ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 15


Prameň > 2005 > Svetonázor

Svetonázor
rok 2005

KDH sa nechce vzdať zmluvy o výhrade svedomia

29.12.2005 -
KDH sa nechce vzdať zmluvy o výhrade svedomia

Napriek tomu, že Kresťansko-demokratické hnutie nenašlo u ostatných parlamentných strán podporu pre prijatie Vatikánskej zmluvy o výhrade svedomia, stále sa tohto zámeru nevzdáva. KDH sa nechalo počuť, že chce presadiť prijatie zmluvy ešte v tomto volebnom období.

Tanec pochybností - Sprievodca duchovným blúdením

11.12.2005 -
Tanec pochybností - Sprievodca duchovným blúdením

(okamih vákua v mysli?)
Myseľ: nielen v stave úľavy, ale aj v stave po úľave. Ako keby ťaživé blúznenia a konštrukcie vyvial z mysle vánok.
Ten pocit čistoty a vyprázdnenia -- len málokedy vystupujúci na povrch; málokedy dostupný... Ten zážitok prečistenia. Možno ho niekto dosahuje po užití drogy; iný zasa pri extatickom tanci a zasa niekto iný pri prechádzke lesom. Tento zážitok možno prirovnať pôžitku, ktorý cítite, keď po úmornej chôdzi po slnkom rozpálenej ceste dorazíte do chladivého a vlhkého tieňa lesa.

Sibyla, ...o súčasnosti?

14.11.2005 -
Sibyla, ...o súčasnosti?

Myslíš, že zabíjením dáš někomu víru v Boha?
Myslíš, že zabíjením na Východě docílíš toho, čeho jsi docílil v Evropě?
Ano, Evropa je docela jiná, nežli Východ!
Na východě již světlo bylo v té době, kdy v Evropě byla ještě tma.....
Zamyslete se všichni, kdož v té době žíti budete,
nedobudete ničeho,
leda proti sobě obrátíte národy dříve pokojné a v Hospodina věřící, kteří dobudou vás!

Slony v porceláne

13.11.2005 -
Slony v porceláne

Človek ako rakovina Zeme?

05.11.2005 -

Už viac krát ma napadla myšlienka, že človek na Zemi sa správa ako rakovina v tele človeka alebo iných živých organizmov… bavil som sa o tom aj zo vzdelanými ľuďmi, učiteľmi na univerzite a aj oni niektorí mali podobný názor. Potom som sa o tom zmienil jednej spolužiačke kamarátke, ale odbila ma so slovami: „to je blbosť …“ Tak som to potom akosi hodil za hlavu, ale opäť mi to začalo vŕtať v hlave, keď som o tomto čítal v knihe od profesora Hulína Úvod do vedeckého bádania.

Mayský kalendár

21.10.2005 -
Mayský kalendár

Čo je obsahom tohoto starého kalendára, a aké udalosti celosvetového významu sú v ňom predpovedané?
To a mnoho ďalších informácií si môžete prečitať v tomto článku.

Novus Ordo Seclorum

20.10.2005 -
Novus Ordo Seclorum

Už pred viac než tritisíc rokmi veľkí klasickí filozofi hovorili o trojitej harmónii demokracie, republikanizmu a oligarchie ako o ideálnej forme vlády. Tie princípy sa uchovávali celé stáročia v tajných spoločnostiach, aby sa v budúcnosti mohla raz taká civilizácia vytvoriť na území severnej Ameriky.

Novopohanstvo v Plus7dni

16.09.2005 -
Novopohanstvo v Plus7dni

Bulvárny plátok Plus 7 dní, uverejnil v čísle 31 v rubrike "&všimli sme si" štvorstranový článok "Novopohanstvo" od Moniky Mikulcovej s podtitulkom Kresťania si ich mýlia so Satanistami, z politického hľadiska sú považovaný za nebezpečných nacionalistov. Časť článku sa venuje aj Slovanom. Konkrétne sa hovorí o Perúnovom kruhu, ktorý zrejme poskytol autorke rozhovor na tému. Okrem iného sa raz spomenie aj Paromova Dúbrava: "...Boh hromu a blesku Perún sa u nás teší naozaj veľkej priazni. Hlási sa k nemu aj občina Paromova Dúbrava, ktorá vznikla pre niekoľkými rokmi."

VERBÁLNY RASIZMUS DOSTAL V EURÓPSKEJ ÚNII ZELENÚ…?!!!

15.08.2005 -
VERBÁLNY RASIZMUS DOSTAL V EURÓPSKEJ ÚNII ZELENÚ…?!!!

Plán EÚ proti rasizmu a xenofóbii nenadobudol zásluhou Francúzska a Talianska jednotné textové znenie, ktoré by vyjadrovalo jednotný postup v boji proti rasizmu a xenofóbii. Zásluhu na tom má (ako sa pochválil pán minister) aj Slovenska republika, reprezentovaná ministrom spravodlivosti Danielom Lipšicom, keď na jeho podnet predsedníctvo prijalo požiadavku, aby štáty nemali povinnosť sankcionovať verbálne prejavy rasizmu, ak je to v rozpore s ich ústavnými tradíciami a textom ich ústavy!?

Odborníci na Písmo diskutujú ...

15.05.2005 -

Mnohé nové výskumy popierajú obraz Ježiša, ako ho poznáme z Biblie. Časť teológov presadzuje historicko-kritický výklad biblických textov, pričom spochybňuje mnohé otázky kresťanskej vierouky.

Mohizmus.

15.05.2005 -

Tvorcom tejto filozofie je Mo-c' - Mo Ti, ktorý žil približne v rokoch 479 až 381 pred našim letopočtom. Každá zásada musí byť podľa neho podrobená trom skúškam úsudku:
1. musí byť preverený jej základ - musí zodpovedať vôli Nebies alebo skutkom mudrcov-vladárov dávnoveku
2. musí byť verifikovateľná - verifikovaná (overená) zrakom a sluchom celého ľudu
3. musí byť aplikovateľná - musí byť uplatnená vládou a prospešná pre zem a ľud

Honba na bosorky

13.05.2005 -
Honba na bosorky

Od počiatkov kresťanstva až po rok 1484 bolo upálených alebo obesených tisíce nevinných obetí, no orgie vraždenia bosoriek sa začali až neskôr. V období rokov 1484 – 1750 podľa mnohých vedcov padli za obeť stotisíce obetí, z nich 80 – 95 % žien, ktoré boli upálené alebo obesené.

Konfucianizmus

14.04.2005 -

Zakladateľom tejto filozofie je Kchung-fu-c', ktorý sa narodil v malom štátiku Lu (dnešná Šantugská provincia) roku 551 pred našim letopočtom. Pochádzal zo starého šľachtického rodu Kchung. Dnes sa stretávame skôr z polatinčenou formou jeho mena, teda Konfucius, ktorú zaviedli Európania. Napriek tomu, že jeho rodina nebola bohatá, dostalo sa mu pravdepodobne dobrého vzdelania, lebo už v mladosti zariadil svoj dom ako školu. v priebehu desaťročí prešlo jeho školou 3000 ľudí. V rodnom meste zastával iba bezvýznamné úradnícke miesta a až vo veku 51 rokoch to dotiahol na správcu jedného menšieho mesta. Neskôr sa stal asistentom vrchného dozorcu verejných prác.

Biblia – veľká kniha proroctiev

10.04.2005 -

Ľudia od najdávnejších čias túžili poznať svoje osudy. Veštili si pri každej príležitosti. S tým súvisela aj popularita veštcov. Každý, kto sa zaoberal veštením, mal rovnako veľa nepriateľov ako priaznivcov.

Taoizmus.

15.03.2005 -

Základným dielom tejto filozofie je Tao-te-ťing (Kniha o Tao a cnosti), ktorej autorom je Lao-c' (= starý majster, vlastným menom Lao Tan). Narodil sa asi roku 600 pred našim letopočtom, v dedine K(-čchen v štáte Čou. Stal sa tam historikom štátneho archívu, kde dlhé roky žil. Keď videl pád štátu odišiel. Na hraniciach štátu ho zastavil strážca priesmyku Jin Hin a povedal: "Pane, viem, že chceš odísť do samoty, ale kvôli sebe samému ťa prosím, ulož svoje myšlienky do nejakej knihy." Lao-c' napísal knihu, potom odišiel a nikto nevie, kde jeho život skončil.


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet