ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 9


Prameň > 2006 > Verejná správa SR

Verejná správa SR
rok 2006

Financovanie základných umeleckých škôl bude na samospráve

28.12.2006 -
Financovanie základných umeleckých škôl bude na samospráve

Od 1. januára 2007 bude základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia ako napr. centrá voľného času financovať samospráva. Táto kompetencia prechádza na samosprávy zákonom o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. 22. decembra 2006 ho podpísal prezident Ivan Gašparovič.

Prečo chce vláda utlmiť aktivity občianskej spoločnosti?

14.09.2006 -
Prečo chce vláda utlmiť aktivity občianskej spoločnosti?

Ministerstvo financií SR vypracovalo návrh novely zákona o dani z príjmu. Touto novelizáciou strácajú neziskové organizácie možnosť získať 2 % z daní právnických osôb. U fyzických osôb je naplánovaná tiež zmena – minimálna suma by sa mala zvýšiť z 20 na 250 Sk.

Zvýšenie výnosu z daní

20.08.2006 -
Zvýšenie výnosu z daní

Vláda v stredu rozhodla, aby obciam, ktorých stred leží vyššie ako 280 m. n. m, patrilo viac z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. V našom regióne sa to týka obcí Stará Lehota a Nová Lehota.

Rozhodlo sa o 3-ťom operátorovi

02.08.2006 -
Rozhodlo sa o 3-ťom operátorovi

V tendri na pridelenie frekvencií GSM a UMTS pre tretieho mobilného operátora na Slovensku vyhrala dcéra španielskej spoločnosti Telefónica.O licenciu požiadala česká firma Telefónica O2 Czech Republic. Novým operátorom bude Telefónica O2 Slovakia s. r. o.

Minister školstva SR L. Szigeti otvorí tretí ročník Fóra pedagogiky 2006

13.06.2006 -
Minister školstva SR L. Szigeti otvorí tretí ročník Fóra pedagogiky 2006

Minister školstva SR László Szigeti v stredu 14. júna 2006 o 9.00 hod. slávnostne otvorí v hale Národného tenisového centra v Bratislave tretí ročník Fóra pedagogiky 2006, cieľom ktorého je propagácia vzdelanostnej spoločnosti a kvality vzdelávania v kontexte požiadaviek európskeho trhu práce.
Pred slávnostným otvorením o 8.30 sa uskutoční brífing ministra školstva a prezidenta podujatia Milana Zemana (salón č. 1, 1. poschodie).

Organizácia školského roka 2006/2007

09.06.2006 -

Ministerstvo školstva SR schválilo Pedagogicko-organizačné pokyny na nasledujúci školský rok. Príručka prináša všeobecné pokyny pre základné a stredné školy, pre špeciálne školy a školské zariadenia. Okrem toho v nej riaditelia a učitelia nájdu informácie o súťažiach, projektoch a programoch, do ktorých sa môžu školy zapojiť, o pripravovaných predpisoch, ako aj údaje o možnostiach ďalšieho vzdelávania pedagógov.

Celoštátne kolo 27. ročníka Pytagoriády v Belušských Slatinách

06.06.2006 -
Celoštátne kolo 27. ročníka Pytagoriády v Belušských Slatinách

TLAČOVÁ SPRÁVA - Pytagoriáda je celoslovenská postupová súťaž určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a odborným garantom je Ústredná komisia Pytagoriády.

Ministerstvo školstva SR podporí budovanie jazykových laboratórií

02.06.2006 -

Ministerstvo školstva SR v úsilí zlepšiť vyučovanie cudzích jazykov vyzýva školy, aby sa zapojili do projektu „Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy“.

Sloboda (nie) je len slovo

14.03.2006 -

Blíži sa jar, aj keď v uliciach to ešte nevidieť. Blíži sa jar a s ňou sa blíži oteplenie na všetkých frontoch. Nejedná sa však len oteplenie, ktoré očakávame každým dňom v správach o počasí. Studený december totiž priniesol slovenským gejom a lesbám radostný hotmail - teplú poštu:) - poštu, z ktorej po otvorení zavial do slovenskej politiky prílev teplého vzduchu.


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet