novelu infozákona, ktorá zahrnula aj pripomienky mimovládnych organizácií.

Občania zatiaľ infozákon ubránili

21.08.2005 -

Mimovládne organizácie, ktoré zastupovali verejnosť, obhájili dnes a včera na takzvaných rozporových konaniach slobodný prístup k informáciám v takom rozsahu, ako ho poznáme od roku 2000. Vtedy prišlo prijatím zákona k výraznému posilneniu občianskych práv a zvýšeniu transparentnosti verejnej správy.

Začína sa tretí ročník súťaže INFOčin roka

16.08.2005 -

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje tretí ročník súťaže INFOčin roka, ktorej cieľom je poukázať na pozitívne a negatívne praktiky pri získavaní informácií na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet