ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 127


Prameň > 2007 > Verejná správa Európa

Verejná správa Európa
rok 2007

5 dní pred zavedením eura na Cypre a Malte

26.12.2007 -
5 dní pred zavedením eura na Cypre a Malte

Už o 5 dní sa na Cypre a Malte zavedie euro, čím sa rad členských štátov využívajúcich túto spoločnú menu rozšíri na 15 krajín. Eurom teda bude každodenne platiť 320 miliónov občanov z celkového počtu 495 miliónov občanov EÚ. Praktické prípravy sú v plnom prúde - banky, maloobchodníci a spotrebitelia sú zjavne dostatočne pripravení na zmenu meny.

Ďalšie vystúpenia slovenských europoslancov (10. - 13. 12. 2007)

23.12.2007 -
Ďalšie vystúpenia slovenských europoslancov (10. - 13. 12. 2007)

Prinášame ďalšie vystúpenia slovenských europoslancov na briefingu 10. až 13. decembra 2007:
- Miroslav MIKOLÁŠIK
- Irena BELOHORSKÁ
- Peter ŠTASTNÝ
- Ján HUDACKÝ

Poslanci žiadajú odňať financie extrémistickým stranám

22.12.2007 -
Poslanci žiadajú odňať financie extrémistickým stranám

Europoslanci schválili uznesenie, ktoré vyzýva na potrestanie osôb zodpovedných za rasovo a inak diskriminačne motivované činy a od členských krajín EÚ žiada, na základe súdneho rozhodnutia zastaviť verejné financovanie politických strán, ktoré neodsudzujú násilie a terorizmus a nerešpektujú práva stanovené v Charte základných práv. Okrem toho vyzývajú Komisiu, aby zablokovala možnosť využívania finančných prostriedkov Únie pre médiá šíriace xenofóbne, homofóbne a rasistické myšlienky.

Parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2008

21.12.2007 -
Parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2008

Poslanci schválili rozpočet EÚ na rok 2008, pričom Parlamentu sa v rokovaniach s Radou podarilo dosiahnuť dohodu a viacero významných úspechov. Ide predovšetkým o otázku financovania programu Galileo a Európskeho technologického inštitútu, ako aj o navýšenie financií pre oblasť Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Parlament tiež presadil, aby boli zachované programy, ktoré sú súčasťou Lisabonskej stratégie.

Poslanci vyjadrili solidaritu s uvádzačmi EP

20.12.2007 -
Poslanci vyjadrili solidaritu s uvádzačmi EP

Poslanci Európskeho parlamentu vyjadrili 13. decembra hlasným potleskom podporu ceremoniálnym uvádzačom EP, ktorí sú prítomní na zasadnutiach a slávnostných udalostiach a dohliadajú na poriadok v rokovacej miestnosti. Počas oficiálneho vyhlasovania Charty základných práv EÚ 12. decembra boli totiž viacerí z nich slovne aj fyzicky napadnutí niekoľkými euroskeptickými poslancami, protestujúcimi proti podpisu Charty, keď sa ich títo parlamentní zamestnanci snažili na žiadosť predsedu EP upokojiť.

Parlament sa vyjadril k legislatívnemu plánu Európskej komisie na rok 2008

19.12.2007 -
Parlament sa vyjadril k legislatívnemu plánu Európskej komisie na rok 2008

Poslanci Európskeho parlamentu sa prostredníctvom uznesenia vyjadrili k legislatívnemu plánu Európskej komisie na rok 2008, o obsahu ktorého diskutovali s predstaviteľmi EK už počas novembrového zasadnutia pléna v Štrasburgu. Program, ktorý Komisia predstavila 23. októbra, sa zameriava predovšetkým na politiky súvisiace výzvami globalizácie. Poslanci mu vyjadrili svoju podporu, hoci Komisiu žiadajú, aby bola v niektorých oblastiach ambicióznejšia.

Europoslanci: V boji proti terorizmu treba dodržiavať ľudské práva

18.12.2007 -
Europoslanci: V boji proti terorizmu treba dodržiavať ľudské práva

Vlády a európske inštitúcie často reagovali na teroristické útoky prijímaním predpisov, ktoré neboli dostatočne prerokované a v niektorých prípadoch porušovali základné ľudské práva, uvádza uznesenie EP o európskej protiteroristickej politike, ktoré bolo schválené pomerom hlasov 359:293:38. Prostredníctvom tohto textu poslanci okrem iného žiadajú, aby boli v tejto oblasti prijímané primeranejšie predpisy a aby EÚ pre zdieľanie osobných údajov určila prísne pravidlá.

EP je za liberalizáciu dizajnu náhradných dielov automobilov

17.12.2007 -
EP je za liberalizáciu dizajnu náhradných dielov automobilov

Poslanci schválili v prvom čítaní návrh smernice, ktorá má zrušiť ochranu dizajnu náhradných dielov v rámci priameho predaja spotrebiteľom. Táto legislatíva sa síce vzťahuje na náhradné diely rôznych produktov, najviac sa však týka automobilového priemyslu, ktorý sa jej prijatiu bráni. Parlament je spolu s Komisiou naopak presvedčený o jej pozitívnom prínose pre spotrebiteľov a na prispôsobenie sa novým pravidlám navrhuje päťročné prechodné obdobie.

Európsky parlament sa vyjadril k vinárskej reforme

16.12.2007 -
Európsky parlament sa vyjadril k vinárskej reforme

EÚ je najväčším svetovým producentom vína, zbavovanie sa nadprodukcie ju však ročne stojí až 500 miliónov z 1,3 miliardy eur určených na oblasť vinárstva. S cieľom riešiť tento prebytok vypracovala Komisia návrh nariadenia, o ktorom hlasovali europoslanci v rámci konzultačného postupu. Parlament navrhol k vinárskej reforme stovky pozmeňujúcich návrhov, medzi nimi napr. skrátenie doby pre kompenzácie za dobrovoľné vyklčovanie nadbytočných viníc, či ponechanie postupu osladzovania vína cukrom.

Sálíh Mahmúd Mohamed Usmán si prevzal Sacharovovu cenu za rok 2007

15.12.2007 -
Sálíh Mahmúd Mohamed Usmán si prevzal Sacharovovu cenu za rok 2007

Sudánsky právnik a obhajca ľudských práv Sálíh Mahmúd Mohamed Usmán si 11. decembra v Štrasburgu prevzal Sacharovovu cenu za slobodu myslenia 2007.
Pri tejto príležitosti vyzval EÚ, aby zakročila voči bezpráviu v Darfúre a aby v tejto otázke zaujala silný jednotný postoj.

Poslanci schválili smernicu zlepšujúcu kvalitu ovzdušia

14.12.2007 -
Poslanci schválili smernicu zlepšujúcu kvalitu ovzdušia

Znečistenie ovzdušia, predovšetkým v mestách a husto osídlených oblastiach, spôsobuje rôzne závažné ochorenia dýchacích ciest, ako aj množstvo predčasných úmrtí. Poslanci Európskeho parlamentu preto 11. decembra 2007 v druhom čítaní schválili smernicu zameranú na skvalitňovanie stavu európskeho ovzdušia, pričom dohoda dosiahnutá s Radou má umožniť jej skorý vstup do platnosti a členské krajiny Únie dostanú následne dva roky na jej prevedenie do svojich národných predpisov.

Slávnostné vyhlásenie Charty základných práv

13.12.2007 -
Slávnostné vyhlásenie Charty základných práv

Európsky parlament sa 12. decembra stal dejiskom slávnostného vyhlásenia Charty základných práv, ktorej právne záväzný status potvrdil návrh novej reformnej zmluvy EÚ, ktorá bude oficiálne podpísaná hlavami štátov a vlád členských krajín Únie 13. decembra v Lisabone. Výnimočného okamihu sa v Štrasburgu okrem predsedu EP Hansa-Gerta Pötteringa zúčastnil aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a úradujúci predseda Európskej rady, portugalský premiér José Sócrates.

Vzájomné uznávanie rušňov a vlakov má urýchliť železničnú prepravu v EÚ

12.12.2007 -
Vzájomné uznávanie rušňov a vlakov má urýchliť železničnú prepravu v EÚ

Poslanci v prvom čítaní podporili legislatívny návrh v oblasti železničnej prepravy, ktorého zámerom je ukončiť povinné výmeny lokomotív či personálu na hraniciach členských krajín, a zabezpečiť tak plynulú a rýchlu premávku v rámci EÚ. Na predošlom plenárnom zasadnutí schválil Parlament správu o právomociach Európskej železničnej agentúry.

Otvorenie zasadnutia: Predseda EP uvítal rumunských europoslancov

11.12.2007 -
Otvorenie zasadnutia: Predseda EP uvítal rumunských europoslancov

Predseda Parlamentu Hans-Gert PŐTTERING otvoril ďalšie plenárne zasadnutie v Štrasburgu. V jeho úvode vyslovil úprimnú sústrasť rodinám dvoch španielskych príslušníkov bezpečnostných síl, ktorí zahynuli na následky útoku teroristickej organizácie ETA a následne privítal 35 rumunských europoslancov, ktorí sa ujali svojich mandátov vyplývajúcich z volieb do EP, uskutočnených v Rumunsku 25. novembra. Po týchto oznamoch nasledovali jednominútové prejavy, v ktorých vystúpili aj slovenskí europoslanci.

V Parlamente sa hovorilo o prípravách decembrového summitu Rady

07.12.2007 -
V Parlamente sa hovorilo o prípravách decembrového summitu Rady

Poslanci EP diskutovali za účasti zástupcov Rady a Európskej komisie o nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady, ktoré sa uskutoční 14. decembra v Bruseli. Okrem témy ratifikácie reformnej zmluvy EÚ, ktorá bude 13. decembra oficiálne podpísaná vrcholnými predstaviteľmi všetkých štátov Únie v Lisabone, majú summitu dominovať aj otázky imigračnej politiky, boja proti terorizmu, témy súvisiace s problematikou klimatických zmien, ako aj energetické a zahraničnopolitické otázky.

Španielsky premiér hovoril v EP o budúcnosti Európy

04.12.2007 -
Španielsky premiér hovoril v EP o budúcnosti Európy

Europoslanci diskutovali 28. 11. 2007 za účasti španielskeho predsedu vlády Josého Luisa RODRÍGUEZA ZAPATERA o budúcnosti Európy. Ide o piatu zo série rozpráv s premiérmi krajín EÚ, ktoré Parlament zahájil po stretnutí s národnými parlamentmi v máji 2006 s cieľom reagovať na situáciu po zamietnutí európskej ústavy francúzskymi a holandskými občanmi. Na rozdiel od predošlých diskusií sa táto rozprava nezameriavala na ústavu, ale na novú reformnú zmluvu, ktorá má byť oficiálne podpísaná 13. decembra.

EP schválil nariadenie o financovaní európskych politických strán

03.12.2007 -
EP schválil nariadenie o financovaní európskych politických strán

Poslanci schválili veľkou väčšinou hlasov (538:74:10) nariadenie, ktoré má európskym politickým stranám umožniť financovať svoju politickú kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu, naplánovanými na júl 2009. V súčasnosti je využívanie verejných fondov EÚ na takéto účely zakázané, čo sa však vďaka výsledku tohto hlasovania od januára 2008 zmení.

EP vyjadril podporu Charte základných práv

02.12.2007 -
EP vyjadril podporu Charte základných práv

Európsky parlament vyjadril pomerom hlasov 534:85:21 svoju podporu Charte základných práv, ktorej právne záväzný status potvrdil návrh novej Reformnej zmluvy EÚ. Charta má byť slávnostne vyhlásená 12. decembra 2007 na plenárnom zasadnutí EP v Štrasburgu, deň pred oficiálnym podpisom Reformnej zmluvy hlavami štátov a vlád EÚ v Lisabone.

Únia bude mať nové pravidlá pre reklamu v TV

01.12.2007 -
Únia bude mať nové pravidlá pre reklamu v TV

Europoslanci v druhom a zároveň definitívnom hlasovaní podporili novelu televíznej smernice platnej od roku 1997, čo zabezpečí jej vstup do platnosti ešte tento rok. Cieľom je vytvoriť lepšie predpoklady pre rozvoj audiovizuálnych mediálnych služieb v Európe, pričom nová legislatíva má napríklad zmeniť pravidlá vysielania reklamy, ako aj podmienky pre tzv. "umiestňovanie produktov".

Parlament schválil sprísnenie pravidiel pre vlastníctvo zbraní

30.11.2007 -
Parlament schválil sprísnenie pravidiel pre vlastníctvo zbraní

EP odsúhlasil pomerom hlasov 588:14:11 novelu smernice upravujúcu podmienky pre získavanie a držanie strelných zbraní, pričom nové pravidlá majú vstúpiť do platnosti už v januári 2008. Smernica prinesie okrem iného sprísnenie kúpy a držby zbraní, obmedzenie možnosti ich predaja cez internet, ako aj povinnosť krajín EÚ zaznamenávať a zdieľať informácie o zbrojných povoleniach a majiteľoch zbraní.

Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet