ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 28


Prameň > 2007 > Verejná správa región

Verejná správa región
rok 2007

Pokrytci v zastupiteľstve + diskusia

13.12.2007 -
Pokrytci v zastupiteľstve  +  diskusia

Utorok som sa rozhodol, že sa idem pozrieť na posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom. Zobral som aj kolegyňu, takže sme tam boli jediní dvaja občania – klasika na akú sme zvyknutí. Šťavu priebehu schôdze dávala iba dvojica opozičných poslancov zo SNS. Ak by tam neboli, asi by sa schvaľovalo bez pripomienok. Ale o inom som chcel písať.

Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

30.11.2007 -
Poplatky za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Aj mesto Stará Turá schvaľovalo všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za odvoz odpadu. Ráta sa s potrebou odvozu 1,5 l odpadu na osobu a deň.
Prameň vám prináša aktuálne sadzby.

Zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu

29.11.2007 -
Zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu

Nové Mesto nad Váhom – na decembrovej schôdzi MsZ budú poslanci schvaľovať dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v rodinných domoch a v bytových domoch KBV je navrhovaná sadzba poplatku vo výške 580,- Sk za osobu a rok.

Zmluva o cezhraničnej spolupráci

09.11.2007 -
Zmluva o cezhraničnej spolupráci

26. 10. 2007 v priestoroch Holubyho chaty na Javorine podpísali starostovia obce Beckov - p. Karol Pavlovič a obce Slavkov, Zlínsky kraj - p. Petr Vladovič zmluvu o cezhraničnej spolupráci za účasti svojich zástupcov. Tomuto oficiálnemu aktu predchádzali osobné návštevy starostov obcí a uznesenia obidvoch obecných zastupiteľstiev.

Výstavbu bytov v Starej Turej poslanci zablokovali

26.10.2007 -
Výstavbu bytov v Starej Turej poslanci zablokovali

Na včerajšej schôdzi mestského zastupiteľstva v Starej Turej poslanci neschválili realizáciu výstavby na Sídlisku nad Chiranou. Ak by bol odpredaj pozemku pod sekcie A a B zrealizovaný včas, mohlo sa začať so stavebnými prácami už v tomto roku. Mesto tak prišlo o jedinečnú možnosť skolaudovať prvých 12 bytov do osobného vlastníctva už v roku 2008.

VZN O meraní rýchlosti vozidiel Mestskou políciou Stará Turá

19.10.2007 -
VZN O meraní rýchlosti vozidiel Mestskou políciou Stará Turá

Prameň prináša návrh VZN, ktoré bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo na svojej schôdzi 25. 10. 2007.
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Turá č. 9 /2007 - o meraní rýchlosti vozidiel Mestskou políciou Stará Turá na území mesta Stará Turá.

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

18.10.2007 -
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Stará Turá - 15. 10. 2007 bol na úradnej tabuli a na www stránke mesta zverejnený Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov tohto nariadenia. Pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb prijíma mestský úrad v najmenej 10 dňovej lehote od vyvesenia.

Trikrát o priamej komunikácii s občanom

28.09.2007 -
Trikrát o priamej komunikácii s občanom

Prostredníctvom svojich komunikačných kanálov prinieslo Mesto Trenčín za posledných šesť mesiacov tri nové možnosti na priamu komunikáciu na linke samospráva – občan.

Chavez, Fico a Jahodná

20.09.2007 -
Chavez, Fico a Jahodná

Hugo Chavez chce meniť ústavu, aby mohol kandidovať na prezidenta koľkokrát bude chcieť. Pre európsku tlač je to ďalší dôkaz toho, že chce byť doživotným diktátorom. Niečo na tom bude, ale Chavez chce zaviesť iba to, čo už napríklad dlho platí vo Francúzsku. Tam môže byť Nicolas Sarkozy pri moci kľudne ďalších 30 rokov a nikto to nespochybňuje.

Kam za informáciami o Novom Meste nad Váhom

12.09.2007 -
Kam za informáciami o Novom Meste nad Váhom

Dnes sme pre vás vybrali jeden z príspevkov Petra Šlosara, ktorý sa vo svojom blogu venuje okrem iného pravidelne aj Novému Mestu nad Váhom:

Opatrovateľská služba na Starej Turej

31.08.2007 -
Opatrovateľská služba na Starej Turej

Mesto Stará Turá na 6-tom zasadnutí mestského zastupiteľstva upravilo podmienky poskytovania opatrovateľskej služby. Denná sadzba za užívanie 1 m štvorcového podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 5,- Sk/deň. Úhrada za bývanie sa zvyšuje na obyvateľa a deň na 10,- Sk (ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva 1 obyvateľ) a 7,- Sk (ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú 2 obyvatelia).

Čachtice s novým webom

13.08.2007 -
Čachtice s novým webom

Obec Čachtice mala donedávna asi najlepšiu stránku zo všetkých obcí i miest nášho regiónu. No napriek tomu sa rozhodla svoj web inovovať. Niekoľko týždňov bol výpadok, ale čakanie stálo za to. Nová internetová stránka je skutočne všestranným nahliadnutím do tejto obce.

Urán od Kálnice po Hôrku

10.08.2007 -
Urán od Kálnice po Hôrku

Verejné zhromaždenie obyvateľov Kálnice, ktoré sa uskutočnilo stredu 8. 8. 2007, trvalo viac ako 3 hodiny. Predstavitelia samosprávy, štátu, geológovia a ochranárske združenia Kálničanov informovali o prípadnej ťažbe uránu. Kanadská spoločnosť Ultra Uranium na svojej internetovej stránke informuje, že získala licenciu nielen na oblasť Kálnica – Selec, ale aj oblasť Hôrka nad Váhom.

Verejné zhromaždenie občanov k uránovému prieskumu

08.08.2007 -
Verejné zhromaždenie občanov k uránovému prieskumu

Dnes o 18.00 hod. sa uskutoční v Kultúrnom dome v Kálnici verejné zhromaždenie občanov k uránovému prieskumu Považského Inovca. Na zhromaždení bude podaná odborná a vierohodná informácia o doterajších výsledkoch v prieskumnej činnosti na výskyt uránu v Považskom Inovci.

Internet v staroturanskej knižnici

03.08.2007 -
Internet v staroturanskej knižnici

Od 1. augusta 2007 je v prevádzke internetová čitáreň v Mestskej knižnici Kristíny Royovej v Dome kultúry v Starej Turej. Osem počítačov bolo nainštalovaných a napojených na internetovú sieť vďaka projektu Ministerstva kultúry SR a Národnej knižnice v Martine.

Oznam pre investorov

01.08.2007 -
Oznam pre investorov

Stará Turá – samospráva tohto mesta upozorňuje potencionálnych záujemcov o predávaný stavebný pozemok. Inzerát realitnej kancelárie na portáli www.reality.sk uvádza klamlivú informáciu, že ide o priemyselnú zónu. Územný plán totiž hovorí o parcele určenej na autobusovú stanicu.

Nový beckovský web

01.07.2007 -
Nový beckovský web

Obec Beckov zmenila dizajn svojej internetovej stránky. Autor okrem kompletnej renovácie sľubuje častejšie aktualizácie. Beckov tak zahanbil aj okresné mesto, ktorého stránka je stále v katastrofálnom stave.

VZN č. 1/2007

25.06.2007 -
VZN č. 1/2007

Na zajtrajšej schôdzi mestského zastupiteľstva schvália poslanci Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Krajský súd Trenčín rozhodol o „ukradnutí“ urbárskych nehnuteľností

13.06.2007 -
Krajský súd Trenčín rozhodol o „ukradnutí“ urbárskych nehnuteľností

Nezákonné delenie, rozkrádanie, predávanie urbárskych nehnutelností ktoré prevádzajú roky určití "exoti " v Brunovciah a tvária sa ako svätí za dedinou, rozbíja celú obec. Niektoré úrady idú tomuto "zbojstvu" záhane po ruke, súd však dnes zrušil rozhodnutie katatra o zakonzervovaní nezákonného stavu.

Úradná tabuľa nonstop

07.06.2007 -
Úradná tabuľa nonstop

Nové Mesto nad Váhom – Po niekoľkoročnom naliehaní občianskych združení sa požiadavka na sprístupnenie úradnej tabule 24 hodín denne naplnila. Na Námestí slobody sa objavila dlho očakávaná skrinka. Doterajšie obmedzenie úradnými hodinami mestského úradu sa stáva minulosťou.

Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet