ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 14


Prameň > 2008 > Verejná správa región

Verejná správa región
rok 2008

V Brunovciach znova falšujú verejné listiny, tentokrát ale zaťali privysoko!

30.10.2008 -
V Brunovciach znova falšujú verejné listiny, tentokrát ale zaťali privysoko!

Starosta obce Dušan Močko a poslanci už sú obvinení za falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny uznesenia o rozpočte obce, no i napriek tomu sa tu v pohode falšuje ďalej, lebo sa zo strany prokuratúry zatiaľ nikomu nič nestalo.

Aprílové priestupky: Vykradnuté vojenské závody, Útoky na dievčatá

07.05.2008 -
Aprílové priestupky: Vykradnuté vojenské závody, Útoky na dievčatá

Niektorí občania Nového Mesta nad Váhom nelenili ani v apríli. Odcudzenie hliníku, fyzické útoky či poškodzovanie majetku sú stále v kurze. No naša mestská polícia taktiež nesedela nečinne.
Blokové pokuty vyprázdnili ,,vagabundom“ vrecká.

Trestné činy za február - Nové Mesto nad Váhom

16.04.2008 -
Trestné činy za február - Nové Mesto nad Váhom

Kriminalita v našom meste sa pohybuje celkom v normálnych medziach. Stále sme na tom lepšie ako väčšie mestá, kde už polícia musí vyšetrovať vraždy a znásilnenia, ktoré sú na dennom poriadku. Z nižšie uvedených prípadov, je očividné, že polícia sa činí. Všetkým páchateľom boli uložené peňažné tresty alebo sa začalo vyšetrovanie.

Ďalší brunovský škandál

25.03.2008 -
Ďalší brunovský škandál

V marci sa udialo ďalšie fau paux v obci Brunovce. Poslanci tam protizákonne odhlasovali zákaz vytvárania audio i video záznamov z riadneho rokovania zastupiteľstva. Na programe bol neschválený rozpočet na rok 2008 a zmiznutie realizátora výstavby obecných bytov.

Vzácna návšteva na radnici

17.03.2008 -
Vzácna návšteva na radnici

Stará Turá - V desiatom týždni navštívil naše mesto veľvyslanec Srbskej republiky J. E. Branko Prokič. Na prijatí v mestskom úrade sa obidve strany aj za prítomnosti vedenia ZSŠE vzájomne informovali o možnostiach rozšírenia spolupráce medzi našimi štátmi, na srbskej strane predovšetkým v oblastiach s početnou skupinou Slovákov.

Nový viceprimátor

13.03.2008 -
Nový viceprimátor

Dnes na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol odvolaný zástupca primátora Nového Mesta nad Váhom. Na jeho miesto poslanci jednohlasne zvolili dlhoročnú členku miestneho zastupiteľstva.

Ďalšia pokuta pre TSK

04.03.2008 -
Ďalšia pokuta pre TSK

28. februára 2008 vydal Úrad pre verejné obstarávanie rozhodnutie o pokute takmer 15 mil. Sk. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ju má zaplatiť za nedodržanie podmienok pri použití postupu rokovacieho konania bez zverejnenia. V takýchto prípadoch býva stanovená pokuta vo výške 5 % zmluvnej ceny.

Zápis budúcich prváčikov

19.02.2008 -
Zápis budúcich prváčikov

Dňa 6. a 7.2. 2008 bolo zorganizované podujatie, na ktoré s očakávaním čakali deti, ktoré nastúpia v septembri 2008 do prvého ročníka ZŠ v Starej Turej.

Separovanie odpadov na Starej Turej

17.02.2008 -
Separovanie odpadov na Starej Turej

Mesto Stará Turá vďaka finančnej podpore Európskej únie vydalo veľmi pekné letáky týkajúce sa separovaného zberu na území samosprávy. Zdá sa, že toto mesto v oblasti separácie odpadov predbehlo i okresné Nové Mesto nad Váhom. Súčasťou informačných letákov je aj kalendár zberu separovaného odpadu na rok 2008. Materiály sú vytlačené na 100% recyklovanom papieri.

List prednostu obvodného úradu v Novom Meste n/V k ťažbe uránu

13.02.2008 -
List prednostu obvodného úradu v Novom Meste n/V k ťažbe uránu

„Tak čo, bude sa ťažiť?..."

Nová monografia o meste Stará Turá

04.02.2008 -
Nová monografia o meste Stará Turá

Vlastivedná monografia o meste Stará Turá , vydaná v r. 1983 nákladom 5000 výtlačkov, splnila v danom čase a daných podmienkach svoj účel. Avšak nová doba, nové zdroje a podnety pre ďalší výskum, ale i čas- práve 25 rokov od jej vydania- si priam vyžaduje druhé , doplnené vydanie, ktoré zohľadní nové skutočnosti a svojim obsahom a prevedením bude zodpovedať súčasnej dobe.

Dvojročná tradícia ...

01.02.2008 -
Dvojročná tradícia ...

Novoročné stretnutie primátorky mesta Anny Halinárovej , vedenia mesta a vedúcich oddelení MsÚ pokračuje v tradícii druhým rokom - do 30 prizvaných podnikateľov sa stretlo v posledný deň januára v hoteli Lipa na neformálnom prerokovávaní vzájomnej spolupráce pri riešení problémov i budúcich aktivít s Starej Turej.

Zimný štadión - reakcia na negatívny mediálny príspevok

31.01.2008 -
Zimný štadión - reakcia na negatívny mediálny príspevok

Vážení návštevníci internetovej stránky Mesta Nové Mesto nad Váhom, nedá mi nezareagovať na príspevok v televíznych médiách i v Novom čase 24.1.2008 týkajúci sa výstavby krytého zimného štadióna v našom meste.

Príhovor starostky Podolia

09.01.2008 -
Príhovor starostky Podolia

Prinášame príhovor starostky obce Podolie - Mgr. Anny Čechvalovej, kde informuje občanov o dianí v tejto obci.
Touto formou sa im prihovorila v decembrovom vydaní obecných novín, kde zhodnotila najpálčivejšie problémy Podolia a načrtla aj niektoré aktivity pre rok 2008.


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet