ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 9


Prameň > 2008 > Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj
rok 2008

Bezpečné priechody v blízkosti škôl

31.10.2008 -
Bezpečné priechody v blízkosti škôl

Stará Turá - V priebehu mesiacov október až december sa začali práce zamerané na zvýšenie bezpečnosti predovšetkým detí v blízkosti základnej školy a centra voľného času na Ulici Komenského a základnej umeleckej školy na Ulici SNP.

Železničné múzeum Stará Turá

26.10.2008 -
Železničné múzeum Stará Turá

Železničné múzeum Stará Turá začalo vznikať od dňa 1.8.2006 za účelom záchrany histórie, ktorú bude možné prezentovať a uchovať pre ďalšie generácie. Spojuje ľudí, umožňuje prehlbovať ich vedomosti a zručnosti v oblasti železničnej histórie. Činnosť múzea sa zameriava predovšetkým na dráhu Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom.

Kálnický golf

12.08.2008 -
Kálnický golf

Začiatkom augusta priniesli médiá informáciu o zámere vybudovať golfové ihrisko v blízkosti obce Kálnica. Ihrisko s plochou takmer 100 hektárov by sa malo rozprestierať na lúkach a pastvinách Považského Inovca. Terén prináša predpoklad veľmi náročného areálu s 18-timi jamkami.

Otvorenie C&A v ProLogis Park Rakoľuby

04.07.2008 -
Otvorenie C&A v ProLogis Park Rakoľuby

Stredu 2. júla sa uskutočnilo slávnostné otvorenie distribučného centra C&A v ProLogis Park v obci Kočovce – časť Rakoľuby. Do tohto projektu sa spomínané firmy pustili v spolupráci so spoločnosťou Jöbstl. Spoločne sa rozhodli v srdci Európy urobiť svoju prevádzku. Nová logistická centrála patrí medzi najmodernejšie zariadenia svojho druhu na svete. Bude zabezpečovať zásobovanie 120 prevádzok v okolitých krajinách.

Dozvedeli sme sa priamo od zdroja ...

19.05.2008 -
Dozvedeli sme sa priamo od zdroja ...

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) majú v pláne rekonštruovať výpravné budovy v železničnej stanici Myjava a Stará Turá. Na uvedené stavby sú uzatvorené zmluvy o dielo a v súčasnom období sa dokončuje schválenie projektovej dokumentácie a následne bude zabezpečené vydanie stavebných povolení na obe uvedené stavby.

Geotermálny vrt na Zelenej vode

12.05.2008 -
Geotermálny vrt na Zelenej vode

Rozsiahly výrub stromov na pozemkoch mesta na Zelenej vode dával tušiť, že sa niečo začne diať. A skutočne je to tu! Práve sa realizuje dlhoočakávaný geotermálny vrt. Projekt zastrešuje firma Bolt, s ktorou Nové Mesto nad Váhom uzatvorilo nájomnú zmluvu v roku 2006. Nájomný vzťah začal v októbri minulého roku.

Najväčšie logistické centrum v regióne

28.04.2008 -
Najväčšie logistické centrum v regióne

Medzi Novým Mestom nad Váhom a Kočovcami vyrastá nový objekt. Je to 1. etapa výstavby najväčšieho logistického objektu v oblasti okolo mesta Trenčín. LOG CENTER je navrhnuté tak, aby vyhovovalo požiadavkám medzinárodných logistickým spoločností. Z tohto dôvodu prekvapí svojou kvalitnou ponukou a flexibilným prístupom k leasingu.

Obnova hradu Beckov

24.04.2008 -
Obnova hradu Beckov

Ak sa obci Beckov podarí získať nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z fondov nórskeho finančného mechanizmu, bude môcť do roku 2012 zrekonštruovať svoj hrad. K projektu a žiadosti musí dodať výsledky užšej súťaže verejného obstarávania dodávateľa prác. Predpokladaná hodnota diela je viac ako 222 miliónov Sk.

Eurofondy a zdroje z EÚ

10.01.2008 -
Eurofondy a zdroje z EÚ

Hrad Beckov chce dať obec za niekoľko miliónov korún zrekonštruovať. Spevniť by sa mali múry a niekde má pribudnúť strecha. Pomôcť majú eurofondy. Aby ich obec získala, vyhlásila súťaž na kvalitný projekt.
STV (5.1.)


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet