ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 15


Prameň > 2008 > Životné prostredie

Životné prostredie
rok 2008

Tatry štyri roky po...

15.12.2008 -
Tatry štyri roky po...

Pred štyrmi rokmi, bezprostredne po víchrici z 19. novembra 2004, vzniklo niekoľko spontánnych iniciatív (Nové Tatry, Nad Tatrou sa blýska!, vyhlásenia vedcov a podobne). Tieto sa následne „zliali“ do Mimovládneho výboru Naše Tatry (MVNT), ktorý sa hneď v deň svojho vzniku (13.12.2004) obrátil na vtedajšieho predsedu vlády so súborom požiadaviek a odporúčaní, ako vzniknutú situáciu riešiť. Postupne sa s nimi verejne stotožnili samosprávne orgány kľúčových vedeckých ustanovizní (Senát Univerzity Komenského, Snem Slovenskej akadémie vied a ďalšie), ako aj do 300 popredných osobností nášho kultúrneho a spoločenského života.

Nové cesty a chemický postrek v Tatrách

10.12.2008 -
Nové cesty a chemický postrek v Tatrách

V minulom týždni vláda schválila lesníkom plán riešenia problému „lykožrút“. Vyčlení im na jeho realizáciu 1,5 miliardy korún (takmer 50.000.000,- €). Lesníci začnú budovať viac ako dvesto kilometrov ciest a budú pokračovať v chemickom postreku z lietadiel!

Strom roka 2008 má víťaza

28.10.2008 -
Strom roka 2008 má víťaza

Aktuálny ročník "Strom roka 2008" vyhlásila Nadácia Ekopolis v marci. Do uzávierky ankety Strom roka 2008 prišlo do nadácie 85 nominácií stromov z celého Slovenska. Porota z nich vybrala 12 finalistov. Verejné hlasovanie prebiehalo od 18.júla do 3.októbra. Celkovo zaregistrovali 10 290 platných hlasov. Víťazom tohtoročnej ankety sa stal 180-ročný javor horský z Drietomy.

Kdy padají zelené katedrály – Anno domini

09.10.2008 -
Kdy padají zelené katedrály – Anno domini

Lidé přirozeně vždy žili ze země. Vždy bili na zemi závislí a využívali její hojnosti, ale také si jí vždy vážili a pečovali o ní. Celistvě viděno, moudří a kněží domorodých národů vždy upomínali na to, že člověk je pouhou částí celku, že patří zemi a ne ona jemu. Dnes se tyto myšlenky unáhleně označují jako „religiózní“ a umisťují se do šuplíků „pověry“ nebo „opium pro lid“. Ale kmenové národy staré Evropy dokonce ani neměly vlastní slovo pro náboženství“, jejich duchovní život byl zcela spontánním způsobem, jak vyjádřit prosté pocity jako vděčnost, radost nebo také strach.

Dôsledky nočnej smršte

16.08.2008 -
Dôsledky nočnej smršte

V Novom Meste nad Váhom nočná smršť spôsobila veľké škody na budovách i na vegetácii. Postihnutý je celý Trenčiansky kraj. V noci v našom regióne strhávalo strechy, padali stromy, billboardy, ... Z niektorých obcí hlásia poškodenie elektrického vedenia. V mnohých záhradách bola krupobitím zničená celá úroda a po daždi zostala iba blatová spúšť.

Myjavské veterné elektrárne

08.08.2008 -
Myjavské veterné elektrárne

Už o rok by sa na Myjavskej pahorkatine mali začať stavať veterné elektrárne. Výstavba bude trvať 3 mesiace, takže koncom jesene 2009, by mali byť spustené do prevádzky. Zariadenia majú mať výšku 105 m. Priemer rotora bude 90 m. Spoločnosť Green Energy Slovakia chce v lokalite postaviť 13 veterných elektrární.

Odpad v komplexnej bytovej výstavbe

16.05.2008 -
Odpad v komplexnej bytovej výstavbe

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom sa snažia usmerniť občanov v nakladaní s odpadom. Pred niekoľkými týždňami boli umiestnené zákazové tabule pri kontajnerových státiach. Všetci obyvatelia komplexnej bytovej výstavby dostali letáky a informácie poskytla aj miestna TV Pohoda.

Svetový deň ZEME

22.04.2008 -
Svetový deň ZEME

Čo keby sme si všetci v tento deň vstúpili do svedomia a zamysleli sa, či je naša existencia pre matičku Zem prínosom alebo hrozbou - no nie Zem je ohrozená ale my sami.

Čo takto prestať byť škodcami?! - česť ľuďom s úctou k Zemi

Hľa ako všemocná moc investorov ničí život ...

16.04.2008 -
Hľa ako všemocná moc investorov ničí život ...

alebo
Nekrológ za vyrúbaný les, nie jeden...

Lesík na Krasovského ulici v Bratislave bol vyrúbaný. Napriek veľkému odporu občianskych aktivistov. Pred pár mesiacmi 2000 ľudí vytvorilo okolo lesíka živú reťaz. Odovzdali petíciu so 14 tisíc podpismi. Ale všemocní investori v "spolupráci" s poslancami mestskej časti Petržalka a v "spolupráci" so "znalcami" absolútne ignorujú vôľu ľudí.

EKOsužovaná Kalnica

14.04.2008 -
EKOsužovaná Kalnica

Aj takýto pohľad sa vám môže naskytnúť pri nedeľnej prechádzke Kalnickou dolinou. Nielen, že Kalnica dostáva nepekný „imidž“ uránovej oblasti, ale devastujú ju aj rekreanti. V Kalnickom potoku totiž umývajú svoje autá ...

Mysli a konaj enviromentálne!!!

06.04.2008 -
Mysli a konaj enviromentálne!!!

14 stručných zásad správania sa ekonomicko-environmentálne. 14 stručných zásad ako spraviť svoju vlasť krajšou a zdravšou.

enviromentalistika - /franc./ vedná disciplína zaoberajúca sa skúmaním životného prostredia človeka, veda o životnom prostredí a jeho ochrane

Záujemcovia o ťažbu uránu si rozdeľujú Slovensko

03.04.2008 -
Záujemcovia o ťažbu uránu si rozdeľujú Slovensko

Banské spoločnosti mali k 1. januáru 2008 registrované povolenia na prieskum zásob uránu v 13 oblastiach Slovenskej republiky. Prieskumné územia sú lokalizované vo všetkých častiach Slovenska – od Nového Mesta nad Váhom až po Zemplínsku oblasť.

Začnime viac recyklovať!

02.04.2008 -
Začnime viac recyklovať!

Ak nezmeníme svoje doterajšie návyky Európska únia predpokladá do roku 2020 zvýšenie produkcie odpadu o 25 %. Na Slovensku sa stále veľa skládkuje a málo recykluje. Je to spôsobené aj tým, že skládkovanie je stále najlacnejším spôsobom.

Voda a jej svetový deň

22.03.2008 -
Voda a jej svetový deň

Na Slovensku sme zvyknutí na kvalitnú pitnú vodu. Máme ju prevažne z podzemných vôd. Väčšie zásoby ako Slováci majú v Európe len Rakúšania. Pripomeňme si teda nenahraditeľnosť tejto životodarnej tekutiny a chráňme jej kvalitu pre ďalšie generácie.

Klčovanie 2007/2008

12.02.2008 -
Klčovanie 2007/2008

Už dávno nebol na Prameni uverejnený článok z cyklu „Klčovanie“. Pre mňa je vrcholom sezóny 2007 vyrúbanie smrekov na Sasinkovej ulici. Rozhodol som sa, predstaviť vám túto udalosť. Keďže sa akcia prehupla aj do tohto roku, dal som klčovaniu obe čísla (´07, ´08).


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet