ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 20


Prameň > 2006 > Životné prostredie

Životné prostredie
rok 2006

Nestihnú zonáciu Tatier v riadnom termíne

20.10.2006 -
Nestihnú zonáciu Tatier v riadnom termíne

Od 1. 11. 2006 mali byť Vysoké Tatry rozdelené do zón ochrany prírody. Nestihnutie zákonného termínu sa nepripisuje súčasnej vláde, lebo vraj by to nestihla ani vláda predošlá. Z hľadiska ochrany prírody je terajší stav priaznivejší, lebo súčasná zonácia je prísnejšia ako tá pripravovaná.

Klimatické zariadenie má poruchu

05.10.2006 -
Klimatické zariadenie má poruchu

Včera a dnes vysielala STV dokumentárny film „Klimatické zariadenie má poruchu“. Odborníci tam varovali pred vybetónovávaním veľkých plôch miest. Či už ide o námestia, ulice alebo okolia hypermarketov, trend by mal byť opačný, než to čoho sme svedkami.

Mnešické parte

05.08.2006 -
Mnešické parte

Pred štyrmi rokmi niekoľko Novomešťanov rozbehlo akciu na záchranu jaseňa na Srnianskej ulici v Mnešiciach (severná časť Nového Mesta nad Váhom). Bol to jeden z prvých projektov občianskeho združenia Genius loci (duch miesta). Stal sa akýmsi symbol toho, že sa dá ovplyvňovať dianie vo svojom meste, na rodnej hrude, v okolitom životnom prostredí. Dnes sa pozeráme na umierajúceho starca, ktorý sa nás rozhodol opustiť.

Na skládky nie sme krátki (2. časť)

04.08.2006 -
Na skládky nie sme krátki (2. časť)

V prvej časti článku „Na skládky nie sme krátki!“ bol predstavený postup likvidácie nelegálnych skládok odpadov z krajiny, ktorý sa opieral o zákon o odpadoch. Slovenská legislatíva však po novelizácii Trestného zákona (č. 300/2005 Z. z.) vytvára možnosť riešiť danú problematiku aj cestou vyvodzovania trestno-právnej zodpovednosti.

CHKO Biele Karpaty má 27 rokov

11.07.2006 -
CHKO Biele Karpaty má 27 rokov

Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty bola zriadená vyhláškou MK SSR č. 111/1979 Zb. zo dňa 12. júla 1979 v znení Zákona NR SR č. 287/1994 Z.z., novelizovaná vyhláškou MŽP SR č. 396/2003 Z.z. zo dňa 28. augusta 2003.

Na skládky nie sme krátki (1. časť)

02.07.2006 -
Na skládky nie sme krátki (1. časť)

V ostatnom čase slovenskú krajinu hyzdia desiatky tzv. divokých, čiernych alebo nelegálnych skládok odpadov. Vo všeobecnosti sa aj medzi osvietenými ľuďmi traduje, že neexistujú účinné opatrenia k predchádzaniu a odstraňovaniu nežiaducich odpadov z krajiny. Pozrime sa na túto problematiku bližšie.

CHKO Malé Karpaty oslavuje tridsiatiny

05.05.2006 -
CHKO Malé Karpaty oslavuje tridsiatiny

CHKO Malé Karpaty je jediné veľkoplošné chránené územie vinohradníckeho charakteru. Malé Karpaty predstavujú okrajové pohorie vnútorných Karpát, rozkladajúce sa v ich juhozápadnom cípe a tiahne sa od Bratislavy až po Nové Mesto nad Váhom.

20 rokov po černobyľskej katastrofe

26.04.2006 -
20 rokov po černobyľskej katastrofe

Dnes si pripomíname 20-te výročie havárie jadrovej elektrárne v Černobyli. Sme ľudstvo ovládané konzumom, ktoré podobné časované bomby vytvára ďalej. Veď narastajúci dopyt a ubúdajúce zásoby ropy a plynu nám nedovoľujú iné možnosti. Staviame si gigantické pamätníky vlastnej nenažranosti, ktorá nás nakoniec zabije.

Prečo vyrúbali borovice na Kamennej?

17.04.2006 -
Prečo vyrúbali borovice na Kamennej?

Vo februári 2005 sme boli šokovaní výrubom borovíc na Kamennej. Kde-tu barbarsky vyklčovali rôzne veľké plochy lesa. Zostala tam spúšť - polámané okolité menšie stromy, všade kopy borovicových korún, ... Jediné, čo bolo úhľadné, boli pekne naukladané kmene v čerešňovom sade.

Riziko záplav v okrese NMnV

31.03.2006 -
Riziko záplav v okrese NMnV

Hladina riek v Novomestskom regióne dosahuje nebezpečných výšok. Váh sa vylieva zatiaľ len od hrádze po hrádzu - foto k článku, no rieka Klanečnica stredu ohrozovala mestskú časť Mnešice (sever NMnV). Včera sa jej hladina ustálila, stále však zostáva silným prítokom Váhu.

Rúbanisko na pozemku školy

30.03.2006 -
Rúbanisko na pozemku školy

Nové Mesto nad Váhom - 29. a 30. marca sa uskutočnil výrub niekoľkých desiatok topoľov na pozemku Základnej školy na ulici kpt. Nálepku. Tým sa začala rekonštrukcia parku Dominika Štupňu Zámostského, o ktorej sme písali vo februári.

Ako sme na tom s VODOU?!

23.03.2006 -
Ako sme na tom s VODOU?!

V nasledujúcich desiatich rokoch ubudne zo Slovenska cca 4-6 miliárd m3 vodných zdrojov. V roku 2010 zrážkový úhrn bude nižší v priemere o 10-15% (600 - 640 mm). Bude sa vyskytovať únava zo života, apatia z nezvládania situácie v čase povodní, požiarov. Bude sa stupňovať agresivita, intolerancia, xenofóbia, nenávisť. Zároveň bude pribúdať množstvo konfliktov. Je to skutočne tak, ako spieva slovenský populárny spevák Jožo Ráž „je to voda, ktorá nás drží nad vodou“.

PÁR SLOV K VODE...

23.03.2006 -
PÁR  SLOV  K  VODE...

Svetový deň vody – 22. marec
22. marec bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali implementácii odporúčaní medzinárodnej rady a vytýčili konkrétne aktivity na úrovni svojho štátu. Každý rok je jedna z nominovaných agentúr OSN poverená oslavou a propagáciou novej témy, ktorú riadi Administratívny výbor pre koordináciu vodných zdrojov. Pre rok 2006 bola vyhlásená téma Voda a kultúra.

Svetový deň vody

22.03.2006 -
Svetový deň vody

Žijeme stále v ilúzii, že ak odštartujeme rozvojové ekonomické programy, bude už len lepšie. Tragédiou je, že táto ilúzia je len bublina. Povodne, smršte, extrémne horúčavy posledných rokoch nám napomáhajú, aby sme pochopili súvislosti, že príroda sa zvíja v kŕčoch a že nás varuje, aby sme zmenili narábanie s prírodnými zdrojmi a hlavne s vodou, od ktorej sme bytostne závislí, ako aj celý biologický život. Potrebujeme pochopiť, aby sme neboli tichými spoluvinníkmi kolektívneho ničenia Zeme, že sme duchom neboli prítomní, alebo že sme tomu nerozumeli, keď vandali ničili prírodu.

Jarná rovnodennosť

20.03.2006 -
Jarná rovnodennosť

Rovnodennosť (ekvinokcium) je okamih, v ktorom Slnko počas svojho zdanlivého ročného pohybu prechádza priesečníkom rovníka s ekliptikou. Vtedy je na celej Zemi deň rovnako dlhý ako noc. Pri prechode Slnka z južnej pologule na severnú nastáva jarná rovnodennosť (približne 21. marca).

Buď kapitalizmus alebo obývateľná planéta - nemôžete mať oboje

18.02.2006 -
Buď kapitalizmus alebo obývateľná planéta - nemôžete mať oboje

Kapitalizmus je neudržateľný už svojou povahou. Ten musí mať stále sa rozrastajúce trhy, čoraz väčšiu spotrebu a väčšiu produkciu na planéte, ktorá má veľmi obmedzené možnosti.

Budovanie južnej časti parku

11.02.2006 -
Budovanie južnej časti parku

Nové Mesto nad Váhom - Pred týždňom sme uverejnili fámu „Idú vyrúbať topoľovú stenu!“ Redakcia Prameňa sa okamžite pustila do zisťovania pravdivosti tejto šokujúcej informácie. Výsledok => ide o fakt a nie fámu

Na skládky nie sme krátki!

02.02.2006 -

V poslednom čase slovenskú krajinu hyzdia desiatky tzv. divokých, nelegálnych alebo čiernych skládok odpadov. Vo všeobecnosti sa aj medzi osvietenými ľuďmi traduje, že neexistujú účinné opatrenia k predchádzaniu a odstraňovaniu nežiadúcich odpadov. Pozrime sa na túto problematiku bližšie.

Predpoveď počasia na najbližšie storočie

31.01.2006 -
Predpoveď počasia na najbližšie storočie

Na úvahy o tom, či skutočne dôjde k nejakým klimatickým zmenám, už nezostal čas, pretože sa už stali skutočnosťou.

Profesor Guy Brasseur odkázal poslancom EP, že prioritou súčasnosti je prijať opatrenia potrebné na to, aby sme sa týmto zmenám prispôsobili.

Efektívnosť využívania energie v Európe: „Každý zmeškaný deň je chybou.“

27.01.2006 -
Efektívnosť využívania energie v Európe: „Každý zmeškaný deň je chybou.“

Práve tak znelo nekompromisné vyhlásenie komisára pre energetiku Andrisa Piebalgsa, prednesené na stretnutí Výboru EP pre energetiku s partnermi z národných parlamentov v dňoch 24. – 25. januára. Keďže Európa čelí dôsledkom klimatických zmien, vysokým cenám ropy ťaženej v nestabilných štátoch a pokračujúcej „plynovej vojne“ medzi Ruskom a jeho susedmi, efektívnejšie využívanie energie a lepšia koordinácia Európy k vlastným energetickým potrebám sú teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet