ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 77


Prameň > 2008 > Verejná správa Európa

Verejná správa Európa
rok 2008

O necelé dva týždne Slovensko prijme euro; euro má 10 rokov

18.12.2008 -
O necelé dva týždne Slovensko prijme euro; euro má 10 rokov

Eurozóna bude mať o necelé dva týždne dva dôvody na oslavu: počet krajín Európskej únie, ktoré majú rovnakú menu, stúpne so Slovenskom na 16, a euro bude mať 10 rokov. Na pripomenutie si tohto výročia bude vydaná špeciálna dvojeurová minca a dnes sa premieta dokumentárny film opisujúci cestu k euru a jeho výhody. Na Slovensku sú medzitým prípravy v plnom prúde.

EP: Pracovný týždeň môže mať maximálne 48 hodín

17.12.2008 -
EP: Pracovný týždeň môže mať maximálne 48 hodín

V druhom čítaní o dlhoočakávanej smernici o pracovnom čase dnes hlasovali europoslanci opäť za to, aby pracovný týždeň zahŕňal maximálne 48 hodín, nezávisle od toho, koľko zamestnaní človek má alebo či určitý čas strávi v neaktívnej "pracovnej pohotovosti", čakajúc na prípadné zavolanie. EP tiež naďalej trvá na tom, aby akékoľvek súčasné výnimky z týchto pravidiel skončili do troch rokov od vstupu smernice do platnosti.

Dalajláma v EP: nemáme separatistické ambície

07.12.2008 -
Dalajláma v EP: nemáme separatistické ambície

Na slávnostnom zasadnutí 4. decembra medzi sebou europoslanci privítali XIV. dalajlámu, ktorý prijal pozvanie predsedu EP s cieľom zúčastniť sa série vystúpení významných náboženských a spoločenských predstaviteľov v rámci Európskeho roka medzikultúrneho dialógu. Mnohí prítomní vyjadrili solidaritu s tibetským ľudom bielym šálom, ktorý mali počas dalajlámovho vystúpenia na sebe.

Komisárka Kuneva otvára nový európsky magisterský program v odbore spotrebiteľských záležitostí

26.11.2008 -
Komisárka Kuneva otvára nový európsky magisterský program v odbore spotrebiteľských záležitostí

Európska komisárka pre ochranu spotrebiteľa Meglena Kuneva 19. novembra oficiálne otvorila prvý európsky magisterský program v odbore spotrebiteľských záležitostí, ktorý je prvý svojho druhu. Magisterský program sa bude s podporou EÚ poskytovať v 13 európskych mestách nachádzajúcich sa v 9 členských štátoch: Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Belgicku, Dánsku, Holandsku, Poľsku, Rumunsku a Spojenom kráľovstve.

Ľudia so zdravotným postihnutím nesmú platiť za krízu

24.11.2008 -
Ľudia so zdravotným postihnutím nesmú platiť za krízu

Paríž, 16 novembra 2008 – Európske fórum zdravotného postihnutia (European Disability Forum), ktoré je hlasom viac ako 50 miliónov Európanov so zdravotným postihnutím, vyzýva Európsku radu, Komisiu a Parlament a ďalšie európske inštitúcie a všetky vlády štátov Európy, aby zabezpečili, že ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny nebudú platiť za svetovú ekonomickú krízu redukciou ich príjmov, podporných dávok, možností zamestnávania alebo krátením podpory ich reprezentatívnych organizácií.

EP súhlasí s "modrou kartou" pre vysokokvalifikovaných pracovníkov

23.11.2008 -
EP súhlasí s

EP podporil projekt modrej karty EÚ, inšpirovaný americkou zelenou kartou, ktorý by mal umožniť prílev vysokokvalifikovaných pracovníkov a posilniť odvetvia, v ktorých je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Poslanci však požadujú spresnenie niektorých definícií, ako aj viac flexibility pre členské štáty, ktoré by mali mať možnosť stanoviť počet kariet, ktoré každoročne vydajú. Zároveň pripomínajú, že pracovníci s modrou kartou nebudú mať na pracovnom trhu prednosť pred európskymi občanmi.

V EP sa diskutovalo o finančnej krízea prioritách Komisie na rok 2009

22.11.2008 -
V EP sa diskutovalo o finančnej krízea prioritách Komisie na rok 2009

Finančná kríza, výsledky samitu Rady a samitu G20, ako aj legislatívne priority Komisie na rok 2009 - to boli hlavné témy rozpravy v EP, ktorej sa okrem europoslancov zúčastnil aj predseda Európskej komisie José Manuel BARROSO a predstaviteľ francúzskeho predsedníctva Rady Jean-Pierre JOUYET .

Pri 10. výročí eura Parlament hodnotil jeho zavedenie

20.11.2008 -
Pri 10. výročí eura Parlament hodnotil jeho zavedenie

Pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura schválil Parlament nelegislatívnu správu, v ktorej hodnotil dôsledky zavedenia spoločnej meny v krajinách eurozóny, ku ktorým sa od 1. januára 2009 pripojí aj Slovensko. Poslanci v texte vítajú, že jednotná mena priniesla eurozóne stabilitu, vyjadrujú podporu nezávislosti ECB a pripomínajú, že v záujme posilnenia medzinárodnej úlohy eurozóny by bolo vhodné zabezpečiť jej zastúpenie v medzinárodných finančných inštitúciách.

Edit Bauer Komisii: chudoba má ženskú tvár

19.11.2008 -
Edit Bauer Komisii: chudoba má ženskú tvár

Europoslanci schválili pomerom hlasov 590:23:46 legislatívnu iniciatívnu správu slovenskej europoslankyne Edit BAUER (EPP-ED, SK), ktorá vyzýva Európsku komisiu, aby predložila legislatívu zameranú na vyrovnanie platových podmienok mužov a žien, ktoré sa medzi štátmi EÚ pohybujú v rozmedzí od 4 do 25 %. Okrem toho Parlament žiada aj posilnenie existujúcej legislatívy a to doplnením sankcií za jej porušenia.

EP žiada 500 miliónov eur na ovocie a zeleninu pre školy

18.11.2008 -
EP žiada 500 miliónov eur na ovocie a zeleninu pre školy

Európsky parlament v rámci postupu konzultácie súhlasil s návrhom nariadenia, ktoré má posilniť program EÚ zameraný na zvýšenie distribúcie ovocia a zeleniny do škôl. Cieľom iniciatívy, ktorú poslanci podporili pomerov hlasov 586:47:41, je viesť deti už od útleho veku k zdravým stravovacím návykom a bojovať tým proti obezite. Poslanci žiadajú, aby sa vyčlenili príslušné finančné prostriedky a spresnili produkty, ktorých sa bude program týkať.

Bezpečnejší internet pre deti

29.10.2008 -
Bezpečnejší internet pre deti

Deti a mladiství sú nadšenými užívateľmi internetu. Deti vo veku od 12 až 15 rokov trávia pri počítači najmenej tri hodiny denne, nie sú si však často vedomé nebezpečenstva, ktoré predstavujú niektoré stránky alebo obsahy. Nejde iba o detskú pornografiu alebo násilie, ale taktiež o riziko obťažovania zo strany určitých jedincov s nekalými úmyslami. EP preto dnes podporil zavedenie programu, ktorý má za cieľ týmto rizikám predchádzať a posilniť ochranu detí využívajúcich internet.

V boji proti finančnej kríze je koordinované európske úsilie nevyhnutnosťou

23.10.2008 -
V boji proti finančnej kríze je koordinované európske úsilie nevyhnutnosťou

V uznesení, ktoré prijal Parlament v nadväznosti na rozpravu s predsedom Rady Nicolasom Sarkozym, poslanci zdôrazňujú potrebu koordinovanej reakcie mnohých problémov spojených s finančnou krízou s cieľom čo najviac obmedziť jej dopad na hospodársky rast, zamestnanosť a malé a stredné podniky. EP prostredníctvom uznesenia žiada aj prijatie opatrení na zlepšenie finančného dohľadu a predkladá svoj postoj na množstvo ďalších otázok prerokovaných počas samitu.

Európsky Parlament: 23. august Európsky deň spomienky na obete stalinizmu a nacizmu

20.09.2008 -

Predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert Pöttering vydal písomné vyhlásenie, v ktorom sa navrhuje, aby bol 23. august vyhlásený za Európsky deň spomienky na obete stalinizmu a nacizmu.

Európsky parlament : Najdôležitejšie udalosti zasadnutia 1.9.

02.09.2008 -
Európsky parlament : Najdôležitejšie udalosti zasadnutia 1.9.

* EP prijme uznesenie o situácii v Gruzínsku
* Telekomunikačný balíček EÚ
* Poslanci požadujú zákaz klonovania zvierat pre potravinárske účely
a iné

EP: Taliansko musí zastaviť odoberanie odtlačkov rómskych detí

13.07.2008 -
EP: Taliansko musí zastaviť odoberanie odtlačkov rómskych detí

Poslanci Európskeho parlamentu schválili uznesenie, v ktorom naliehavo žiadajú talianske úrady, aby upustili od odoberania a nepoužívali údaje z už vykonaných odtlačkov prstov Rómov a ich detí. Podľa poslancov takéto kroky predstavujú jasný prejav diskriminácie na základe rasy a etnického pôvodu, ktorá je v EÚ výslovne zakázaná.

O situácii v Zimbabwe

12.07.2008 -
O situácii v Zimbabwe

Poslanci EP schválili pomerom hlasov 591:8:21 spoločné uznesenie o situácii v Zimbabwe. V jeho návrhu uvádzajú, že vláda národnej jednoty by mohla napomôcť zmierniť napätú situáciu panujúcu v krajine od začiatku volebnej kampane a zdôrazňujú, že by mala byť obnovená volebná komisia s cieľom vytvoriť podmienky pre slobodné a spravodlivé prezidentské voľby. Uznesenie tiež vyzýva na sprísnenie sankcií voči členom Mugabeho režimu.

Ceny leteniek budú čoskoro prehľadnejšie

10.07.2008 -
Ceny leteniek budú čoskoro prehľadnejšie

Prax, pri ktorej letecké spoločnosti z reklamných dôvodov uvádzali ceny svojich leteniek bez letiskových či iných poplatkov, bude čoskoro minulosťou. Poslanci totiž v druhom čítaní schválili nariadenie, v ktorom vyjadrili presvedčenie, že spotrebitelia majú právo na jasné a úplne informácie o konečnej cene letenky a nesmú byť zavádzaní jej skresľovaním. Vzhľadom na kompromis dosiahnutý s Radou je možné očakávať skorý vstup legislatívy do platnosti.

Únia sprísňuje dohľad nad prísadami v potravinách

08.07.2008 -
Únia sprísňuje dohľad nad prísadami v potravinách

Europoslanci schválili v druhom čítaní štyri nariadenia zaoberajúce sa pridávaním prísad, aróm a enzýmov do potravín. Potravinársky priemysel v súčasnosti používa stovky prírodných a umelých prímesí, pričom výrobky sú tiež obohacované o stále viac enzýmov. Nová legislatíva preto žiada väčšiu bezpečnosť potravín a zvýšenie transparentnosti využívania spomínaných látok. Vzhľadom na kompromis dosiahnutý s Radou je možné očakávať skorý vstup nových pravidiel do platnosti.

Podľa Európskej agentúry pre ľudské práva by rovnako pohlavné partnerstvá mali mať zabezpečené právo na rovnaké zaobchádzanie.

03.07.2008 -
Podľa Európskej agentúry pre ľudské práva by rovnako pohlavné partnerstvá mali mať zabezpečené právo na rovnaké zaobchádzanie.

Právna analýza Európskej únie realizovaná Európskou agentúrou pre ľudské práva ukázala rozdiely v zaobchádzaní a ochrane v zákonoch a nedostatok plného a rovného požívania práv v oblastiach ktoré sú v kompetencii EU, konkrétne so zreteľom na rovnako pohlavné partnerstvá.

Poslanci diskutovali s Radou a Komisiou o raste cien ropy

23.06.2008 -
Poslanci diskutovali s Radou a Komisiou o raste cien ropy

Poslanci Európskeho parlamentu 18. júna rokovali so zástupcami Rady a Komisie o dramatickom raste cien ropy a o opatreniach, ktoré by mali byť v tejto súvislosti prijaté. Kým Rada a Komisia vidia riešenie v posilnení energetickej účinnosti, väčšina politických skupín v EP považuje návrh Nicolasa Sakrozyho na zníženie DPH za jedno z možných krátkodobých riešení.

Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet