ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 54


Prameň > 2006 > Verejná správa Európa

Verejná správa Európa
rok 2006

Slávnostné odovzdávanie Sacharovovej ceny 2006

13.12.2006 -
Slávnostné odovzdávanie Sacharovovej ceny 2006

Líder bieloruskej opozície a kandidát na bieloruského prezidenta v tohtoročných marcových voľbách Alexander Milinkievič si do Štrasburgu prišiel prevziať Sacharovovu cenu za slobodu myslenia. Cena mu bude oficiálne odovzdaná počas dnešného slávnostného zasadnutia Európskeho parlamentu, kde vystúpi pred poslancami so svojim príhovorom.

Parlament rozhodne o nariadení REACH

11.12.2006 -
Parlament rozhodne o nariadení REACH

Dnes začalo decembrové zasadnutie Európskeho parlamentu. Na tejto schôdzi sa bude hlasovať o nariadení REACH, ktoré upravuje registráciu a povoľovanie používania chemikálií v EÚ. Cieľom je ochrana zdravia a životného prostredia prostredníctvom nahrádzania nebezpečných látok ich alternatívami, zavedením princípu zodpovednosti výrobcov, ako aj podporovaním alternatív voči testom na zvieratách. Vzhľadom na kompromis vyjednaný s Radou sa legislatívny proces 2. čítaním pravdepodobne skončí a nariadenie vstúpi do platnosti podľa plánu , t.j. 1. júna 2007.

Nové európske vodičské preukazy

10.12.2006 -
Nové európske vodičské preukazy

EP bude v druhom čítaní hlasovať o novej legislatíve týkajúcej sa spoločného formátu európskych vodičských preukazov, ktorý sa má v Únii začať uplatňovať od roku 2013. Cieľom je nahradiť vyše 110 rôznych typov "vodičákov" využívaných v súčasnosti v členských krajinách EÚ.

Nové pravidlá pre televízne reklamy v EÚ

09.12.2006 -
Nové pravidlá pre televízne reklamy v EÚ

Poslanci EP budú pondelok v prvom čítaní hlasovať o novele "televíznej smernice" z roku 1997 s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre rozvoj audiovizuálnych mediálnych služieb v Európe. Nová smernica má napríklad zmeniť pravidlá vysielania reklamy ako aj podmienky pre tzv. "umiestňovanie produktov" do vysielania. Poslanci návrh novely z dielne Európskej komisie podporujú, no žiadajú viacero zmien.

Ochrana detí pred nevhodnými internetovými stránkami

08.12.2006 -
Ochrana detí pred nevhodnými internetovými stránkami

Internet je v súčasnosti najbežnejším komunikačným prostriedkom mladých ľudí. Poslanci Európskeho parlamentu budú preto na svojom decembrovom zasadnutí hlasovať o návrhu nariadenia, ktorého cieľom je ochrana detí pred nevhodnými informáciami, ktorým sú denno-denne vystavené prostredníctvom webových stránok.

Ďalšie rozširovanie Európskej únie

07.12.2006 -
Ďalšie rozširovanie Európskej únie

Plénum Európskeho parlamentu na budúci týždeň prerokuje iniciatívnu správu Elmara BROKA (EPP-ED, DE) o oznámení Európskej komisie k stratégii rozširovania Únie. Správa nalieha na posudzovanie jednotlivých krajín "podľa ich vlastných zásluh" a na to, aby rokovania o ich pristúpení prebiehali podľa časového plánu založenom na "reálnom splnení kodanských kritérií". Konečný dátum vstupu by podľa poslancov nemal byť určený príliš skoro.

Zasadnutie Europarlamentu 11. - 14. decembra. 2006

06.12.2006 -
Zasadnutie Europarlamentu 11. - 14. decembra. 2006

Poslanci Európskeho parlamentu budú počas decembrového zasadnutia pléna v Štrasburgu zaneprázdnení viac než v ktorýkoľvek iný mesiac v tomto roku. Čaká ich totiž hlasovanie o množstve dôležitých správ, z ktorých viaceré prinesú v blízkej dobe európsku legislatívu priamo ovplyvňujúcu životy európskych občanov.

Európsky Parlament : Bulharsko a Rumunsko v EÚ od januára 2007

05.12.2006 -
Európsky Parlament : Bulharsko a Rumunsko v EÚ od januára 2007

Europoslanci schválili 30. novembra 2006 konečné stanovisko Parlamentu k pristúpeniu Bulharska a Rumunska do EÚ. Parlament sa rozhodol nevyužiť svoju možnosť oddialiť ich vstup a naopak podporil ich začlenenie do EÚ v plánovanom termíne 1. januára 2007.

BRIEFING z Európskeho Parlamentu 29.-30.11.2006

25.11.2006 -
BRIEFING z Európskeho Parlamentu  29.-30.11.2006

Hoci agenda Európskeho parlamentu pre novembrové mini-zasadnutie v Bruseli nie je tak obsiahla, ako to býva počas štvordňových zasadnutí v Štrasburgu, poslanci prerokujú viacero veľmi dôležitých tém.

Ich význam o je to väčší, že v prípade niekoľkých legislatívnych správ bol v neformálnych rokovaniach dosiahnutý kompromis s Radou. To znamená, že po úspešnom hlasovaní v pléne EP a následnom formálnom podpise v Rade bude schvaľovací proces ukončený a daná legislatíva bude môcť čoskoro vstúpiť do platnosti.

Komunálne voľby aj v Poľsku

12.11.2006 -
Komunálne voľby aj v Poľsku

Dnes sa v Poľsku konajú komunálne voľby. Poliaci rozhodnú o zložení miestnych samospráv. Podľa prieskumov by malo k urnám prísť až rekordných 63 % voličov.

BRIEFING z Európskeho parlamentu 13. - 16. november 2006

10.11.2006 -
BRIEFING z Európskeho parlamentu 13. - 16. november 2006

Poslancov čaká počas novembrového zasadnutia v Štrasburgu mimoriadne nabitý program, ktorý bude navyše okorenený niekoľkými dôležitými a kontroverznými témami.

Za prioritu týždňa možno jednoznačne označiť pravdepodobne záverečné hlasovanie o tzv. Smernici o službách, na ktorú Európa už dávno čaká. Jej cieľom je otvorenie trhu služieb v EÚ, pričom sa predpokladá, že po hlasovaní čoskoro vstúpi do platnosti a členské štáty EÚ dostanú 3 roky na jej transpozíciu do svojich národných predpisov.

Vyšetrovanie nehôd v civilnom letectve – návrh nového právneho predpisu EÚ

30.10.2006 -
Vyšetrovanie nehôd v civilnom letectve – návrh nového právneho predpisu EÚ

Letectvo je jedným z najbezpečnejších spôsobov dopravy. Objem leteckej dopravy však neustále rastie, a tak aj napriek značnému úsiliu regulačných úradov a samotného odvetvia sa nehodám nedá úplne vyhnúť.

Prezidentské voľby v Bulharsku

24.10.2006 -
Prezidentské voľby v Bulharsku

Pre nízku účasť na voľbách sa bude musieť súčasný prezident Georgi Parvanov postaviť v druhom kole proti nacionalistovi Volenovi Siderovi. Od roku 1989 sa v Bulharsku nikomu nepodarilo zvíťaziť v prezidentských voľbách 2 krát po sebe. Parvan má však šancu takto vstúpiť do histórie, lebo vďaka nemu sa Bulharsko stane súčasťou EÚ aj keď ako najchudobnejšia krajina únie (65 % obyvateľov je spokojných s týmto faktom).

BRIEFING z Európskeho parlamentu 23. - 26. október 2006

23.10.2006 -
BRIEFING z Európskeho parlamentu 23. - 26. október 2006

Druhé októbrové zasadnutie EP prebehne v Štrasburgu. Keďže október je medzinárodným dňom boja proti rakovine prsníka, tri parlamentné výbory položia Európskej komisii otázku v súvislosti s bojom proti tejto zákernej chorobe, ktorá je najčastejšou formou rakovinových ochorení európskych žien.

BRIEFING z Európskeho parlamentu 11. - 12. október 2006

09.10.2006 -
BRIEFING z Európskeho parlamentu 11. - 12. október 2006

Na svojom októbrovom "mini-zasadnutí" v Bruseli prerokujú poslanci Európskeho parlamentu niekoľko zaujímavých správ.

Budú sa zaoberať iniciatívnou správou o ochrane zvierat, v ktorej vyzývajú okrem iného na nahrádzanie pokusov na zvieratách inými metódami, ukončenie zvieracích zápasov a požadujú zabezpečenie vyšších štandardov v oblasti chovu či prepravy zvierat.

Volebný deň nielen v strednej Európe

01.10.2006 -
Volebný deň nielen v strednej Európe

Dnes sa konajú parlamentné voľby v Rakúsku s množstvom nerozhodnutých voličov.
V Bosne a Hercegovine sa spoločnú vládu snažia zvoliť 3 hlavné komunity – chorvátska, srbská a moslimská.
Maďarsko zase prežíva najdôležitejšie komunálne voľby vo svojej histórii.

Protivízová koalícia

28.09.2006 -
Protivízová koalícia

Na pôde Valeného zhromaždenia OSN sa dohodli ministri zahraničných vecí, že krajiny V 4 a Pobaltia vytvoria koalíciu pre vízovú rovnoprávnosť. Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Estónsko, Lotyšsko a Litva žiadajú zrušiť víza do USA pre svojich občanov.

Briefing z Európskeho parlamentu 25. - 28. sept.

24.09.2006 -
Briefing z Európskeho parlamentu 25. - 28. sept.

Počas druhého septembrového zasadnutia prerokujú europoslanci v Štrasburgu viacero občiansky orientovaných správ, ako aj body týkajúce sa rozširovania EÚ.

Týždenník zo zasadnutia EP

10.09.2006 -
Týždenník zo zasadnutia EP

* V EP sa spomínali slovensko-maďarské vzťahy
* Daň za autá má závisieť od emisií, nie od štátu registrácie
* Výdavky na tlmočenie v európskych inštitúciách
* Poskytovanie údajov o leteckých pasažieroch orgánom USA
* Parlamentu záleží na duševnom zdraví Európanov
* Európsky sociálny model
* EP prijal uznesenie k situácii na Blízkom východe
* DAPHNE bude aj naďalej financovať boj proti násiliu
* EP znova odložil hlasovanie o osobných údajoch
* Ďalšie vystúpenia slovenských europoslancov

Denník z Európskeho parlamentu 7.9.2006

08.09.2006 -
Denník z Európskeho parlamentu 7.9.2006

Prejednávané boli:
EP prijal uznesenie k situácii na Blízkom východe
Poskytovanie údajov o leteckých pasažieroch orgánom USA

Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet