ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 24


Prameň > 2008 > Slovenstvo

Slovenstvo
rok 2008

Samova ríša

03.12.2008 -
Samova ríša

Všetky súdobé informácie o Samovej ríši pochádzajú len zo správy v tzv. Fredegarovej kronike. Neskoršie (tendenčné a v tomto bode nespoľahlivé) správy pochádzajú z textu Obrátenia Bavorov (Conversio Bagoariorum et Carantanorum, rok 870) zo Soľnohradu (Salzburg), ktorý je navyše vo viacerých častiach priamo odvodený z Fredegara. Tretí text - žiaľ tiež odvodený z Fredegara - sú Gesta Dagoberti I. regnis Francorum z prvej tretiny 9. storočia z opátstva Saint-Denis pri Paríži.

Slovenská hymna - duchovné posolstvo

27.06.2008 -
Slovenská hymna - duchovné posolstvo

Všetko hodnotné má svoj hlboký význam. Podobne aj text slovenskej hymny má okrem melodického a slovného prejavu hlboký a pre väčšinu Slovákov dosiaľ skrytý duchovný význam. Možno povedať, že jej obsah v sebe nesie veľké duchovné posolstvo pre súčasnú generáciu.

Právo a moc u starých Slovanov

10.05.2008 -
Právo a moc u starých Slovanov

Slovanská spoločnosť fungovala na rodovom zriadení, ktoré sa skladalo z bratov, bratrancov a najbližších príbuzných. Spomedzi seba si volili vladyku, neskôr knieža. Rod bol v hierarchii hodnôt členov slovanskej spoločnosti postavený najvyššie. Z neho ako základná rodová jednotka vzišiel kmeň. Kniežacia moc spočívala vo vojenskej ochrane kmeňa. Postavením vyššie než vládnuce knieža boli kňazi, ktorí vykonávali obrady. Viera našich predkov bola zosobnená v hlavných prírodných bohoch a v domácich bôžikoch – zhmotnených zomrelých predkoch.

Nová možnost sídla Mojmírovců? - VI.

19.04.2008 -
Nová možnost sídla Mojmírovců? - VI.

8. Královský palác?
Velmi zajímavá je nejstarší pečeť Vracova, která může dokonce zachycovat pohled na město uvnitř propasti Nákla, přístupné roklemi, chráněnými mohutnou branou. Jsou na ní tři konstrukce věžovitých staveb (obr. 14). Na střední výspě se vyskytuje zvláštní, cihelnou drť připomínající hornina, vystupující až na povrch. Může jít o pozůstatek obrovského požáru dřevěných konstrukcí s masivním uplatněním jílů, které se vypálily žárem až do struktury připomínající cihly. Vrstva je asi 45 až 65 cm silná a pokrývá plochu několika set m čtverečních. Její součástí je masivní vrstva popela a dřevěných oharků (obr 15). Místo je tak špatně přístupné, že zřejmě nebylo vůbec obděláváno a zůstala zachovaná zániková vrstva tohoto areálu.

Nová možnost sídla Mojmírovců? - V.

11.04.2008 -
Nová možnost sídla Mojmírovců? - V.

7. Pohřební hrobka Mojmírovců?
Na úpatí Nákla se nachází největší ložisko metanu, dnes je již vytěžené. Nazývá se Sedmirohé. Na něm jsou mohylovité pahrbky, vzniklé výrony uhlovodíků. Je jich sedm, od toho má zřejmě lokalita jméno. Tři větší mají výšku asi 12 m nad terénem a průměr ca 150 m. Ostatní čtyři jsou menší, přibližně poloviční. Tři nejvýraznější zanechaly zřejmě také své jméno v místních názvech Rohotří, Tři rohy, Tři kůty, Tři kopce a podobně.

O Slovanoch úplne inak

07.04.2008 -
O Slovanoch úplne inak

Keď lord Evans objavil na Kréte písmo, ešte netušil ako dlho bude táto záhada nerozlúštená. Ani za päťdesiat rokov sa nepodarilo toto písmo rozlúštiť. V medzivojnovom období určila Američanka A. F. Koberová, že písmo je pravobežné a slabičné. No neboli známe zvukové hodnoty znakov. Prideliť im ju sa podujal po druhej svetovej vojne Michael Ventris. Na mriežke podobnej krížovke dosadzoval k spoluhláskam samohlásky do slabík tak dlho, až texty podľa nich čítané, zneli pravdepodobne. Bola to práca úmorná a trvala mu tri roky. V roku 1952 za podpory Chadwicka vyhlásil, že nápisovým jazykom je stará a archaická, ale predsa len gréčtina. Ohlasy boli ako u každej teórie za i proti.
V druhej polovici dvadsiateho storočia sa púšťa do lúštenia písma Antonín Horák. Po dvadsiatich rokoch práce mu vychádza revolučná kniha: ,, O Slovanech úplně jinak“ s podtitulom ,,co nebylo o Slovaneh dosud známo“.

Názory o duši v národním podáni slovanském - Duše po smrti

30.03.2008 -
Názory o duši v národním podáni slovanském - Duše po smrti

Všeobecně se u Slovanů věří, že duše po smrti vychází z těla buď v podobě ptačí jako holubice, kachna, slavík, vlaštovice, kukačka, orel, krkavec, nebo jako motýl, moucha, had, bílá myš, hranostaj, zajíček, plamének apod. Proto když člověk umře, otvírá se okno aby duše vyšla ven; potom se hned okno zavře, aby se už nemohla vrátiti.

Nová možnost sídla Mojmírovců? - IV.

26.03.2008 -
Nová možnost sídla Mojmírovců? - IV.

6. Velehrad ležel v propasti Nákla?
Zvláštnost polohy města pod úrovní povrchu země by mohla souhlasit s textem análů Fuldských o nepodobnosti všem ostatním známým (4). O bojovnících spících uvnitř hory, kteří přijdou na pomoc v době ohrožení, se zachovaly četné legendy. V Čechách je to hora Blaník (223), na Slovensku Sitno (166), na Moravě Čertroryj (Čentoryja) (224), v Polsku Črtoryj, v Bavorsku klade pod zem velké město (Sámovo?) legenda Mnichovského Neuhausenu (165).

Názory o duši v národním podáni slovanském - Duše za živa

23.03.2008 -
Názory o duši v národním podáni slovanském - Duše za živa

Jaké představy o duši měli staří Slované, o tom není určitých zpráv historických; v té příčině jsme odkázáni pouze na lidovou tradici. Podle názoru lidu slovanského jest duše lidská bytostí od těla zcela rozdílnou a může i za živobytí tělo opustiti, což se stává zvláště ve snu.

Nová možnost sídla Mojmírovců? - III.

19.03.2008 -
Nová možnost sídla Mojmírovců? - III.

3. Kde brodila kupecká cesta moravní řečiště?
Snímkovali jsme celou moravní nivu od Mikulčic po Bzenec. Předpokládali jsme, že zbytky po staletí pokládaných dřevin pro zpevnění bažinatých úseků trasy cesty vytvořily v půdě velké množství organických látek, které výrazně ovlivní barvu porostu. Skutečně jsme místo brodu našli.

O pramenech bájesloví slovanského

16.03.2008 -
O pramenech bájesloví slovanského

Historické zprávy o náboženství a víře Slovanů pohanských jsou počtem skrovné a obsahem chudé. Kronikáři domácí povrchně se dotýkali periody pohanské a toliko příležitostně zaznamenávali zprávy o náboženských představách svých předků. Dějepisci cizí jsou mnohdy výmluvnější, ale ježto neuměli slovansky a nebyli náležíte obeznámeni s poměry domácími, často podávají zprávy nejasné nebo všelijak zbarvené podle názorů klasických a křesťanských.

Nová možnost sídla Mojmírovců? - II.

14.03.2008 -
Nová možnost sídla Mojmírovců? - II.

2. Hledání Velehradu podle popisu cesty perských kupců.
Asi v letech 912 až 923 vzniklo dílo připisované Abú Omar ibn Rustovi z Isfahánu "Kniha vzácných drahokamů". Zachoval se jediný exemplář (3), který se nachází v British Museum (sign Add 23478). Popis cesty na trhy Svatoplukova města je stručný, ale poměrně přesný.

Naše kultové predmety

09.03.2008 -
Naše kultové predmety

Medzi kultové predmety našich predkov patrili posvätné zbrane, výstroje, zástavky, uzdy, sedlá atď. ukladané v chrámoch ako atribúty alebo insígnie príslušného božstva.

Nová možnost sídla Mojmírovců? - I.

06.03.2008 -
Nová možnost sídla Mojmírovců? - I.

1. Slepá ulička.
Generace historiků hledaly bájný Weligrad, ústředí moci Velké Moravy devátého století, podle písemných památek. Když V. Hrubý objevil v roce 1947 první velkomoravskou kamennou stavbu a další byly nalezeny v Pohansku u Břeclavi a Valech u Mikulčic i jinde, vzniklo nadšené očekávání, že nepochybné důkazy o místě sídelního města i katedrálního chrámu podají archeologové. Názory na ústředí moci postupně polarizovaly mezi zastánci Starého Města u Uh. Hradiště a Valů u Mikulčic. Vzájemná kritičnost měla také své klady. Odhalila slabiny obou míst.

Amulety a talismany Slovanov

02.03.2008 -
Amulety a talismany Slovanov

Amulet je predmet, ktorý má apotropaickú (ochrannú) funkciu. Jeho úlohou je ochraňovať a nie prinášať (napr. šťastie). Používanie amuletov je známe od najstarších dôb. Vyrábali sa z kameňov, rastlín, dreva, kovu a pod.

Idoly

23.02.2008 -
Idoly

Idoly sú výrazným prejavom pohanského kultu. Predstavujú personifikovanú podobu božstiev a démonov. Naši predkovia ich zhotovovali z dreva, kameňa a kovu. Stretávame sa s nimi na obetiskách, v chrámoch i domácnostiach.

Symboly používané Slovanmi

16.02.2008 -
Symboly používané Slovanmi

Dokončenie prehľadu najčastejšie používaných symbolov u našich predkov:

... pentagram ...
... štvorec ...
... ruka ...

Symboly používané Slovanmi – slnečné a mesačné

09.02.2008 -
Symboly používané Slovanmi – slnečné a mesačné

Dnes vám v stručnosti predstavím symboly, ktoré používali naši predkovia na označenie alebo skôr symbolizovanie slnka a mesiaca. Tieto nebeské telesá sa u Slovanov tešili veľkej úcte. Brali sa do úvahy pri veštení, pri zbieraní bylín a pri ďalších životných situáciách.

Kruh

02.02.2008 -
Kruh

Je obrazom dokonalosti a nekonečna odrážajúci zážitok kozmu, nebies a na nich najmä slnečného kotúča. Preto bol našimi predkami chápaný predovšetkým ako solárny symbol. Dva koncentrické kruhy znásobovali magický účinok tohto symbolu.

Symboly používané Slovanmi – kríž

26.01.2008 -
Symboly používané Slovanmi – kríž

Slovania uctievali, tak ako mnoho iných prírodných kultúr, rovnoramenný kríž. Ten vyjadruje posvätnosť čísla 4, ktoré človek často vnímal v prírode. Takýto kríž symbolizujú aj 4 zapálené vatry alebo krížne cesty so štyrmi lipami.

Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet