ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 30


Prameň > 2008 > Svetonázor

Svetonázor
rok 2008

Genéza Sionizmu -časť 1. Doba prípravná- II. Budovanie a rozpad kresťanskej Európy

31.12.2008 -
Genéza Sionizmu -časť 1. Doba prípravná- II. Budovanie a rozpad kresťanskej Európy

Zatiaľ čo európski kresťania budovali Európu, zakladali Židia na celom území kahaly, v ktorých sa navzájom utvrdzovali vo viere, že Ježiš Kristus nie je pravý Mesiáš, že pravý Mesiáš ešte len príde a z Jeruzalema bude riadiť vše­svetové judaistické impérium. Pomocou neslýchaného vydierania kresťanských dlžníkov si získavali finančné prostriedky na to, aby sa dostali na panské a kráľovské dvory, ktoré ich chránili pred hnevom ľudu.

Getsemane

28.12.2008 -
Getsemane

Na jednom posvátném kopci u Jeruzalému, nazývaném Har ha Zetim „Olivová hora“, se nacházela zdí obestavená oblast, důstojný háj starých olivovníků jménem Getsemane (gat shemanim, „lis na olej“). Zmiňují se o něm všechna čtyři evangelia.

MASAKER PRI WOUNDED KNEE

22.12.2008 -
MASAKER PRI WOUNDED KNEE

Počujem volať slobodu,je ďaleko vo výšinách,počujem volať slobodu,volá ma a nepoznám strach.
Wounded Knee v preklade zranené koleno,miesto posledného odpočinku náčelníka Splašeného koňa a miesto posledného odboja Indiánov proti utlačovaniu a bezpráviu.

Genéza Sionizmu -časť 1. Doba prípravná- I. Dvaja odvekí nepriatelia: judaizmus a kresťanstvo

04.12.2008 -
Genéza Sionizmu -časť 1. Doba prípravná- I. Dvaja odvekí nepriatelia: judaizmus a kresťanstvo

Táto práca je prehľadným súhrnom skutočností, založeným na dôkladnom štúdiu "Protokolov siónskych mudrcov", ktoré odhaľujú židovský rasizmus v jeho obludnej snahe všetkými prostriedkami dosiahnuť vládu Židov nad celým svetom tak, aby im všetky gojimské (nežidovské) národy otrocky slúžili. Pre tieto svoje ciele uskutočnili sionisti už všetky potrebné prípravy a vo všetkých smeroch, a to predovšetkým za posledných 100 rokov. Dnes už majú pevne vo svojich rukách svetové financie, svetové tlačové agentúry a tlač, svetovú politiku, ekonómiu, burzy, kultúru aj cirkev a prostredníctvom svojich židomurárskych expertov aj labilitu jednotlivých vlád, podľa potreby svojich plánov. Toľko k obsahu na úvod. Autor, 8. februára 1978

Študentská nežná revolúcia v nás a okolo nás

19.11.2008 -
Študentská nežná revolúcia v nás a okolo nás

November 1989. Súčasné chválospevy naň pripomínajú chválospevy na Víťazný február 1948 za minulého režimu. Ale čiernobiele videnie vecí je vlastné len deťom alebo diktátorom. Tak sa na veci pozrime bližšie, čo nám november 1989 dal, čo vzal a hlavne k čomu nás inšpiroval...

Jedna Zem nestačí!

01.11.2008 -
Jedna Zem nestačí!

Ve stále nových a nových souvislostech dostává se na povrch skutečný „stav světa“, tedy právě stav zásob obnovitelných zdrojů energií i celkový stav obnovitelné živoucí síly v přírodě.

Český Národ - To, o čem se dnes v médiích hovořit nebude!

29.10.2008 -
Český Národ - To, o čem se dnes v médiích hovořit nebude!

Jsme povolaní jako učitelé duchovních moudrostí, jsme povolaní k tomu, abychom tyto moudrosti poznali, pochopili a svým přirozeným příkladem předávali jako východisko a cestu k lepší budoucnosti i pro druhé národy této Země.

Dva príklady imigračnej politiky

28.10.2008 -
Dva príklady imigračnej politiky

Všetci zasvätenci vždy hovorili, že v tejto dobe musí dôjsť k hlbokej interakcii - doslova k splynutiu - Západu a Východu. Západ sa v dôsledku toho kontaktu musí preduchovniť a Východ zase do seba nasať tie najlepšie skúsenosti v materiálnej realizácii. Spoločnými silami potom bude možné vytvoriť oveľa lepšiu spoločnosť, z ktorej môže mať vo forme pozitívneho príkladu osoh celý ostatný svet.

Ako prežiť nový svetový poriadok II. - Utvárať si vlastné nebo

03.10.2008 -
Ako prežiť nový svetový poriadok  II. - Utvárať si vlastné nebo

Z času na čas sa musíme odtrhnúť od sveta, aby sme sa nepripravili o tú jedinú sféru, v ktorej stále ešte máme moc my. To nám potom umožní osožne prispievať k spoločnosti.

Ako povedal Paul Elmer: " Deň, ktorý ma urobil šťastným, ma urobil aj múdrym ." Osvojme si umenie byť šťastný!

Pseudohumanizmus

28.09.2008 -
Pseudohumanizmus

Jedným z dôsledkov odklonenia sa človeka od prírody a jej „dlho navrhovaných“ princípov je, krom mnohého, aj pseudohumanizmus. O tom, že naša spoločnosť disponuje napr. atómovou bombou a ešte neobhájila ani plastové obaly a ich likvidáciu, nadhodím slovko možno nabudúce. Nedostatkov tak sebou ospevovanej rasy, ako je tá naša ľudská, je ako prdov po vajíčkovom šaláte. Teraz sa ale vráťme k pseudohumanizmu.

PROTOKOLY sionských mudrcov - VRAŽDY

22.09.2008 -
PROTOKOLY sionských mudrcov - VRAŽDY

Smrť je nevyhnuteľný koniec každého človeka. Lepšie je tento koniec priblížiť k tým, ktorí prekážajú našej snahe, ako k nám i našim ľuďom, tvorcom tejto snahy...

CNN interview s Vladimírom Putinom

14.09.2008 -
CNN interview s Vladimírom Putinom

Načo tráviť dlhé roky ťažkými vyjednávaniami, aby sa našlo kompromisné riešenie medzi-entických konfliktov? Je jednoduchšie vyzbrojiť jednu stranu, postrčiť ju, aby zabila druhú stranu a situácie je vyriešená. Aké jednoduché riešenie. V skutočnosti to však nie je vždy tak.

Protokoly sionských mudrcov v teórii a v praxi - Židovská otázka, Vojny a revolúcie

08.09.2008 -
Protokoly sionských mudrcov v teórii a v praxi - Židovská otázka, Vojny a revolúcie

...prečo trvala svetová vojna tak dlho. Svetové Židovstvo nie len že ju riadilo celú, ale finančne vydržiavalo všetky strany, aby sa európske národy hospodársky i fyzicky celkom vyčerpali. Takto zničené mali ešte po skončení vojny previesť doma boľševické revolúcie, aby klesli celkom na zem a aby tak vrhli pod jarmo židovské ako národ ruský.

V ten den, kdy umřela pravda

20.08.2008 -
V ten den, kdy umřela pravda

Jestliže dopustíme, aby pravda umírala vždy tak lehce, jaký svět chystáme svým dětem? Genocida gruzínského národa, teror ruské armády, druhé Čečensko, agrese ruského obra. Tyto a spoustu jiných výrazů jsme si mohli přečíst ve většině českých a západních médií. Mohli jsme je slyšet také od českých proamerických aktivistů, části evropských politiků a celé Bushovy administrativy. Byli schopni ukázat prstem na viníka již po nočním bombardování hlavního města Jižní Osetie gruzínskou armádou. Jak je to možné? Jak se hraje tato hra na lež a proč jim to prochází? A projdou ty lži Štetinovi a spol.?

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 22, 23 a 24

10.08.2008 -
PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 22, 23 a 24

Židovský kráľ nesmie byť v moci svojich vášní, najmä zmyselnosti; ani jedinou vlastnosťou svojho charakteru nesmie dať prevahu zvieracím inštinktom nad rozumom. Zmyselnosť najhoršie porušuje duševnú spôsobilosť a jasnosť názorov, odvlieka myseľ na zvieracú stranu ľudskej pôsobnosti. Opora ľudstva v osobe všesvetového vladára zo svätého plemena Dávidovho musí priniesť v obeť svojmu národu všetky osobné pohnútky a musí byť pre príklad bezúhonný.

Malé národy a ich budúcnosť - Náš boj (1943)

01.07.2008 -
Malé národy a ich budúcnosť - Náš boj (1943)

V podstate každý vojnový konflikt vedie sa vlastne pre male národy. Presnejšie: vojny – a to nielen novodobé, odjakživa to bolo tak – vedú sa preto, aby sa rozhodlo do sféry a vplyvu ktorej veľmoci, potažne ktorej skupiny veľmocí, majú sa dostať tie alebo oné malé a stredné národy. Toto je prapríčina a problematika každej vojny, nech sa už navonok o jej smysle a poslaní hovorí ako o „obnovení bývalého poriadku“ povedzme v Europe alebo o zaistení „potrebného životného priestoru.“

Lisabonská zmluva, cesta k New World Order

28.06.2008 -
Lisabonská zmluva, cesta k New World Order

Hlavní překážky pro pravicové strany v Evropě vycházejí z posilování sociálně-demokratické mašinérie Evropské unie, která byla ovlivněna francouzskou a německou levicí, aby zadusila dědictví národního státu a vytvořila centralizovanou byrokracii vycházející ze sekulárních rovnostářských zdrojů. Nebezpečím je oslabování národních států při snaze bránit se sociální legislativě pohrdající tradičními hodnotami, a oslabování schopnosti vytvářet ekonomická rozhodnutí nutná pro národní soběstačnost...

Projekt Lisabonské smlouvy rozhodnutím irských voličů dnes skončil a v jeho ratifikaci již nelze pokračovat.

V jedné jediné z 27 zemí EU proběhlo o Lisabonské smlouvě referendum. Jen v jedné jediné zemi EU umožnili politici občanům vyjádřit svůj názor. Výsledek je snad pro všechny jasným sdělením. Je vítězstvím svobody a rozumu nad umělými elitářskými projekty a evropskou byrokracií.
Václav Klaus

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 18, 19, 20 a 21

26.06.2008 -
PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 18, 19,  20 a 21

Hospodárske krízy u Gójov prevádzali sme púhym vyčerpaním peňazí z obehu. Ohromné kapitály hromadili sa s cieľom vyčerpávania peňazí zo štátov, aby tieto znovu boli donútené obracať sa k nim o pôžičky. Tieto pôžičky zaťažovali financie štátov platením úrokov a robili ich otrokmi vyššie uvedených kapitálov . . .

...robili u nás dlhy na úroky, nemysleli, že tieto peniaze budú musieť raz čerpať zo svojich štátnych poplatníkov na vyrovnanie s nami! Či nebolo jednoduchšie vziať tieto peniaze priamo u svojich?!

Hyeny v bielych lekárskych plášťoch.

12.06.2008 -
Hyeny v bielych lekárskych plášťoch.

Začnem krátkym príbehom z reálneho života: Istý starší pán bol na základe svojich zdravotných problémov hospitalizovaný. Napriek liečbe a pobytu v nemocnici sa však jeho stav nijako výraznejšie nezlepšoval. Vždy, keď o svojich pretrvávajúcich problémoch informoval pána primára na vizite, ten mu stále opakoval, že bude nutné urobiť konzultáciu.

Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

29.05.2008 -
Gladiátorské zápasy súčasnosti – boj o prežitie

Tak úspech každej krajiny /aj Slovenska/ je v tomto boji len dočasný. Môžeme si vybrať, buď budeme na strane silnejších /kolonizátorov/a budeme sa mať dobre na úkor iných krajín, byť medzi prvými, čo sa nám napriek maximálnemu úsiliu nemusí vôbec podariť alebo tých ktorí budú vyciciavaní a využívaní.

20% ľudí sveta žije priemerne z jedného dolára na deň a horných 20% ľudí vlastní 74% všetkých peňazí!

Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet