ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 53


Prameň > 2009 > Verejná správa Európa

Verejná správa Európa
rok 2009

Čo za posledný rok urobila EÚ pre občana?

15.12.2009 -
Čo za posledný rok urobila EÚ pre občana?

Európska komisia uviedla svoju multimediálnu ročenku, v ktorej predstavuje niektoré z najdôležitejších úspechov Európskej únie za posledný rok. Ročenka sa zameriava na tie úspechy EÚ, ktoré mali citeľný dosah na občanov, s témami siahajúcimi od výskumu cez hľadanie nových spôsobov liečenia demencie až po zmierňovanie dôsledkov hospodárskej krízy.

Registrované partnerstvo v susednom Rakúsku

10.12.2009 -
Registrované partnerstvo v susednom Rakúsku

Dnes, pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, v Rakúsku parlament schvaľuje zákon o registrovanom partnerstve pre gejské a lesbické páry. Legislatívny návrh bol pripravený vládnou koalíciou, sociálnymi demokratmi (SPÖ) a konzervatívnymi kresťanskými demokratmi (ÖVP), má platiť od 1. januára 2010.

ROK S EUROM – po roku hodnotí slovenská verejnosť prijatie eura

08.12.2009 -
ROK S EUROM – po roku hodnotí slovenská verejnosť  prijatie eura

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky a agentúrou FOCUS realizovalo prieskum názorov slovenskej verejnosti na dopady zavedenia jednotnej meny euro; hodnotenie každodenného kontaktu s euromincami a eurobankovkami, dopady eura na ceny i rôzne aspekty členstva Slovenska v EÚ.

Lisabonská zmluva dnes nadobúda platnosť

01.12.2009 -
Lisabonská zmluva dnes nadobúda platnosť

Dnes, 1. decembra 2009, nadobúda platnosť Lisabonská zmluva. Pri tejto príležitosti sa bude v Lisabone konať slávnostný ceremoniál, ktorý spoločne organizujú portugalská vláda, švédske predsedníctvo Rady EÚ a Európska komisia. Komisia verí, že nová zmluva je pre občanov novým výrazným prínosom a v dohľadnom čase vyrieši diskusiu týkajúcu sa inštitúcií. Umožní tak Európskej únii sústrediť sa v plnej miere na riadenie plynulého prekonania hospodárskej a finančnej krízy a pokračovať v presadzovaní stratégie do roku 2020 zameranej na ekologickejší rast.

Parlament o kandidátoch na členstvo v EÚ: Reformy musia pokračovať

28.11.2009 -
Parlament o kandidátoch na členstvo v EÚ: Reformy musia pokračovať

Súčasné a potenciálne kandidátske krajiny musia pokračovať v reformách, aby si zachovali šancu na členstvo v EÚ. Kľúčovými oblasťami, ktoré treba riešiť, sú právny štát, sloboda vyjadrovania, dobré susedské vzťahy, zaobchádzanie s národnostnými menšinami a boj proti korupcii a organizovanému zločinu, uvádza sa v uznesení, ktoré Parlament schválil vo štvrtok 26. novembra.

Fórum správy internetu: Komisia víta historický krok na ceste k skutočne globálnemu internetu

22.11.2009 -
Fórum správy internetu: Komisia víta historický krok na ceste k skutočne globálnemu internetu

Európska komisia pondelok na Fóre správy internetu (Internet Governance Forum – IGF) v egyptskom meste Sharm El Sheikh uvítala historický krok na ceste k skutočne globálnemu (a lokálnemu) internetu: oznámenie zavedenia „internacionalizovaných názvov domén“ najvyššej úrovne. Názvy internetových domén boli doteraz buď úplne, alebo čiastočne zložené z písmen latinskej abecedy „od a po z“.

Kvalita ovzdušia: Komisia zaslala ôsmim členským štátom upozornenia týkajúce sa nedodržiavania noriem kvality ovzdušia v EÚ

20.11.2009 -
Kvalita ovzdušia: Komisia zaslala ôsmim členským štátom upozornenia týkajúce sa nedodržiavania noriem kvality ovzdušia v EÚ

Európska komisia dnes napomenula osem členských štátov za ich pokračujúcu neschopnosť zlepšiť kvalitu ovzdušia. Listy s upozornením Komisia zaslala Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Grécku, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a Slovensku. Upozornenia sa týkajú nadmerných emisií malých vzduchom prenášaných častíc známych ako PM10.

Predseda EP Jerzy Buzek na Slovensku k 20. výročiu Nežnej revolúcie

19.11.2009 -
Predseda EP Jerzy Buzek na Slovensku k 20. výročiu Nežnej revolúcie

„Dnes môžeme povedať, že už viac neexistuje 'stará' a 'nová' Európa, ale len jedna Európa“.

Parlament: Posilnenie vzťahov EÚ s Ruskom len za istých podmienok

13.11.2009 -
Parlament: Posilnenie vzťahov EÚ s Ruskom len za istých podmienok

Klimatické zmeny, energetická bezpečnosť a nová všeobecná dohoda o spolupráci budú témami nadchádzajúceho summitu Európskej únie s Ruskom, ktorý sa uskutoční 18. novembra v Štokholme. Poslanci sú znepokojení situáciou v oblasti ľudských práv v Rusku, uvádza sa v rezolúcii, ktorú plénum schválilo vo štvrtok 12. Novembra zdvihnutím rúk.

Už 20 rokov nie je Európa rozdelená na polovicu

12.11.2009 -
Už 20 rokov nie je Európa rozdelená na polovicu

Európsky parlament si v stredu 11. novembra pripomenul na slávnostnom zasadnutí v Bruseli 20. výročie demokratických zmien v strednej a východnej Európe. Predseda EP Jerzy Buzek uviedol: "Pred dvoma dňami sme sa po druhýkrát pozerali na pád Berlínskeho múru. Tentokrát to bolo ale formou symbolického domina." Predseda privítal hlavného hosťa slávnostného zasadnutia Václava Havla slovami, že ide o človeka, ktorý bol jedným z tých, ktorí pred 20 rokmi prispeli k "pádu domina".

EÚ si pripomína pád Berlínskeho múru, zopakuje sa dominový efekt udalostí

09.11.2009 -
EÚ si pripomína pád Berlínskeho múru, zopakuje sa dominový efekt udalostí

Dnes sa predsedovia Európskej komisie a Európskeho parlamentu, hlavy štátov a vlád, ako aj státisíce občanov stretnú, aby spoločne oslávili 20. výročie pádu Berlínskeho múru, jedinečnej udalosti novodobej histórie, ktorá je rozhodujúcim m edzníkom európskej integrácie.

Vyšetrovanie nehôd v civilnom letectve – návrh nového právneho predpisu EÚ

30.10.2009 -
Vyšetrovanie nehôd v civilnom letectve – návrh nového právneho predpisu EÚ

Letectvo je jedným z najbezpečnejších spôsobov dopravy. Objem leteckej dopravy však neustále rastie, a tak aj napriek značnému úsiliu regulačných úradov a samotného odvetvia sa nehodám nedá úplne vyhnúť.

Informačná kancelária Európskeho parlamentu vyhlasuje piaty ročník súťaže v rámci programu Euroscola na rok 2010

23.10.2009 -
Informačná kancelária Európskeho parlamentu vyhlasuje piaty ročník súťaže v rámci programu Euroscola na rok 2010

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku dnes vyhlásila piaty ročník súťaže v rámci programu Euroscola, ktorá je určená pre mladých ľudí vo veku 16 až 18 rokov. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti všetkých stredných škôl na Slovensku, ktorí usporiadajú podujatie s prvkom diskusie o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch a problémoch, o našom členstve v Únii či o mieste mladých ľudí v Európskej únii.

Hodina otázok s Barrosom v EP: od Lisabonskej zmluvy až po Tonyho Blaira

21.10.2009 -
Hodina otázok s Barrosom v EP: od Lisabonskej zmluvy až po Tonyho Blaira

Počas historicky prvej Hodiny otázok s predsedom Európskej komisie na plenárnej schôdzi v Štrasburgu sa poslanci EP pýtali na témy akými sú Lisabonská zmluva, nezamestnanosť, podporenie komisárky Neelie Kroesovej a menovanie Tonyho Blaira na post stáleho predsedu Európskej rady. Predseda EK José Manuel Barroso odpovedal najprv na otázky zástupcov politických skupín, neskôr sa vyjadroval k otázkam poslancov týkajúcich sa dopadov finančnej krízy na zamestnanosť a sociálnu kohéziu.

Osobitná správa: Dosiahli nástroje riadenia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami svoje hlavné ciele?

16.10.2009 -
Osobitná správa: Dosiahli nástroje riadenia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami svoje hlavné ciele?

Mlieko má veľký význam v poľnohospodárskej ekonomike Európskej únie. Viac ako milión výrobcov ročne dodáva 148 mil. ton mlieka v približnej hodnote 41 000 mil. EUR na výstupe z podnikov. Spracovanie mlieka (predovšetkým výroba syrov, masla a konzumného mlieka) zamestnáva okolo 400 000 osôb a vytvára obrat 120 000 mil. EUR.

Proces rozšírenia EÚ: rok v znamení pokroku na západnom Balkáne a v Turecku

14.10.2009 -
Proces rozšírenia EÚ: rok v znamení pokroku na západnom Balkáne a v Turecku

Komisia dnes prijala ročnú stratégiu rozširovania EÚ. V oznámení sa zdôrazňuje pokrok, ktorý západný Balkán a Turecko dosiahli na ceste k európskej integrácii počas uplynulého ťažkého roka celosvetovej hospodárskej krízy, a uvádzajú sa hlavné úlohy, ktoré pred nimi stoja v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Vzhľadom na dosiahnutý pokrok sa Komisia rozhodla odporučiť začať rokovania s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko. V roku 2010 urobí západný Balkán veľký krok vpred, keďže sa očakáva výrazný pokrok v otázke oslobodenia od víz.

Zo správy Komisie vyplýva, že na boj proti spamu a ochranu súkromia online je potrebných viac opatrení

12.10.2009 -
Zo správy Komisie vyplýva, že na boj proti spamu a ochranu súkromia online je potrebných viac opatrení

Európska Komisia dnes zopakovala svoju výzvu krajinám EÚ, aby sa viac angažovali pri
ochrane súkromia občanov pred rizikami, ktoré im hrozia na internete. Dnes totiž bola zverejnená štúdia financovaná Komisiou, z ktorej vyplýva, že hoci niekoľko krajín EÚ prijalo v posledných rokoch opatrenia na presadenie celoeurópskeho zákazu spamu (ku ktorým patria napríklad pokuty pre odosielateľov spamu), medzi krajinami sú veľké rozdiely v počte skutočne stíhaných prípadov a výške uložených pokút.

Výbor regiónov presadil svoju požiadavku samostatnej stratégie EÚ pre Podunajsko

09.10.2009 -
Výbor regiónov presadil svoju požiadavku samostatnej stratégie EÚ pre Podunajsko

Zvolení regionálni a miestni zástupcovia EÚ na svojom dnešnom plenárnom zasadnutí Výboru regiónov (VR) v Bruseli zdôraznili mimoriadny strategický význam Podunajska a privítali plánované vypracovanie európskej stratégie pre Podunajsko. V stanovisku VR, ktoré pripravil bádensko-württemberský minister európskych záležitostí Wolfgang Reinhart (DE/EĽS) k stratégii pre Podunajsko, sú navrhnuté konkrétne oblasti činnosti v rámci tejto stratégie a podčiarkuje sa ústredná úloha regiónov a miest pri jej vypracovávaní a realizácii.

Veľký deň pre Írsko a veľký deň pre Európu

07.10.2009 -
Veľký deň pre Írsko a veľký deň pre Európu

Predseda EP Jerzy Buzek sa vyjadril k výsledku Írskeho referenda pri otvorení dnešného krátkeho plenárneho zasadnutia v Bruseli: "Výsledok ma potešil. Bol to veľký deň pre Írsko a veľký deň pre Európu. Íri vyslali jasný signál, že si želajú ostať v srdci nášho zjednoteného kontinentu."

Európske dni pracovných príležitostí 2009

02.10.2009 -
Európske dni pracovných príležitostí 2009

Príležitosť na stretnutie uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov z celej Európy.
Počas nasledujúcich dvoch týždňov sa v celej EÚ uskutočnia Európske dni pracovných príležitostí, pričom hlavné podujatie sa bude konať 3. októbra v Bruseli. Pozvanie Komisie na stretnutie v centre Berlaymont prijalo viac ako 80 zamestnávateľov a tisíce Európanov.

Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet