ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 7


Prameň > 2005 > Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj
rok 2005

Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry

16.07.2005 -
Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry

Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bola vyhlásená výzva operačného programu základná infraštruktúra:
Priorita č. 3 - Lokálna infraštruktúra
Opatrenie č. 2.2 - Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry
Podopatrenie 3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry

Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

08.07.2005 -
Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Poslednou zo štvorice výziev Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je výzva operačného programu základná infraštruktúra:
Priorita č. 2 - Environmentálna infraštruktúra
Opatrenie č. 2.4 - Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Prostriedy z eurofondov musia byť využité na udržateľný rozvoj

07.07.2005 -

Mimovládne organizácie oceňujú, že poslanci Európskeho parlamanetu včera schválili nariadenia pre využitie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rokoch 2007 až 2013 v podobe, ktorá kladie dôraz na životné prostredie.
Rovnako Európska komisia prijala Strategické pokyny pre fondy EÚ zamerané nielen na rast, ale aj na trvalú udržateľnosť.

Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva

05.07.2005 -
Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva

Ďalšou výzvou vyhlásenou Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky je výzva operačného programu základná infraštruktúra:
Priorita č. 2 - Environmentálna infraštruktúra
Opatrenie č. 2.3 - Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia

03.07.2005 -
Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia

Minulý mesiac bola vyhlásená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky výzva na čerpanie nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu základná infraštruktúra:
Priorita č. 2 - Environmentálna infraštruktúra
Opatrenie č. 2.2 - Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia

Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd

30.06.2005 -
Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu operačného programu základná infraštruktúra:
Priorita č. 2 - Environmentálna infraštruktúra
Opatrenie č. 2.1 - Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd

Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb

10.06.2005 -
Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb

Ministerstvo hospodárstva SR v gescii Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu vyhlasuje výzvu na čerpanie nenávratného finančného príspevku v rámci sektorového operačného programu priemysel a služby. Ide o:
Prioritu č. 1 - Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu
Opatrenie č. 1.2 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet