ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov na Prameni v roku 2006 489
> Počet článkov v ostatných rokoch 2453


Prameň > 2006

rok 2006

S pyžamom alebo bez ... (recenzia)

12.12.2006 -
S pyžamom alebo bez ... (recenzia)

Emil Horváth patrí k jedným z najlepších slovenských protagonistov a k obľúbeným režisérom. Ďalšia divadelná hra pod jeho režisérskou taktovkou ,,S pyžamom alebo bez...", zožala v sále MsKS v Novom Meste nad Váhom obrovský potlesk. Takisto zosobnenie hercov s ich postavami bolo také bravúrne, že ich dialógy boli perušované búrlivým potleskom. Táto situačná komédia s komplikovanou zápletkou vyvolávala salvy smiechu od začiatku až do konca hry.

Premeny a hostia

12.12.2006 -
Premeny a hostia

17:30 sa vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska Nového Mesta nad Váhom uskutoční vystúpenie folkovej skupiny Premeny. Toto hudobné teleso inšpirované hlavne piesňami skupiny Čechomor sa vytvorilo popri literárnom klube. Dnes bude hudobno-slovné stretnutie s hosťami: vedúcou Mestskej knižnice Ľ. V. Riznera PhDr. Evou Berkovou a evanjelickým farárom Mgr. Ľubomírom Ďuračkom.

Parlament rozhodne o nariadení REACH

11.12.2006 -
Parlament rozhodne o nariadení REACH

Dnes začalo decembrové zasadnutie Európskeho parlamentu. Na tejto schôdzi sa bude hlasovať o nariadení REACH, ktoré upravuje registráciu a povoľovanie používania chemikálií v EÚ. Cieľom je ochrana zdravia a životného prostredia prostredníctvom nahrádzania nebezpečných látok ich alternatívami, zavedením princípu zodpovednosti výrobcov, ako aj podporovaním alternatív voči testom na zvieratách. Vzhľadom na kompromis vyjednaný s Radou sa legislatívny proces 2. čítaním pravdepodobne skončí a nariadenie vstúpi do platnosti podľa plánu , t.j. 1. júna 2007.

Hodinový hotel

11.12.2006 -
Hodinový hotel

Tlusté koberce plné prachu
poprvé s holkou, trochu strachu
a stará dáma od vedle zas vyvádí
zbyde tu po ní zvadlé kapradí
a pár prázdných flašek

Nové európske vodičské preukazy

10.12.2006 -
Nové európske vodičské preukazy

EP bude v druhom čítaní hlasovať o novej legislatíve týkajúcej sa spoločného formátu európskych vodičských preukazov, ktorý sa má v Únii začať uplatňovať od roku 2013. Cieľom je nahradiť vyše 110 rôznych typov "vodičákov" využívaných v súčasnosti v členských krajinách EÚ.

Sen sa stal skutočnosťou

09.12.2006 -
Sen sa stal skutočnosťou

Nové Mesto nad Váhom - 22. februára 2OO2 pri príležitosti tridsiateho výročia smrti nášho rodáka, akad. maliara a profesora Petra Matejku (1913-1972) bola v Mestskom kultúrnom stredisku založená galéria nesúca jeho meno. Orientovala sa prevažne na život a diela Petra Matejku ale i umelcov, ktorí sa v našom meste narodili.

Nové pravidlá pre televízne reklamy v EÚ

09.12.2006 -
Nové pravidlá pre televízne reklamy v EÚ

Poslanci EP budú pondelok v prvom čítaní hlasovať o novele "televíznej smernice" z roku 1997 s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre rozvoj audiovizuálnych mediálnych služieb v Európe. Nová smernica má napríklad zmeniť pravidlá vysielania reklamy ako aj podmienky pre tzv. "umiestňovanie produktov" do vysielania. Poslanci návrh novely z dielne Európskej komisie podporujú, no žiadajú viacero zmien.

Vianoce s novým betlehemom

08.12.2006 -
Vianoce s novým betlehemom

Novomestské Námestie slobody je skrášlené novým betlehemom. Dielo vytvorené na augustovom sympóziu rezbárov má konečnú podobu a je umiestnené pod vianočným stromom. Nové Mesto nad Váhom sa môže pochváliť dvoma originálnymi symbolmi kresťanských Vianoc – živý vianočný strom a betlehem vyrezaný z dreva v životnej veľkosti.

Ochrana detí pred nevhodnými internetovými stránkami

08.12.2006 -
Ochrana detí pred nevhodnými internetovými stránkami

Internet je v súčasnosti najbežnejším komunikačným prostriedkom mladých ľudí. Poslanci Európskeho parlamentu budú preto na svojom decembrovom zasadnutí hlasovať o návrhu nariadenia, ktorého cieľom je ochrana detí pred nevhodnými informáciami, ktorým sú denno-denne vystavené prostredníctvom webových stránok.

Primátori Podjavorinia

07.12.2006 -
Primátori Podjavorinia

Novomešťania a Myjavčania sú spokojní so svojim primátorom a dali mu opätovne dôveru. Obyvatelia Starej Turej zvolili zmenu. Ba čo viac – majú primátorku. Konečne sa po starostkách v našom regióne v politike dostáva ženský princíp aj do miest. Kto teda bude vládnuť podjavorinskému trojlístku?

Ďalšie rozširovanie Európskej únie

07.12.2006 -
Ďalšie rozširovanie Európskej únie

Plénum Európskeho parlamentu na budúci týždeň prerokuje iniciatívnu správu Elmara BROKA (EPP-ED, DE) o oznámení Európskej komisie k stratégii rozširovania Únie. Správa nalieha na posudzovanie jednotlivých krajín "podľa ich vlastných zásluh" a na to, aby rokovania o ich pristúpení prebiehali podľa časového plánu založenom na "reálnom splnení kodanských kritérií". Konečný dátum vstupu by podľa poslancov nemal byť určený príliš skoro.

Turnaj v malom futbale

06.12.2006 -
Turnaj v malom futbale

V dňoch 27. - 28. decembra sa uskutoční jubilejný - 10. ročník Memoriálu I. Stanu.
Turnaj v malom futbale nesúci meno dlhoročného funkcionára sa zrodil na počesť a pamiatku človeka, ktorý veľa obetoval tomuto najpopulárnejšiemu športu. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1997.

Zasadnutie Europarlamentu 11. - 14. decembra. 2006

06.12.2006 -
Zasadnutie Europarlamentu 11. - 14. decembra. 2006

Poslanci Európskeho parlamentu budú počas decembrového zasadnutia pléna v Štrasburgu zaneprázdnení viac než v ktorýkoľvek iný mesiac v tomto roku. Čaká ich totiž hlasovanie o množstve dôležitých správ, z ktorých viaceré prinesú v blízkej dobe európsku legislatívu priamo ovplyvňujúcu životy európskych občanov.

Vekový a profesionálny rozbor MsZ

05.12.2006 -
Vekový a profesionálny rozbor MsZ

Nové Mesto nad Váhom - Zastupiteľstvo omladlo skoro o 3 roky. Na konci svojho volebného obdobia však bude mať o 1 rok viac ako momentálne odchádzajúce obsadenie. Učitelia a zdravotníci tvoria väčšinu. Prínosom sú poslanci s právnickým vzdelaním. Podnikatelia netvoria už ani pätinu poslaneckého zboru.

Európsky Parlament : Bulharsko a Rumunsko v EÚ od januára 2007

05.12.2006 -
Európsky Parlament : Bulharsko a Rumunsko v EÚ od januára 2007

Europoslanci schválili 30. novembra 2006 konečné stanovisko Parlamentu k pristúpeniu Bulharska a Rumunska do EÚ. Parlament sa rozhodol nevyužiť svoju možnosť oddialiť ich vstup a naopak podporil ich začlenenie do EÚ v plánovanom termíne 1. januára 2007.

S pyžamom alebo bez ...

04.12.2006 -
S pyžamom alebo bez ...

V MsKS Nového Mesta nad Váhom bude 8. 12. 2006 o 18:00 hosťovať divadlo West. Pôjde o skvelú situačnú komédiu o tom ako to dopadne, keď si manžel chce vyhodiť z kopýtka so svojou milenkou a alibi mu má robiť jeho najlepší priateľ, ktorý je zhodou okolností milenec jeho manželky.

Politické kluby

04.12.2006 -
Politické kluby

Nové Mesto nad Váhom - V novom mestskom zastupiteľstve bude pôsobiť 5 až 7 politických klubov. Záleží na tom, či sa traja nezávislí poslanci spoja do jedného klubu alebo bude každý vystupovať ako samostatný politický subjekt.

Interrupcia z pohľadu hlbších súvislostí

03.12.2006 -
Interrupcia z pohľadu hlbších súvislostí

Témy, týkajúce sa ľudského života boli už i v minulosti predmetom prvoradého záujmu verejnosti. Jednou z nich je aj problematika Interrupcie, i keď je nesporné, že je všeobecne chápaná dosť kontroverzne, vyvolávajúc ostrú spoločenskú polemiku. Existujú totiž početné skupiny ľudí, ktorí jej uplatňovanie horlivo zastávajú, odvolávajúc sa na sociálne výhody rodiny, ale tiež skupiny, ktoré ju jednoznačne odmietajú, prevažne z náboženských dôvodov. Spoločnosť však nie je čierno-biela. Medzi týmito dvomi skupinami je ešte nezanedbateľný počet tých, čo s interrupciou súhlasia, ale len za určitých okolností a okrem nich ešte mnoho pasívnych ľudí, ktorí sú voči väčšine spoločenských problémov úplne ľahostajní.

Výsledky volieb v NMnV

03.12.2006 -
Výsledky volieb v NMnV

V Novom Meste nad Váhom sa volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora zúčastnilo 33 % voličov. Zvolený je súčasný primátor Ing. Jozef Trstenský.

Moratórium komunálnych volieb

02.12.2006 -
Moratórium komunálnych volieb

Na rozdiel od parlamentných volieb pred komunálnymi voľbami je moratórium 48 hodín. Znamená to, že od štvrtka sa nám nesmú prezentovať žiadni kandidáti na verejné funkcie. Napriek tomu nás stále bombardujú plagátmi, letákmi a inými tlačovinami. Postihnutie nie je zákonne upravené tak, aby bolo pre kandidátov motivačné.

<<Novšie   Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet