ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 7


Prameň > 2009 > Slovenstvo

Slovenstvo
rok 2009

Zánik Velké Moravy v písemných pramenech

21.12.2009 -
Zánik Velké Moravy v písemných pramenech

Velká Morava v roce 900 už zdaleka nebyla tím mocenským útvarem, který za knížete Svatopluka spolurozhodoval o dění ve střední Evropě. Přesto však ještě stále měla svého vládce z mojmírovského rodu, vojenskou družinu, církevní organizaci na čele s biskupy a s arcibiskupem i značnou lidskou základnu.

Za bratry Rusíny aneb výroba domácího konopného plátna

29.11.2009 -
Za bratry Rusíny aneb výroba domácího konopného plátna

Při návštěvě dosud okupovaných rusínských územích jsem spolu s dalšími kolegy a místními odbojáři pátrali i po starých řemeslech a technologických postupech, které by mohly být shodné s obdobím za Velké Moravy. Kontrašpionáží se nám nakonec povedlo získat komplexní materiál o zpracování konopí, ktré se zde ručně zpracováalo ještě zcela běžně před pouhými sto lety...

Neopúšťajme sa.. . ..Kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený

31.10.2009 -
Neopúšťajme sa.. . ..Kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený

Výňatok z prednášky Ľ. Štúra - 1846:
...na všetkých stranách je mnoho čo robiť, vo všetkých kútoch a stranách má každý mnoho naprávať, zmužte sa teda, mládenci slovenskí!

Aby ste ale zápal opravdivý za vec dobrú si nadobudli, treba vám v mladosti privyknúť k práci železnej, treba vám v mladosti poznať život ľudstva a národov, treba vám sa učiť vzývať a ctiť vznešené poklady ľudstva, život duchovný národov, treba vám v mladosti zahorieť za všetko šľachetné a od každého výstupku, od každého nemravného kroku ako od pary pekelnej sa vystríhať, treba vám už v mladosti k obetiam, k sebazapreniu privykať.

s l o v a n s k á VZÁJOMNOSŤ ...Príde jej čas

28.10.2009 -
s l o v a n s k á VZÁJOMNOSŤ ...Príde jej čas

Všetky dôvody hovoria v prospech slovanskej vzájomnosti. Všetky okolnosti bránia plnému rozvíjaniu slovanskej myšlienky. Ale všetky siločiary na začiatku 21. storočia smerujú k utvoreniu civilizačného bloku slovanských národov. Čo nás oprávňuje k takémuto spôsobu myslenia?

Slováci v Uhorsku

20.10.2009 -
Slováci v Uhorsku

"Slováci sú miernej, pokojnej povahy. Slovák len zriedka pácha ťažké zločiny, je pracovitý, rozumný, súci na remeslá a pre vedu, je statočným vojakom. Naproti tomu je tvrdohlavý, zaliečavý, lakomý a nie je veľkým milovníkom čistoty," uvádza... ...vo svojej Štatistik des Konigreichs Ungarns (1843) E. Fényes, keď sa pokúsil podať charakteristiku každého uhorského národa.

Hlas z dolnej zeme

28.03.2009 -
Hlas z dolnej zeme

Mnoho je toho, čo by som chcel a mal povedať, nevmestí sa to do 10 – 15 minút. Preto by som tu spomenul len niektoré zo svojich skúseností. Hneď na začiatku musím konštatovať: ak chce Slovensko dbať o nás, pomôcť Slovákom žijúcim v Maďarsku, má na to pomerne dobré predpoklady. Ide totiž o dve susedné krajiny (Slovensko a Maďarsko), ktoré po roku 1920 boli vytvorené tak, že obe zdedili početnú menšinu toho druhého. Z toho vyplýva, že východiskový bod je bezmála rovnaký. Ideálne by bolo bývalo, keby sa tieto dve strany v otázke svojich menšín boli dohodli, a rovnako by boli zaobchádzali s menšinou toho druhého. Vieme dobre, že sa tak nestalo. Prečo?

Divoký národ

31.01.2009 -
Divoký národ

Ať již lidé o nedělích v kostele zpívali cokoliv, při práci na poli a v lese čas od času viděli nebo potkali „divé lidi“. Anebo si to pouze namlouvali?Z každého století je možné sebrat různé příběhy, písně a zprávy třesoucích se očitých svědků, zmiňující satyry, fauny, elfy, nymfy a trpaslíky. A samozřejmě také dryády stromů. Nejpozoruhodnějším na tom je skutečnost, že, ačkoliv takovéto zprávy bývají většinou velmi lokální a velmi osobní, absolutně si neprotiřečí.


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet