ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 11


Prameň > 2007 > Verejná správa SR

Verejná správa SR
rok 2007

Vláda nerešpektuje zákon

27.10.2007 -
Vláda nerešpektuje zákon

Ministerstvo hospodárstva porušilo nielen slovenské, ale aj európske právne normy. Vláda schválila koncepciu rozvoja cestovného ruchu z dielne spomínaného ministerstva aj napriek tomu, že ju verejnosť nemohla pripomienkovať. K odobreniu koncepcie došlo v máji, no vedenie rezortu až 11. 10. 2007 zverejnilo inzerát, ktorým chce napraviť svoju chybu. Ako zapracujú pripomienky ľudí do schváleného dokumentu, nie je známe.

Dotácia na nájomné byty

27.09.2007 -
Dotácia na nájomné byty

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR priznalo v prvom polroku tohto roka obciam a mestám na obstaranie nájomných bytov 102 dotácií. Suma 495,2 mil. je určená na obstaranie 1 509 nájomných bytov.

Iniciatíva Inakosť oceňuje pozitívny prístup Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

25.09.2007 -
Iniciatíva Inakosť oceňuje pozitívny prístup Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na základe žiadosti Iniciatívy Inakosť o stretnutie s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sa dňa 24. septembra 2007 uskutočnilo na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR stretnutie zástupcov Iniciatívy Inakosť so zástupcami ministerstva - JUDr. Emíliou Kršíkovou, štátnou tajomníčkou a JUDr. Vierou Hanulákovou, riaditeľkou Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Za Iniciatívu Inakosť sa na stretnutí zúčastnili predseda správnej rady Július Kolenič a člen správnej rady Ivo Slávka.

Je infozákon ohrozený?

29.08.2007 -
Je infozákon ohrozený?

Minister spravodlivosti Štefan Harabin (HZDS-ĽS) pripravuje novelu infozákona. Jeho dôvody: dať úradom viac času na odpoveď a vyjsť v ústrety nevidiacim a slabozrakým. Ide mu vraj len o túto zmenu, ale zároveň priznáva, že nevie zaručiť, čo s novelou spravia poslanci. Spolieha sa na to, že možnosť znovu zákon meniť nezneužijú a sľubuje, že väčší zásah doň vraj nepripustí.

Euro v SR

19.08.2007 -
Euro v SR

Pri zavedení eura na Slovensku sa bude veľmi pozorne dbať na ochranu spotrebiteľa. Občania nesmú prechod z koruny na euro nijakým spôsobom pocítiť negatívne. Vláda preto prijala viacero opatrení.

Novelizácia zákona o ochrane spotrebiteľa

01.08.2007 -
Novelizácia zákona o ochrane spotrebiteľa

S uvádzaním cien svojich služieb vrátane DPH slovenskí operátori nemali taký veľký problém. Zmena reklamačných podmienok skôr nevyhovuje klientom – operátori sú spokojní. Avšak o porušení zákona ponúkaním akciových telefónov s viazanosťou sa s ministerstvom sporia.

VšZP ubudnú poistenci

19.07.2007 -
VšZP ubudnú poistenci

Všeobecná zdravotná poisťovňa počíta na najbližšie tri roky so stálym poklesom počtu poistencov. V roku 2008 bude mať 2,8 milióna klientov, čo je o 166.000 menej. V roku 2009 odhaduje svoje straty na 50.000 poistencov a v roku 2010 by to malo byť 30.000 ľudí.

Širokorozchodná trať

25.06.2007 -
Širokorozchodná trať

V najbližších rokoch očakávame stále sa zvyšujúce množstvo tovarov prúdiacich z Ázie do Európy. Ruské železnice chcú využiť túto jedinečnú šancu a zrealizovať projekt výstavby širokorozchodnej trate až do srdca Európy. Kandidátmi sú Poľsko, Slovensko a Maďarsko.

Evanjelici už nebudú žiadať zmluvu o výhrade svedomia

12.06.2007 -
Evanjelici už nebudú žiadať zmluvu o výhrade svedomia

Evanjelická cirkev augsburského vyznania nebude od štátu žiadať uzavretie zmluvy o výhrade svedomia. Od požiadavky ekumenického hnutia tvoriaceho 10 cirkví tak upúšťa jeden z významných partnerov.

Ďalšia atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach

01.05.2007 -
Ďalšia atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach

Slovensko začne stavbu novej jadrovej elektrárne v roku 2009 alebo 2010. Náklady na stavbu jedného bloku sa odhadujú na 30 miliárd korún. Na budúci rok začne tender na stavbu jedného alebo dvoch blokov novej jadrovej elektrárne. Mala by pravdepodobne vyrásť v Jaslovských Bohuniciach.

Modernizácia nemocníc zo štrukturálnych fondov

05.04.2007 -
Modernizácia nemocníc zo štrukturálnych fondov

V rokoch 2007 až 2013 nás čaká modernizácia nemocníc. Pre Slovenskú republiku sa zriadil špeciálny operačný program „Zdravotníctvo“. V rámci tohto programu bude nemocniciam prerozdelených 250 miliónov eur.


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet