ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 23


Prameň > 2006 > Iné regionálne

Iné regionálne
rok 2006

Koniec V-1 v Jaslovských Bohuniciach

31.12.2006 -
Koniec V-1 v Jaslovských Bohuniciach

Dnes okolo 12:00 by mal dať premier Robert Fico pokyn k znižovaniu výkonu prvého bloku V-1 jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Za jednu pracovnú smenu bude výkon znížený zo 100 % na nulu. 1. januára teda nepôjde z tohto bloku do siete ani kilowatt.

Mestský informačno-navigačný systém

03.11.2006 -
Mestský informačno-navigačný systém

V minulých týždňoch sa v našom meste objavili na rôznych dopravných uzloch strieborné 3 metrové stĺpy. V tomto týždni pribudla aj vrchná asi metrová časť so smerovými tabuľami a erbom mesta. Ide o práve prebiehajúcu prvú etapu budovania mestského informačno-navigačného systému Nového Mesta nad Váhom.

Verejná plaváreň

30.10.2006 -
Verejná plaváreň

Sobotu a nedeľu bola pre verejnosť otvorená krytá plaváreň Združenej strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom. Obyvatelia môžu odteraz každý víkend navštevovať toto zariadenie. Záleží len od ich záujmu, či zostane táto možnosť aj naďalej.

Aupark - Pieštany

25.10.2006 -
Aupark - Pieštany

Dnes sa mi dostala do rúk architektonická stúdia Auparku v Pieštanoch. Ak máte záujem si ju pozrieť tak nech sa páči !

Nová regionálna televízia

16.10.2006 -
Nová regionálna televízia

Na slovenskom mediálnom trhu sa onedlho objaví nová regionálna televízia – Televízia Karpaty. Už v najbližších týždňoch by mala začať informovať obyvateľov Piešťanského i Novomestského regiónu.

Posledná etapa humanizácie Hájoviek

14.10.2006 -
Posledná etapa humanizácie Hájoviek

Nové Mesto nad Váhom – Na sídlisku Hájovky sa vstupuje do poslednej etapy humanizácie sídlisk. Na všetkých komunikáciách bude položený asfalt. Pripravené sú nové parkovacie plochy. A začína sa už aj s výsadbou zelene.

Ráno na komíne

02.10.2006 -
Ráno na komíne

Viac než rok sme si hovorili, že vylezieme na komín teplárne v južnej časti Nového Mesta nad Váhom. Kedy-tedy sa nahodila táto téma a od slov k činom neprichádzalo. Zrazu však prišla správa: „Komín sa bude búrať!“
A tak sme si splnili sen „Pozrieť sa na mesto s takmer 100 metrovej výšky“
2. 10. 2006 - 6:00

Prví obyvatelia útulku Nádej

27.09.2006 -
Prví obyvatelia útulku Nádej

Nové Mesto nad Váhom - Včera do útulku nádej priviezla mestská polícia 7 asi trojtýždňových šteniat. Útulky v Piešťanoch i Trenčíne sú plné a tak dnes sa očakávajú další dvaja noví obyvatelia Nádeje.

Obnovy sa dočkali aj domy

17.09.2006 -
Obnovy sa dočkali aj domy

Nové Mesto nad Váhom - Od jari sme svedkami rekonštrukcie sídlisk v našom meste. Okrem chodníkov, parkovísk a trávnikov sa rekonštrukcie dočkali aj samotné paneláky. Ich obyvatelia sa rozhodli zatepliť si tieto deravé panelové skladačky.

Novodobý zájazdný hostinec po štyroch rokoch

08.08.2006 -
Novodobý zájazdný hostinec po štyroch rokoch

Nové Mesto nad Váhom – V roku 2001 sme sa v niekoľkých číslach Novomestského spravodajcu dočítali rôzne superlatívy na plánovaný objekt bývalého zájazdného hostinca. Malo ísť o takú architektúru objektu a jeho okolia, ktorá by znovu prinavrátila toto miesto na pohľadnice mesta. Skutočnosť je ale iná ...

Rekonštrukcia Hájoviek

19.05.2006 -
Rekonštrukcia Hájoviek

Nové Mesto nad Váhom - Pred dvoma týždňami začala rekonštrukcia sídliska Hájovky. Táto mestská časť vyzerá ako veľké stavenisko. Okrem rozostavaného polyfunkčného objektu sa budujú nové parkovacie miesta, nepotrebné vybetónované a vyasfaltované plochy sa nahrádzajú trávnatými plochami.

Kráľ kráľov

23.03.2006 -
Kráľ kráľov

Tento rok sa pravdepodobne môžeme tešiť na oslavy v meste Vrbové, ležiaceho 10 km od Piešťan. V septembri totiž uplynie 260 rokov od narodenia významného vrbovského rodáka - cestovateľa, spisovateľa, vojaka a kráľa Madagaskaru - Mórica Beňovského.

Cestovný ruch na križovatke stredného Považia

26.02.2006 -
Cestovný ruch na križovatke stredného Považia

Vyzerá to tak, že súčasné vedenie mesta má predstavu o Novom Meste nad Váhom ako o priemyselnom meste. Väčšina obyvateľov takéhoto „Industry City“ bude mechanicky odvádzať svoju energiu na 3 smeny. Neuvažuje sa vytvorenie pracovných miest v penziónoch, reštauráciách, hoteloch, kultúrno-spoločenských a relaxačných centrách, či iných zariadeniach cestovného ruchu.

Z Hájoviek sú Benátky

20.02.2006 -
Z Hájoviek sú Benátky

Novomestské sídlisko Hájovky sa pri dnešnej 11 stupňovej teplote vzduchu premenilo na Benátky. Pre chodcov prestáva byť táto mestská časť priechodná. Popoludní o pol druhej prišiel na miesto vodnej kalamity riaditeľ TSM Martin Poriez, prednosta MsÚ Dušan Današ i primátor mesta Jozef Trstenský.

Snehová pokrývka nebývalých rozmerov

10.02.2006 -
Snehová pokrývka nebývalých rozmerov

Všetky regionálne lyžiarske strediská majú veľmi dobré snehové podmienky. Už zopár dní pribúda biela hmota v hojných množstvách. Takéto zimy si pamätáme z 80-tych rokov minulého storočia. Čo to so sebou prinieslo v Novom Meste nad Váhom?

Po Henkli odíde aj Kematen?

02.02.2006 -
Po Henkli odíde aj Kematen?

Veľa ľudí z nášho kraja si isto pamätá na novomestský podnik Palma. Po revolúcii sa začalo s rozpredajom majetku štátu a tak sa časť tohto závodu na výrobu chémie do domácností dostala do rúk spoločnosti Henkel. Táto spoločnosť z Nového Mesta n./Váhom odišla a náhradou mala byť spoločnosť Kematen. Fakty sú také, že závod stagnuje a prepúšťa. To čo sa povráva na túto tému som zhrnul v nasledujúcich riadkoch.

Právna pomoc zadarmo

01.02.2006 -
Právna pomoc zadarmo

Od 1.januára nadobudol účinnosť zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Bezplatná právna pomoc sa bude poskytovať komplexne. Ide o to, že občania v hmotnej núdzi dostanú právnu pomoc pred začatím súdneho konania. Advokáti budú týchto občanov zastupovať pred súdom bezplatne a právne rady budú poskytovať aj po skončení súdneho konania tiež bezplatne.

Nové Mesto nad Váhom nemá PHSR?

31.01.2006 -
Nové Mesto nad Váhom nemá PHSR?

Našim mestom sa začala šíriť fáma: „Mesto nemá Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja!“. Rozhodol som sa teda zistiť, či ide len o januárovú „kačicu“, alebo to je pravda? Pozhováral som sa s človekom, ktorý by mal o tom niečo vedieť.

Voda je drahšia

28.01.2006 -
Voda je drahšia

TVS a.s. (Trenčianska vodohospodárska spoločnosť) od 1.januára zvýšila ceny vodného a stočného. Meter kubický pitnej vody stojí 26,90 Sk (12% zvýšenie pre všetkých odberateľov).

Hurá do Kálnice

22.01.2006 -
Hurá do Kálnice

Tak nám fajnovo prituhlo, čo nie je síce veľmi príjemné, ale ľudia obľubujúci zjazdovky v Kálnici majú zaručené vynikajúce snehové podmienky. Tie ešte vylepšuje aj zasnežovanie zo snehových diel ku ktorým pribudlo jedno nové. K tomuto stredisku možno povedať "malé ale dobré".

Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet