ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov na Prameni v roku 2007 632
> Počet článkov v ostatných rokoch 2310


Prameň > 2007

rok 2007

Únia bude mať nové pravidlá pre reklamu v TV

01.12.2007 -
Únia bude mať nové pravidlá pre reklamu v TV

Europoslanci v druhom a zároveň definitívnom hlasovaní podporili novelu televíznej smernice platnej od roku 1997, čo zabezpečí jej vstup do platnosti ešte tento rok. Cieľom je vytvoriť lepšie predpoklady pre rozvoj audiovizuálnych mediálnych služieb v Európe, pričom nová legislatíva má napríklad zmeniť pravidlá vysielania reklamy, ako aj podmienky pre tzv. "umiestňovanie produktov".

Znamenia zverokruhu - Strelec (23.11. – 21.12.)

01.12.2007 -
Znamenia zverokruhu - Strelec (23.11. – 21.12.)

"Zmieňte sa pred Strelcom o nude a on sa Vás spýta: Čo je to?"

Múdrosť pre Strelca: Pochopiť dobu znamená správne porozumieť minulosti i súčasnosti.

Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

30.11.2007 -
Poplatky za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Aj mesto Stará Turá schvaľovalo všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za odvoz odpadu. Ráta sa s potrebou odvozu 1,5 l odpadu na osobu a deň.
Prameň vám prináša aktuálne sadzby.

Parlament schválil sprísnenie pravidiel pre vlastníctvo zbraní

30.11.2007 -
Parlament schválil sprísnenie pravidiel pre vlastníctvo zbraní

EP odsúhlasil pomerom hlasov 588:14:11 novelu smernice upravujúcu podmienky pre získavanie a držanie strelných zbraní, pričom nové pravidlá majú vstúpiť do platnosti už v januári 2008. Smernica prinesie okrem iného sprísnenie kúpy a držby zbraní, obmedzenie možnosti ich predaja cez internet, ako aj povinnosť krajín EÚ zaznamenávať a zdieľať informácie o zbrojných povoleniach a majiteľoch zbraní.

Zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu

29.11.2007 -
Zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu

Nové Mesto nad Váhom – na decembrovej schôdzi MsZ budú poslanci schvaľovať dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v rodinných domoch a v bytových domoch KBV je navrhovaná sadzba poplatku vo výške 580,- Sk za osobu a rok.

Otvorenie 2-dňového zasadnutia a najdôležitejšie udalosti

29.11.2007 -
Otvorenie 2-dňového zasadnutia a najdôležitejšie udalosti

Podpredsedníčka EP Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (EPP-ED, EL) včera o 15:00 otvorila ďalšie dvojdňové zasadnutie Európskeho parlamentu v Bruseli.
Počas dvoch dní zasadnutia sa budú europoslanci venovať rôznym témam.

Homera Simpsona na jadrové fórum nepustili

28.11.2007 -
Homera Simpsona na jadrové fórum nepustili

Homer J. Simpson, svetoznámy bezpečnostný technik jadrovej elektrárne v americkom Springfielde sa nedostal na rokovanie Európskeho jadrového fóra v Bratislave.

3 hlasy od januárovej Viedne

28.11.2007 -
3 hlasy od januárovej Viedne

Sobotu sme boli na Slovak Live Award v nitrianskej Starej Pekárni. Do finále sa dostala novomestská kapela MF a rodné mesto vyšlo fanklubu v ústrety. Kto však sklamal boli Novomešťania. Z pôvodných troch busov, mali ísť len 2 a nakoniec vyrazil len jeden. Jeden autobus, v ktorom chýbali 3 ľudia na to, aby MF hralo na európskom štvrťfinále vo Viedni.

Výmena profylaktík pre prípad jadrového ohrozenia

27.11.2007 -
Výmena profylaktík pre prípad jadrového ohrozenia

V okolí jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach sa začala pravidelná výmena tzv. jódových tabliet po uplynutí exspiračnej doby. Jódová profylaxia sa aplikuje pri úniku rádioaktívnych nebezpečných látok a spočíva v užití preparátu obsahujúceho stabilný jód, ktorý blokuje viazanie rádioaktívneho jódu štítnou žľazou. Obyvatelia nášho regiónu si môžu jodid draselný vyzdvihnúť na mestskom alebo obecnom úrade.

AI vyzýva k nulovej tolerancii násilia páchaného na ženách - nielen v Medzinárodný deň

27.11.2007 -
AI vyzýva k nulovej tolerancii násilia páchaného na ženách - nielen v Medzinárodný deň

25. november bol v roku 1999 Valným zhromaždením OSN vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Neziskové organizácie po celom svete si tento deň pripomínajú v rámci šestnástich akčných dní proti genderovému násiliu, ktoré vrcholia Dňom ľudských práv 10. decembra.

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 3 a 4

26.11.2007 -
PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 3 a 4

Napnutý zápas o prevahu a nárazy v hospodárskom živote vytvoria, ba v skutočnosti už vytvorili sklamanie, chladnú, nesrdečnú spoločnosť, ktorá bude cítiť hlboký odpor tak k vyššej politike, ako i k náboženstvu. Jej vodcom bude jedine zisk-zlato, čo bude kultom pre materiálne pôžitky, ktoré za zlato možno kúpiť. Potom bez vôle slúžiť dobru a obohacované jedine nenávisťou k privilegovaným, nižšie triedy Gójov pôjdu s nami proti Gójskej inteligencii, ako nášmu konkurentovi o politickú moc.

Miliardy eur do obnoviteľných zdrojov

26.11.2007 -
Miliardy eur do obnoviteľných zdrojov

Najväčší znečisťovateľ životného prostredia v Európe - nemecká energetická spoločnosť RWE, plánuje ročne investovať minimálne 1 mld. eur do obnoviteľných zdrojov energie. V súčasnosti z obnoviteľných zdrojov pochádza okolo 5 % celkovej produkcie spoločnosti.

Ďalšie vystúpenia slovenských europoslancov – briefing 12. až 15. novembra 2007

26.11.2007 -
Ďalšie vystúpenia slovenských europoslancov – briefing 12. až 15. novembra 2007

V rámci rozpravy o prípravách ministerskej konferencie EUROMED, rozpravy o správe hodnotiacej sociálnu situáciu v EÚ a správe o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Ukrajinou vystúpili niektorí slovenskí europoslanci:

Slovensko 1918/1945 - časť VI. - Kultúra

25.11.2007 -
Slovensko 1918/1945  - časť VI. -  Kultúra

Keďže Slovensko sa v rokoch 1939 – 1945 ocitlo pod mocenským vplyvom národno-socialistického Nemecka, bolo možné očakávať, že jeho charakter sa premietne aj v ideovom usmernení slovenskej kultúry. Výsledky výskumu a žijúci pamätníci svedčia, že sa tak nestalo ani po Salzburgu, keď si Hitler presadil zmeny vo vláde.

EP presunul hlasovanie o financovaní európskych strán na ďalšie zasadnutie

25.11.2007 -
EP presunul hlasovanie o financovaní európskych strán na ďalšie zasadnutie

Poslanci mali schvaľovať návrh nariadenia, ktoré má európskym politickým stranám umožniť financovať svoju politickú kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu naplánovanými na júl 2009, hlasovanie však napokon na návrh spravodajcu Joa LEINENA odsunuli na nasledujúce zasadnutie. Cieľom odloženia hlasovania je dosiahnuť dohodu s Radou a umožniť čo najrýchlejší vstup legislatívy do platnosti.

Mokoš

24.11.2007 -
Mokoš

Podľa severoruských a ukrajinských predstáv mala veľkú hlavu a dlhé ruky, v noci obchádzala po chalupách. Ak sa ponechala voľne prístupná kúdeľ, tak priadla, ale hrozilo nebezpečie, že niekoho opradie. Ako bohyni osudu jej je zasvätené práve vreteno a kúdeľ. Úcte sa tešila, lebo svojimi dlhými rukami rozdáva vlahu a tak aj hojnú úrodu. Z rastlín sú jej zasvätené žito, konope a vŕba.

Poslanci schválili uznesenie o výzvach globalizácie

24.11.2007 -
Poslanci schválili uznesenie o výzvach globalizácie

Európski poslanci schválili uznesenie o výzvach globalizácie, v ktorom zdôrazňujú narastajúci význam EÚ ako globálneho hráča, žiadajú prijatie opatrení na boj proti protekcionizmu a zdôrazňujú, že Únia naliehavo potrebuje spoločnú prisťahovaleckú politiku.

Kostolec

23.11.2007 -
Kostolec

- veľkomoravský veľmožský dvorec z 9. storočia -
Názov Kostolec nesie ostrožný výbežok pohoria Považský Inovec s výškou 210 m.n.m. Svojou polohou dominuje priľahlej časti Považia a poskytuje nádherný výhľad na široké okolie.

EP prijal v súvislosti s udalosťami v Taliansku uznesenie o voľnom pohybe osôb v EÚ

23.11.2007 -
EP prijal v súvislosti s udalosťami v Taliansku uznesenie o voľnom pohybe osôb v EÚ

V súvislosti s vraždou talianskej ženy, ktorej sa dopustil rumunský Róm v Ríme a tiež v súvislosti s následnými rasistickými útokmi proti rumunským občanom v Taliansku, prijal Parlament uznesenie o práve občanov EÚ voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území Európskej únie. Prostredníctvom prijatého uznesenia EP zdôraznil, že voľný pohyb je základným princípom EÚ a musí byť rešpektovaný, pričom varuje pred používaním kolektívnej zodpovednosti a zdôrazňuje potrebu boja proti xenofóbii a rasizmu.

ZMEŇTE SMER!

22.11.2007 -
ZMEŇTE SMER!

Po 17. novembri 1989 sa zjednotila celá spoločnosť proti zneužívaniu moci, pretvárke a neúcte k občanom. Dnes zažívame návrat arogancie moci a neúcty voči vlastnému obyvateľstvu.

<<Novšie   Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet