ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov na Prameni v roku 2009 301
> Počet článkov v ostatných rokoch 2641


Prameň > 2009

rok 2009

Beckovská hymna

06.11.2009 -
Beckovská hymna

Obecné zastupiteľstvo Obce Beckov vyhlasuje autorskú súťaž pod názvom „Oslavná báseň o Beckove“. Najlepší text bude zhudobnený. Pieseň bude používaná obcou pri mimoriadnych príležitostiach a podujatiach ako obecná hymna.

Presun výroby z Tognana do Nového Mesta nad Váhom

05.11.2009 -
Presun výroby z Tognana do Nového Mesta nad Váhom

Americká firma EMERSON plánuje presťahovať časť výroby klimatizačných zariadení z Talianska do nášho regiónu. Presun sa týka najväčšej divízie Emerson Network Power. V novomestskom Emersone pracuje 1200 ľudí – z toho 500 práve v tejto divízii.

Analýza 17. Novembra - CHARTA 77

04.11.2009 -
Analýza 17. Novembra - CHARTA 77

Ze zpravodajské analytiky prověrek v KSČ v létech 1969-1970 vyplývá, že přibližně 800 funkcionářů KSČ bylo formou vyloučení převedeno do tzv. zálohy, tj. pro použití v takových situacích, jaké vznikly po založení Charty 77, po 17.11.1989 a pro situace, které jsou projektovány jako další varianty možného vývoje.

Je nejvýš pravděpodobné, že nejdůležitější materiály, týkající se Charty a jejích prominentů, byly z FMV odstraněny ještě před 17.11.1989.

Občianska vybavenosť Kočoviec

03.11.2009 -
Občianska vybavenosť Kočoviec

Prinášame Vám rozhovor so starostom obce Kočovce.

Obyvateľom odpovedá Ing. Ján Tupý v novinách pre občanov Kočoviec, Beckovskej Viesky a Rakoľúb.

Neopúšťajme sa.. . ..Kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený

31.10.2009 -
Neopúšťajme sa.. . ..Kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený

Výňatok z prednášky Ľ. Štúra - 1846:
...na všetkých stranách je mnoho čo robiť, vo všetkých kútoch a stranách má každý mnoho naprávať, zmužte sa teda, mládenci slovenskí!

Aby ste ale zápal opravdivý za vec dobrú si nadobudli, treba vám v mladosti privyknúť k práci železnej, treba vám v mladosti poznať život ľudstva a národov, treba vám sa učiť vzývať a ctiť vznešené poklady ľudstva, život duchovný národov, treba vám v mladosti zahorieť za všetko šľachetné a od každého výstupku, od každého nemravného kroku ako od pary pekelnej sa vystríhať, treba vám už v mladosti k obetiam, k sebazapreniu privykať.

Vyšetrovanie nehôd v civilnom letectve – návrh nového právneho predpisu EÚ

30.10.2009 -
Vyšetrovanie nehôd v civilnom letectve – návrh nového právneho predpisu EÚ

Letectvo je jedným z najbezpečnejších spôsobov dopravy. Objem leteckej dopravy však neustále rastie, a tak aj napriek značnému úsiliu regulačných úradov a samotného odvetvia sa nehodám nedá úplne vyhnúť.

"Termosolár" na strednej odbornej škole

29.10.2009 -

28. októbra 2009 sa uskutočnilo slávnostné spustenie prevádzky solárne termického zariadenia na Strednej odbornej škole v Novom Meste nad Váhom. Dvojročný projekt sa realizuje vďaka podpore Spolkovej nadácie pre životné prostredie Nemecko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) so sídlom v Ösnabrücku.

s l o v a n s k á VZÁJOMNOSŤ ...Príde jej čas

28.10.2009 -
s l o v a n s k á VZÁJOMNOSŤ ...Príde jej čas

Všetky dôvody hovoria v prospech slovanskej vzájomnosti. Všetky okolnosti bránia plnému rozvíjaniu slovanskej myšlienky. Ale všetky siločiary na začiatku 21. storočia smerujú k utvoreniu civilizačného bloku slovanských národov. Čo nás oprávňuje k takémuto spôsobu myslenia?

Dvojkoľajový tunel cez Turecký vrch

27.10.2009 -
Dvojkoľajový tunel cez Turecký vrch

Na medzistaničnom úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice sa v polovici októbra 2009 začala realizácia dvojkoľajového železničného tunela. Doterajšia trasa obchádzajúca Turecký vrch je dimenzovaná na rýchlosť 80 km/h a to už nie je vyhovujúce. Nová trasa je navrhnutá pre rýchlosť 200 km/h.

Kultový Zion Train vystúpi v Partizánskom!

26.10.2009 -
Kultový Zion Train vystúpi v Partizánskom!

Legenda Zion Train z Veľkej Británie vystúpi na Slovensku! V klube Reset sa v piatok 30. októbra predstaví jedna z najväčších žijúcich a hrajúcich reggae legiend. Priekopníci reggae, dubu i dancehallu prinesú okrem hudobnej nádielky aj kopec zábavy na hranici možností...

Urino t e r a p i a – od histórie k lekárskym aplikáciám

25.10.2009 -
Urino t e r a p i a – od histórie k lekárskym aplikáciám

„Môj obľúbený spisovateľ pán Hrabal sa kdesi zmieňuje o učiteľovi, ktorý žiakom zatajil hlodavce len preto, že mu nebol zvýšený plat. Ja si myslím, že by bolo veľkou škodou, keby rôzne tabu, hlúposť a predsudky vytlačili tak vynikajúci liek, ktorý bol už pred päť tisíc rokmi nazývaný Indmi nápojom bohov.“

Rodáci - Prof. MVDr. František Hrudka, DrSc.

24.10.2009 -
Rodáci - Prof. MVDr. František Hrudka, DrSc.

Narodil sa 28. 10. 1920 v Hôrke na Váhom. Študoval na Štátnom reálnom gymnáziu v Novom Meste nad Váhom, kde aj maturoval v r. 1940. Po maturite prejavil záujem o štúdium veterinárskej medicíny.

Informačná kancelária Európskeho parlamentu vyhlasuje piaty ročník súťaže v rámci programu Euroscola na rok 2010

23.10.2009 -
Informačná kancelária Európskeho parlamentu vyhlasuje piaty ročník súťaže v rámci programu Euroscola na rok 2010

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku dnes vyhlásila piaty ročník súťaže v rámci programu Euroscola, ktorá je určená pre mladých ľudí vo veku 16 až 18 rokov. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti všetkých stredných škôl na Slovensku, ktorí usporiadajú podujatie s prvkom diskusie o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch a problémoch, o našom členstve v Únii či o mieste mladých ľudí v Európskej únii.

Vede konzumace konopí ke zmenšování mozku?

22.10.2009 -
Vede konzumace konopí ke zmenšování mozku?

Tiskové agentury vydaly začátkem července´08 výsledky výzkumu australského týmu, podle nichž prý nadměrná konzumace konopí může vést ke zmenšování dvou částí mozku.

Hodina otázok s Barrosom v EP: od Lisabonskej zmluvy až po Tonyho Blaira

21.10.2009 -
Hodina otázok s Barrosom v EP: od Lisabonskej zmluvy až po Tonyho Blaira

Počas historicky prvej Hodiny otázok s predsedom Európskej komisie na plenárnej schôdzi v Štrasburgu sa poslanci EP pýtali na témy akými sú Lisabonská zmluva, nezamestnanosť, podporenie komisárky Neelie Kroesovej a menovanie Tonyho Blaira na post stáleho predsedu Európskej rady. Predseda EK José Manuel Barroso odpovedal najprv na otázky zástupcov politických skupín, neskôr sa vyjadroval k otázkam poslancov týkajúcich sa dopadov finančnej krízy na zamestnanosť a sociálnu kohéziu.

Slováci v Uhorsku

20.10.2009 -
Slováci v Uhorsku

"Slováci sú miernej, pokojnej povahy. Slovák len zriedka pácha ťažké zločiny, je pracovitý, rozumný, súci na remeslá a pre vedu, je statočným vojakom. Naproti tomu je tvrdohlavý, zaliečavý, lakomý a nie je veľkým milovníkom čistoty," uvádza... ...vo svojej Štatistik des Konigreichs Ungarns (1843) E. Fényes, keď sa pokúsil podať charakteristiku každého uhorského národa.

Genéza Sionizmu -časť 3. Pokus o zdolanie posledného nepriateľa - Katolíckej cirkvi - I. Plány na uskutočnenie tohto pokusu vstupujú do štádia realizácie v druhej polovici 20. storočia.

19.10.2009 -
Genéza Sionizmu -časť 3. Pokus o zdolanie posledného nepriateľa - Katolíckej cirkvi - I. Plány na uskutočnenie tohto pokusu vstupujú do štádia realizácie v druhej polovici 20. storočia.

„Pápežom Jánom XXIII. začala nová éra cirkevných dejín. Univerzálne brat­stvo, ktoré tento pápež praktizoval počas celého svojho predchádzajúceho ži­vota, vzbudilo veľké očakávanie aj u slobodomurárstva...

Kubíkovský mlyn

18.10.2009 -
Kubíkovský mlyn

Kubíkovský mlyn pod Skalkou je dnes už len jedinou zachovalou pamiatkou na zručných remeselníkov, nábožensky založených i vzdelaných predkov. Viac ako pol storočia po odchode pôvodných obyvateľov neplnil svoju funkciu a chátral.

Rodáci - Prof. MVDr. Karol J. Fried

17.10.2009 -
Rodáci - Prof. MVDr. Karol J. Fried

Narodil sa 16. 6. 1922 v rodine kováča a podkováča v Hôrke nad Váhom. Od r. 1933 navštevoval Štátne reformné reálne gymnázium v Novom Meste nad Váhom a tu aj 6. 6. 1941 s vyznamenaním maturoval. Po maturite pracoval krátky čas na notárskom úrade. Neskoršie sa rozhodol, že pôjde študovať veterinársku medicínu do Viedne. To bol totiž dávny sen jeho otca.

Osobitná správa: Dosiahli nástroje riadenia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami svoje hlavné ciele?

16.10.2009 -
Osobitná správa: Dosiahli nástroje riadenia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami svoje hlavné ciele?

Mlieko má veľký význam v poľnohospodárskej ekonomike Európskej únie. Viac ako milión výrobcov ročne dodáva 148 mil. ton mlieka v približnej hodnote 41 000 mil. EUR na výstupe z podnikov. Spracovanie mlieka (predovšetkým výroba syrov, masla a konzumného mlieka) zamestnáva okolo 400 000 osôb a vytvára obrat 120 000 mil. EUR.

<<Novšie   Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet