ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 19


Prameň > 2006 > Slovenstvo

Slovenstvo
rok 2006

Vánoce – světlé svátky

21.12.2006 -
Vánoce – světlé svátky

Vánoce znamenají svým slovním významem: „vá-noce“ světlé, posvátné noci. Jejich název pochází z pohanských dob, kdy byly svěceny jako nejtajemnější a nejslavnější svátky. Dle víry předků staré slunce v tu dobu dokonávalo a nové se rodilo. Staré jihoslovanské říkadlo to potvrzuje: „Ptali se vlka, kdy je největší zima a on odpověděl: když se slunce rodí.“

Slováci, potomkovia Vandalov, prekliati alebo vyvolení?

18.12.2006 -
Slováci, potomkovia Vandalov, prekliati alebo vyvolení?

História pripisuje Vandalom najhoršie známe ľudské vlastnosti. Sú považovaní za okupantov, pirátov, odpadlíkov, zlodejov chleba ... Pôvod ich zlej reputácie je jednoznačne odvoditeľný od náboženstva. Vandali boli a sú kresťania, ktorí verili v tzv. arianizmus.

Zádušné sviatky

01.11.2006 -
Zádušné sviatky

Sú tu Dušičky a s nimi spojené ohňové obrady. Čas kedy sa využíva očistná sila plameňa. Čas kedy máme možnosť vysporiadať si nedoriešené veci s tými, ktorí tu už nie sú. Ak nie vatru, zapáĺme aspoň sviečku na hroboch zosnulých ľudí. Harmónia tohto obradu prinesie súlad do našich životov.

Kedy si Slováci všimnú zabudnutý Blatnohrad?

03.09.2006 -
Kedy si Slováci všimnú zabudnutý Blatnohrad?

Mnoho Slovákov a najmä tí, ktorí cestujú cez maďarský Balaton ďalej do Chorvátska ani netušia, že prechádzajú oblasťou, v ktorej kedysi vládlo nitrianske knieža Pribina a jeho syn Koceľ. Asi 12 km od mesta Nagykanizsa je križovatka, na ktorej sa dá odbočiť smerom do kúpeľného mesta Zalakaros. Približne po pätnástich kilometroch, keď prejdete obce Garabonc, Nagyrada a Zalaszabar, si všimnete hnedú orientačnú tabuľu v maďarskom a anglickom jazyku. Bude vás navigovať na pamätník -súsošie sv. Cyrila a Metoda k obci Zalavár. Je postavené na mieste, ktorému sa kedysi hovorilo Blatnohrad, Mosapurch alebo Mosaburg. Ako opevnené hradisko v strede močaristého terénu rieky Sala (Zala) ho vybudoval knieža Pribina.

Podkarpatská Rus

01.09.2006 -
Podkarpatská Rus

Je 12,800 km2 veľké administratívne územie (ako u nás kraj) na Ukrajine. Hlavným mestom je Užhorod. Ďalšie významné mestá sú Mukačevo a Čop. Čo sa národností týka, najväčšiu prevahu tu majú Rusíni (zakarpatskí Ukrajinci), avšak tiež je tu dosť Maďarov, Slovákov a Rumunov. Ich kultúra a jazyk sa tu rešpektuje a tak je tu veľa spolkov, či škôl. Dá sa tu dorozumieť po slovensky.

História Uhorska

27.08.2006 -
História Uhorska

Uhorsko - bol štátny útvar v Karpatskej kotline od 10. storočia do roku 1918. Uhorsko bolo značne mnohonárodné (napr. 1780 len 28% Maďarov, zvyšok rôzne iné národnosti). Ako úradný jazyk sa odpočiatku používala latinčina, len 1836/1844-1848 a približne 1868-1918 maďarčina a 1848-1867 nemčina.

KLIMENT SLOVIENSKY - Ochridski

14.08.2006 -
KLIMENT SLOVIENSKY - Ochridski

Po Metodovej smrti 6. apríla 885 popri Gorazdovi k popredným bojovníkom za sloviensky jazyk patril Kliment. Kliment Slovenský bol blízkym pomocníkom Metoda, a po jeho smrti spolu s Gorazdom obraňoval dielo Cyrila a Metoda ako zástanca Slovenskej cirkvi proti Wichingovi/franský najvyšší kňaz na VM, ktorý bol proti slovienskej liturgii.../ a jeho spoločníkom.

sv. Konštantín a sv. Metod - METOD -

05.07.2006 -
sv. Konštantín a sv. Metod   - METOD -

Cyrila a Metoda všetci uctievajú ako svojich vlastných, aj keď tí medzi nimi osobne neúčinkovali. Pretože svojim dielom položili základy ich kultúry. Ich náuka, sila ich osobnosti žiari a bude žiariť stáročia a tisícročia po ich smrti.

PROGLAS

05.07.2006 -
PROGLAS

Proglas, čiže Predslov od Konštantína Filozofa (sv. Cyrila) je najstaršou slovenskou a slovanskou básňou, ktorá vznikla v rokoch 863 - 867 na našom území.

sv. Konštantín a sv. Metod - Ciril KONŠTANTÍN Filozof -

04.07.2006 -
sv. Konštantín a sv. Metod   - Ciril KONŠTANTÍN Filozof -

MODLITBA KLIMENTOVA

POCHVALA BLAHOSLÁVNEMU OTCOVI
NÁŠMU I UČITEĽOVI SLOVENSKÉMU
CYRILOVI FILOZOFOVI

Vyslaný bol za pastiera a učiteľa slovenskému
národu. Preložiac cirkevný poriadok z gréckeho do
slovenského jazyka, išiel do Ríma, vedúc na zavŕše-
nie vybrané svoje stádo, a s radosťou zakončil tok
svojho života.
Tento preblažený otec i učiteľ národa nášho –
svojimi ústami ako bohotkaným vencom okrášlil
mnohoplodný národ slovenský. Lebo jemu tento
nový apoštol bol poslaný.
Velebím Tvoje prsty, ktorými si zapísal môjmu
národu oslobodenie od jarma hriechov.
Velebím Tvoje útroby, z ktorých vyviera môjmu
národu životodarná voda.
Velebím Tvoj jazyk, ktorý odohnal mrak hrie-
chov visiaci nad mojim národom.
Velebím Tvoje prečnostné ruky, z ktorých vzišiel
môjmu národu tok napájajúci božskou rosou naše
srdcia zhárajúce v suchote hriechu.
Pomodli sa, svätý učiteľu, za nás, čo si ctíme Tvoj
presvetlý skon, na slávu svätej Trojice, Otca i Syna
i svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Takouto dojímavou až patetickou básňou v próze oslávil 40-mesačné pôsobenie Konštantína-Cyrila medzi slovenským národom, v jazyku slovenskom, nie egejskom, ani slovanskom, ani moravskom, jeho oddaný žiak, v tom čase okolo 20-ročný mladík, slovenský kňaz Kliment pri Cyrilovom pohrebe v Ríme 21.2.869

170-te výročie národného krstu

24.04.2006 -
170-te výročie národného krstu

24. 4. 1836 sa konal pamätný výstup Štúrovcov na hrad Devín. „Svätenie národného sviatku“ pre jeho účastníkov ostalo pamätným na celý život. Na jeho záver si každý zvolil životné heslo a prijal symbolické národné meno, ktoré mu stále pripomínalo jeho sľub slúžiť svojmu národu.

Šiesta poatlantská kultúra - Slovanská

11.04.2006 -
Šiesta poatlantská kultúra - Slovanská

Kým na západe smerovalo úsilie k dôslednému oddeleniu cirkvi od štátu, aby sa vydobyl priestor pre osobnú slobodu jednotlivca, stane sa raz u Slovanov náboženstvo opäť štátotvornou silou - ale až potom, keď ľudia spoznajú náboženské obsahy sami, slobodne, cez vlastné vnútro.

„Život našich kmeňov bol menej silný, menej oprávnený tam, kde sa dostal do bezprostrednej blízkosti väčšmi oprávneného života skrývajúceho v sebe svetové poslanie a musel sa mu prispôsobiť a podriadiť, slovom: v predchádzajúcej dobe nebol vhodný čas pre náš život. Nie všetko rastie rovnako rýchlo a nie všetko kvitne v prírode súčasne, každý tvor a každý národ má pod božím slnkom svoj čas, a lipa kvitne až vtedy, keď dub už dávno odkvitol“

Nebo, oblaky...

27.03.2006 -
Nebo, oblaky...

Pozastavili ste sa dakedy nad tým, prečo sa bytosti, veci, javy okolo nás volajú tak ako sa volajú? Je to iba nálepka, ľubovoľne vybratá, aby sa ľudia z istého okruhu navzájom dorozumeli? Alebo je za tým čosi viac? Nakoniec, my, ako ľudia slova by sme mali vedieť, ako slovenské slová vznikli a čo nám hovoria.

Voda a Slovania

24.03.2006 -
Voda a Slovania

Slovania sú národom s veľmi silným uctievaním vody. Odjakživa uctievali pramene, studničky, rieky i vodné víly. V slovanstve bola voda vždy posvätná. Vodou sa svätilo dávno pred príchodom kresťanov a oveľa častejšie ...

EXPANZIA SLOVANOV

18.03.2006 -
EXPANZIA SLOVANOV

Väčšina Slovanov ani netuší akí mocní sme bývali v dobe expanzie. Jeden arabský cestovateľ raz (5/6. st.) napísal:

„Slovania sú najmocnejší národ. Keby sa spojili, nebolo by na Zemi sily, ktorá by ich zastavila“.

Slovensko v r. 1939 - 1948

13.03.2006 -
Slovensko v r. 1939 - 1948

Poďte sa spolu s nami preniesť časom a nahliadnuť do nie tak dávnej histórie Slovenska. 14. marca si pripomíname vznik prvého samostatného štátneho útvaru Slovákov. Vnútri vládneho tábora štátu prebiehal ostrý mocenský zápas medzi konzervatívnym a radikálnym krídlom, no na pozadí toho všetkého rástol u Slovákov pocit národného sebavedomia a skonkretizovala sa myšlienka slovenskej štátnosti.

KEDY VLASTNE ZANIKLA VEĽKÁ MORAVA?

27.01.2006 -
KEDY VLASTNE ZANIKLA VEĽKÁ MORAVA?

Odpovedať na túto otázku je nesmierne ťažké, pretože vtedajšia Európa sa v tom čase prepadla do obrovského chaosu, vyvolaného krízou politickej i náboženskej autority. Kríza sa prejavila mravným úpadkom Svätej Stolice, keď sa úradu rímskeho pápeža zmocnila miestna šľachta. Pápeži s jej radov boli osoby zväčša nehodné takého úradu a často zapletené do lokálnych politických šarvátok. Vtedy dočasne stratili vplyv na život ostatnej cirkvi a hodnosť rímskeho biskupa nadobudla výrazne provinčný charakter.Toto obdobie v pápežských dejinách sa preto výstižne nazýva "Saeculum obscurum" čiže "Storočie temna".

Janko Matuška - Dobrovoľnícka

06.01.2006 -
Janko Matuška - Dobrovoľnícka

Pátranie po Veľkej Morave

05.01.2006 -
Pátranie po Veľkej Morave

Možno to veľa ľudí na Slovensku a v Čechách prekvapí, ale nie všetci odborníci v Európe či vo svete sú tak skalopevne presvedčený o tom, že Veľkomoravská ríša skutočne ležala na území dnešnej Českej a Slovenskej republiky. Priznám sa, že ma to tiež najskôr zaskočilo, ale keďže som presvedčený o tom, že len slobodná a otvorená diskusia vedená bez akýchkoľvek predsudkov nás môže doviesť ku skutočnej pravde, začal som sa sám zaujímať, ako to vlastne s Veľkou Moravou je. Ako sa mohli čitatelia mojich starších článkov presvedčiť, nejde mi o lacné budovanie vlastnej popularity založenej na borení základov národnej histórie, ale naopak o jej upevnenie očistením od rôznych starých legiend. Tým chcem dosiahnuť to, aby sme sa mohli oprieť vo svojich dejinách o skutočné fakty, ktoré obstoja aj v modernej odbornej kritike a ktoré by nám umožnili ako národnej a ľudskej pospolitosti konečne dospieť, vyrovnať sa so svojou minulosťou a vyzuť detské topánočky, ktoré stále nosíme už od čias národného obrodenia v 19.storočí. Len tak sa staneme skutočne moderným európskym národom na úrovni doby.


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet