ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 25


Prameň > 2006 > Svetonázor

Svetonázor
rok 2006

Interrupcia z pohľadu hlbších súvislostí

03.12.2006 -
Interrupcia z pohľadu hlbších súvislostí

Témy, týkajúce sa ľudského života boli už i v minulosti predmetom prvoradého záujmu verejnosti. Jednou z nich je aj problematika Interrupcie, i keď je nesporné, že je všeobecne chápaná dosť kontroverzne, vyvolávajúc ostrú spoločenskú polemiku. Existujú totiž početné skupiny ľudí, ktorí jej uplatňovanie horlivo zastávajú, odvolávajúc sa na sociálne výhody rodiny, ale tiež skupiny, ktoré ju jednoznačne odmietajú, prevažne z náboženských dôvodov. Spoločnosť však nie je čierno-biela. Medzi týmito dvomi skupinami je ešte nezanedbateľný počet tých, čo s interrupciou súhlasia, ale len za určitých okolností a okrem nich ešte mnoho pasívnych ľudí, ktorí sú voči väčšine spoločenských problémov úplne ľahostajní.

Poslanie ženy na Zemi

21.10.2006 -
Poslanie ženy na Zemi

Žena! V možnostiach citových schopností ďaleko prevyšujúca muža!
Práve pre túto vrodenú schopnosť a pre tento veľký dar od Stvoriteľa bude mať vždy o stupienok bližšie k hlbšiemu chápaniu všetkého, čo z výšin Svetla prichádza. Lebo Boh je Láska. A láska sa prejavuje prostredníctvom čistého citu. Jemnosťou cítenia je práve žene umožnené vyšvihnúť sa v dobrom chcení do takých výšok, ktoré zostávajú mužskej časti ľudstva navždy neprístupné.

Poslové úsvitu (1.) - Vyslanci v čase

13.09.2006 -
Poslové úsvitu (1.) - Vyslanci v čase

Motto: Věnováno všem odvážným, kteří mají chuť nově definovat samu podstatu existence a pomoci vytvořit nová pravidla hry.

Manipulátori a kombinátori „novej internacionály“

11.09.2006 -
Manipulátori a kombinátori „novej internacionály“

„Globalizmus“ – to je v súčasnosti najmodernejšie slovo liberálno-progresívneho myslenia. Hoci ak sa zamyslíme nad jeho objektívnym obsahom, zarazí nás jeho banalita. Naozaj: už na začiatku 19. storočia výskumníci písali o jednotnom svetovom priestore, ktorý je vytváraný trhovou civilizáciou výmenného obchodu. Vynájdenie mechanického tkacieho stroja v Anglicku malo za následok bankrot miliónov tkáčov v Indii; zrod republikánskej myšlienky vo Francúzsku začalo podkopávať tróny východných monarchií a v Rusku inšpirovalo hnutie dekabristov.

Svet a my

29.08.2006 -
Svet a my

Súčasnosť je výsledkom myslenia, cítenia a konania ľudí v minulosti, preto je také ťažké zmeniť ju. Môžeme zmeniť len budúcnosť, a to tým, že teraz, v súčasnosti, zmeníme k lepšiemu seba. Keď sa k tomu odhodlá dostatočný počet ľudí, budúce pokolenia im za to budú veľmi vďačné. Budúcnosť bude výsledkom našich terajších snáh - k dobrému či zlému. A aké snahy dnes prevládajú? O čo sa spoločnosť ako celok usiluje?

To povedali...IV...

16.08.2006 -
To povedali...IV...

"Potrebujeme silnejšie a odvážnejšie Slovensko, silnejšiu a odvážnejšiu strednú vrstvu. Potrebujeme rozumnú národnú pravicu."

"Po roku 1998. Pod heslami "chceme zmenu" sa architekti a propagátori novej filozofie takzvaného moderného občana pustili do radikálneho vymývania mozgov."

"Slovenská literatúra a slovenský jazyk sú prekážkou neokolonializmu."

"Keď má človek veľké ťažkosti, mal by sa pozorne obracať na deti, lebo deti vlastnia sen a slobodu."

Co oči nevidí

19.07.2006 -
Co oči nevidí

Důraz na hmotné zabezpečení života je důsledkem dvou tisíců let výchovy prostřednictvím zpětného efektu ideologií, které toto období formovaly. Forma spokojenosti či štěstí, dostupná člověku pomocí hmotných produktů a omezené svobody měla být cílem programu, známého jako NWO, nový světový pořádek.

\"tajná\" história ľudstva -GNOSTICKÉ SPOJENIE-

01.07.2006 -
\

Dvadsiate storočie bolo istotne veľmi plodné na objavovanie stratených rukopisov. Najdôležitejšími objavmi boli takzvané Zvitky od Mŕtveho mora, ktoré našli v Kumráne v púšti v rade jaskýň tridsať kilometrov na východ od Jeruzalema, a rozsiahla zbierka takzvaných Gnostických evanjelií, ktorú našli v Nag Hammádí v Hornom Egypte v roku 1945.

Solženicyn útočí na západné ponímanie slobody

24.05.2006 -
Solženicyn útočí na západné ponímanie slobody

"Ak sa má Rusko pridať k NATO, ktoré sa teraz venuje propagande a násilne vnucuje rôznym častiam planéty ideológiu a praktiky súčasnej západnej demokracie, to nepovedie k rozširovaniu, ale k úpadku kresťanskej civilizácie."

O spolku Iluminátov

01.05.2006 -
O spolku Iluminátov

Dne 1. května 1776, na pokyn nově vytvořeného Domu Rothschildů založil dr. Adam Weishaupt organizaci s názvem "Starobylí osvícení vizionáři bavorští", která vešla ve známost pod názvem Řád Iluminátů. Weishaupt řekl, že jméno řádu bylo odvozeno luciferského učení a znamenalo 'Nositelé světla'. V latině to znamená 'osvícení'. Je to označení někoho, kdo je duchovně a intelektuálně osvícený. Satan, když byl andělem, byl znám jako Lucifer, 'Světlonoš' a z názvu této skupiny se můžeme domýšlet o její povaze a cílech.

Európska únia...

30.03.2006 -
Európska únia...

Do Európskej únie národy vkladajú svoje nádeje a osudy, pricom si neuvedomujú, ze sa zároven "dobrovolne" zaväzujú plnit hlavne zákony, ktoré im EÚ bude diktovat, resp. vnucovat cez ich prezidentov a vlády, v zmysle budúcej svetovlády. Preto je naivné domnievat sa, ze národné identity nebudú dotknuté, napr. skolstvo, kultúra atd. Európska únia má ako odpoved pre túto oblast pripravené silné argumenty - volný pohyb pracovných síl a unifikáciu výroby... Ludia budú musiet mat rovnaké profesijné danosti, ovládat jazyk a zvládnut technologické procesy. A k tomu bude potrebné podriadit aj skolskú výchovu na urcitý stupen standardizácie. Avsak kde bude hranica standardizácie skolstva a odkial bude mozné naplno rozvíjat regionálne a národné systémy, to nie je urcené, ba ani priestor na rozvoj a uplatnenie prirodzenej ludskej individuality.

(PROTOKOLY v 15. sedení o tom hovoria toto: "Gojom sme nasadili do hláv dalsiu hlúpost, totiz predstavu, ze individualita cloveka musí zaniknút v kolektíve...Pravdou vsak je, ze uz od pociatku sveta príroda vytvorila kazdú bytost odlisnú od inej len preto, aby mohla vyjadrit svoju individualitu".)

Na zamyslenie...

16.03.2006 -
Na zamyslenie...

Po udalostiach z 11. septembra sa dcéra evanjelizátora Billyho Grahama zúčastnila rozhovoru v programe "Early Show" a moderátorka Jane Claysonová sa jej spýtala: "Ako mohol Boh niečo také dopustiť?" Anna Grahamová jej dala veľmi hlbokú a múdru odpoveď. Povedala: "Verím, že Boh je hlboko zarmútený tým, čo sa stalo, tak ako aj my, ale roky sme Bohu hovorili, aby odišiel z naších škôl, z našej vlády a z nášho života. Ako môžeme očakávať, že nás Boh požehná a ochráni, keď ho žiadame, aby nás nechal na pokoji?"
Pozrime sa teda na to.

Slová Vladimíra Mináča

11.03.2006 -
Slová Vladimíra Mináča

Pamäť ľudu, suma jeho poznania je zmysluplný prameň každého živého pohybu. V časoch, ako je náš, v časoch všetko obsahujúcich prenikavých zmien treba upevňovať pamäť ľudu, zhŕňať sumu poznania, otvárať studničky a pramene...

Lebo to, čo nie je prireťazené slovom, to nám pretečie pomedzi prsty.

Bůh: Ztratil jsem důvěru v Blaira

06.03.2006 -
Bůh: Ztratil jsem důvěru v Blaira

„Jak by se Blairovi líbilo, kdybych veřejně tvrdil, že mě plně podpořil loni o Vánocích, kdy jsem způsobil tsunami?“ stěžoval si Bůh. Existuje mnoho známek, že Bohu všemohoucímu se nelíbí, že se ho Blair snaží zatáhnout do útoku na Irák, napsal v listu Guardian Monty Python Terry Jones:
Na vysoké úrovni bylo prozrazeno, že Bůh „zuří“ nad pokusy Tonyho Blaira zatáhnout ho do bombardování Iráku. Zdroje blízké archandělu Gabrielu uvádějí, že archanděl hovoří o tom, že Pánbůh „je opravdu rozhněván, že svatouškovští, i když cyničtí politikové tvrdí, že On by toleroval jejich bestiální činy, když on nemá možnost v důsledku dlouhodobého konkordátu („Bůh jedná záhadnými způsoby“) se k tomu veřejně vyjádřit.

Kto má uši

18.02.2006 -
Kto má uši

Sú vo všetkých politických stranách, blízko ich vodcov (a taká strana, na ktorú nemajú vplyv, je zaručene čiernou ovcou politickej scény) a v pravý čas prinášajú rozkol či rozklad tak, aby im moc opäť padla k nohám...
Prinášajú niekedy geniálne nápady a vzápätí ich geniálne spochybňujú.

Autentické kresťanstvo

05.02.2006 -
Autentické kresťanstvo

Na zmenu sveta a vášho vlastného mesta, vašej vlastnej rodiny a na zmenu seba samého by stačilo len dodržiavať to, čo hovorí Kristus - p o c t i v o. Iným slovom - autenticky. Neľakajte sa, neidem vám tu hlásať o náboženstve, ani žiadnej sekte...Nie som ani obhajca súčasnej cirkvi,ktorá napáchala toľko zla...Nie som už vonkoncom kresťanský demokrat - sú mi odporní farizeji, ktorí zneužívajú vieru na získanie vlastnej politickej moci...

Premenené ľudstvo

03.02.2006 -
Premenené ľudstvo

Cirkev celé stáročia hovorí svetu, že človek je poškvrnený pôvodným hriechom a už nikdy nemôže byť čistý; že z generácie na generáciu sa nemôže prenášať nič iné, len hriech. Človek je počatý v hriechu, rodí sa v hriechu a nič na tom zmeniť nemožno. Ale keď do sveta šírime takúto ideu, tak okrádame ľudstvo o túžbu polepšiť sa, o nádej, že človek sa môže uchrániť pred večným zatratením.

Viera peňazí alebo zničenie viery v Boha

30.01.2006 -
Viera peňazí alebo zničenie viery v Boha

„ Okrem viditeľnej vlády na tróne sedí neviditeľná vláda....ktorá nenesie nijakú zodpovednosť“.

„Celé veky, a teraz viac ako inokedy , svetu vládnu v prvom rade tajné spoločnosti“.

„V politike sa veci nedejú náhodou. Ak sa niečo udialo, tak to bolo tak aj premyslené“.
Teodor Rooswelt, prezident USA

Začal sa rok Psa

28.01.2006 -
Začal sa rok Psa

Dnes 23:00 sa podľa čínskeho kalendára začína rok Psa. Jeho vláda bude do 17. februára 2007. Práve začínajúci sa rok je rokom ohnivého alebo červeného psa. Tento živel z neho robí krutého a nekompromisného voči útočníkom – hovorí sa, že ohnivý pes hryzie tak silno ako breše. Čo nás teda čaká?

Budhizmus dnes : Línia Karma Kagjü

21.01.2006 -
Budhizmus dnes : Línia Karma Kagjü

Karma Kagjü je jednou z veľkých škôl budhizmu Diamantovej cesty. Ako línia priameho ústneho odkazu kladie hlavni dôraz na meditáciu a bezprostredný prenos prežitkov podstaty mysle učiteľa na žiaka.

Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet