ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov na Prameni v roku 2008 436
> Počet článkov v ostatných rokoch 2506


Prameň > 2008

rok 2008

Viedenská arbitráž

02.11.2008 -
Viedenská arbitráž

Druhého novembra si pripomíname 70.výročie udalosti, keď Slovensko prišlo o vyše štvrtinu svojho územia, aj o druhé najväčšie mesto Košice. Na malebnom zámku Belvedere vo Viedni pred 70 rokmi pod tlakom Nemecka a Talianska sa uskutočnila medzinárodná arbitráž,ktorou mocnosti donútili vzdať sa územia na juhu Slovenska a Podkarpatskej Rusi obývaného prevažne maďarsky hovoriacim obyvateľstvom.

Smrťou život pokračuje

02.11.2008 -
Smrťou život pokračuje

Smrť je bránou do nového života, iného "tela", cestou k šťastiu duše. Kresťanská tradícia nás nenecháva v pochybnostiach: smrť je čosi konečné. Národy Východu však vedia, že smrť je len "zmenou šatu" a že sa znova vraciame na Zem v novom tele. 0 tom sú presvedčení aj mystici všetkých čias...
Tibetskí lámovia, ktorí bežne dokážu vystúpiť zo svojho tela, to vedia celkom iste...

Jedna Zem nestačí!

01.11.2008 -
Jedna Zem nestačí!

Ve stále nových a nových souvislostech dostává se na povrch skutečný „stav světa“, tedy právě stav zásob obnovitelných zdrojů energií i celkový stav obnovitelné živoucí síly v přírodě.

Bezpečné priechody v blízkosti škôl

31.10.2008 -
Bezpečné priechody v blízkosti škôl

Stará Turá - V priebehu mesiacov október až december sa začali práce zamerané na zvýšenie bezpečnosti predovšetkým detí v blízkosti základnej školy a centra voľného času na Ulici Komenského a základnej umeleckej školy na Ulici SNP.

V Brunovciach znova falšujú verejné listiny, tentokrát ale zaťali privysoko!

30.10.2008 -
V Brunovciach znova falšujú verejné listiny, tentokrát ale zaťali privysoko!

Starosta obce Dušan Močko a poslanci už sú obvinení za falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny uznesenia o rozpočte obce, no i napriek tomu sa tu v pohode falšuje ďalej, lebo sa zo strany prokuratúry zatiaľ nikomu nič nestalo.

Zmena meny - pokrok alebo úpadok!

30.10.2008 -
Zmena meny - pokrok alebo úpadok!

Od 1. januára 2009 má Slovensko pristúpiť k zavedeniu eura ako oficiálneho platidla, nahradzujúceho slovenskú korunu. Bude prijatie novej meny pre Slovensko pokrokom alebo úpadkom?

Vzostup spoločnosti možno dosiahnuť len vtedy, keď budú ekonomické a hospodárske ciele politikov v súlade s jej kultúrnymi a duchovnými koreňmi.
Skúsenosť totiž potvrdzuje, že kde v tom nastal rozpor, tam postupne dochádzalo k strate identity spoločnosti,a napokon to prinieslo zánik národných hodnôt.

Český Národ - To, o čem se dnes v médiích hovořit nebude!

29.10.2008 -
Český Národ - To, o čem se dnes v médiích hovořit nebude!

Jsme povolaní jako učitelé duchovních moudrostí, jsme povolaní k tomu, abychom tyto moudrosti poznali, pochopili a svým přirozeným příkladem předávali jako východisko a cestu k lepší budoucnosti i pro druhé národy této Země.

Bezpečnejší internet pre deti

29.10.2008 -
Bezpečnejší internet pre deti

Deti a mladiství sú nadšenými užívateľmi internetu. Deti vo veku od 12 až 15 rokov trávia pri počítači najmenej tri hodiny denne, nie sú si však často vedomé nebezpečenstva, ktoré predstavujú niektoré stránky alebo obsahy. Nejde iba o detskú pornografiu alebo násilie, ale taktiež o riziko obťažovania zo strany určitých jedincov s nekalými úmyslami. EP preto dnes podporil zavedenie programu, ktorý má za cieľ týmto rizikám predchádzať a posilniť ochranu detí využívajúcich internet.

ČeskoSlovenské výročie

28.10.2008 -
ČeskoSlovenské výročie

„Štáty sa rozdelili, no zachovali sme si to najdôležitejšie , to najcennejšie – medziľudské vzťahy, vzájomnú spolupatričnosť a priateľstvo,“ I.Gašparovič

Pojem vlast patří mezi těch několik málo, které nemáme právo zpochybňovat, relativizovat či se k nim chovat laxně. Patří mu projevy úcty a bedlivé ochrany. I proto, že nejde jen o něco, co bychom vytvořili my sami, dnes žijící, něco, co se proto může stávat předmětem aktuálních mocenských a politických her pro jedno či dvě volební období. V.Klaus

Strom roka 2008 má víťaza

28.10.2008 -
Strom roka 2008 má víťaza

Aktuálny ročník "Strom roka 2008" vyhlásila Nadácia Ekopolis v marci. Do uzávierky ankety Strom roka 2008 prišlo do nadácie 85 nominácií stromov z celého Slovenska. Porota z nich vybrala 12 finalistov. Verejné hlasovanie prebiehalo od 18.júla do 3.októbra. Celkovo zaregistrovali 10 290 platných hlasov. Víťazom tohtoročnej ankety sa stal 180-ročný javor horský z Drietomy.

Dva príklady imigračnej politiky

28.10.2008 -
Dva príklady imigračnej politiky

Všetci zasvätenci vždy hovorili, že v tejto dobe musí dôjsť k hlbokej interakcii - doslova k splynutiu - Západu a Východu. Západ sa v dôsledku toho kontaktu musí preduchovniť a Východ zase do seba nasať tie najlepšie skúsenosti v materiálnej realizácii. Spoločnými silami potom bude možné vytvoriť oveľa lepšiu spoločnosť, z ktorej môže mať vo forme pozitívneho príkladu osoh celý ostatný svet.

Karpatsko - duklianska operácia časť 3 - boje

27.10.2008 -
Karpatsko - duklianska operácia časť 3 - boje

7. septembra 1944 podnikli sovietske vojská na úseku frontu nemeckej 96. divízie v oblasti Sanoku prvé väčšie bojové akcie, ktoré boli namierená na získanie informácií o rozmiestnení nemeckých vojsk.

Samo Chalupka - Mor ho!

27.10.2008 -
Samo Chalupka - Mor ho!

Žiaľ, väčšina našich súčasníkov ani len netuší, aké veľké a nadčasové hodnoty v sebe skrýva básnická tvorba Sama Chalupku. Hodnoty, ktoré sa s tvorby väčšiny dnešných básnikov a prozaikov takmer celkom vytratili.

Železničné múzeum Stará Turá

26.10.2008 -
Železničné múzeum Stará Turá

Železničné múzeum Stará Turá začalo vznikať od dňa 1.8.2006 za účelom záchrany histórie, ktorú bude možné prezentovať a uchovať pre ďalšie generácie. Spojuje ľudí, umožňuje prehlbovať ich vedomosti a zručnosti v oblasti železničnej histórie. Činnosť múzea sa zameriava predovšetkým na dráhu Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom.

Posledné byty za koruny

24.10.2008 -
Posledné byty za koruny

S príchodom nového roku obyvatelia Slovenska rozmýšľajú, kde investovať svoje Koruny. Vynikajúcou príležitosťou v našom regióne je kúpa bytu v novostavbe. Aktuálnou ponukou kancelárie centrumbývania.info sú byty v obci Beckov.

V boji proti finančnej kríze je koordinované európske úsilie nevyhnutnosťou

23.10.2008 -
V boji proti finančnej kríze je koordinované európske úsilie nevyhnutnosťou

V uznesení, ktoré prijal Parlament v nadväznosti na rozpravu s predsedom Rady Nicolasom Sarkozym, poslanci zdôrazňujú potrebu koordinovanej reakcie mnohých problémov spojených s finančnou krízou s cieľom čo najviac obmedziť jej dopad na hospodársky rast, zamestnanosť a malé a stredné podniky. EP prostredníctvom uznesenia žiada aj prijatie opatrení na zlepšenie finančného dohľadu a predkladá svoj postoj na množstvo ďalších otázok prerokovaných počas samitu.

Koniec kaštieľa v Očkove

22.10.2008 -
Koniec kaštieľa v Očkove

V obci Očkov, ktorá je známa predovšetkým historicky unikátnou mohylou a historickou hororovou krčmou, dochádza k definitívnej likvidácii miestneho kaštieľa. Na aktuálnej fotografii je už len čelný múr. Na pozemku sa už stavia nový rodinný dom a čo nevidieť už po kaštieli nezostane ani pamiatky

Zákon o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia

20.10.2008 -
Zákon o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia

Iniciatíva Inakosť podala hromadnú pripomienku k návrhu Legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva predloženého Ministerstvom spravodlivosti SR, v ktorej viac ako 700 občanov SR žiada doplniť do Legislatívneho zámeru ustanovenia o inštitúte životného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia.

Topfest 2009 presents

17.10.2008 -
Topfest 2009 presents

TOPFEST, tento veľkolepý festival ktorého názov je skloňovaný najmä v mesiacoch blížiacich sa letu, má pre Vás a Vaše uši preddavok, ktorý si zaručene nemôžete nechať ujsť.
Keďže 24 mesiacov čakania na ďalší ročník Vášho obľúbeného TOPFESTu je dosť dlhá doba, organizátori sa rozhodli priniesť časť hudobného ošiaľu aj na chladné dni.

Verejná diskusia o Životnom partnerstve - piatok 16.10.2008

14.10.2008 -
Verejná diskusia o Životnom partnerstve - piatok 16.10.2008

Iniciatíva Inakosť, pozýva širokú verejnosť na diskusiu
o Životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia,
ktorá sa uskutoční vo štvrtok 16.10.2008 o 16:30 hodine,
v obradnej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava.

VSTUP VOĽNÝ

<<Novšie   Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet