ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 11


Prameň > 2009 > Verejná správa SR

Verejná správa SR
rok 2009

Európska komisia potvrdzuje podporu riešenia problematiky rómskej komunity žijúcej na Slovensku

25.09.2009 -
Európska komisia potvrdzuje podporu riešenia problematiky rómskej komunity žijúcej na Slovensku

Zástupkyňa generálneho riaditeľa pre regionálnu politiku Katarína Mathernová vedie delegáciu Európskej komisie, ktorá v dňoch 23. až 25. septembra navštevuje na Slovensku rómske osady v Košickom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Návšteva potvrdzuje významné investície EÚ, ktoré sú k dispozícii na podporu rómskej komunity žijúcej na Slovensku.

Súčasná náplň Matice

12.09.2009 -
Súčasná náplň Matice

Naša 150-ročná národná inštitúcia hľadá nové výzvy. Pôvodný cieľ Matice Slovenskej – vydávanie kníh, novín a ďalšia podpora používania rodného jazyka sa zdá už neaktuálny. 2, 73 milióna € zo štátneho rozpočtu však treba nejako obhájiť. Zvlášť keď sa podarilo za ostatných 5 rokov nevyrobiť dlh len 2 krát. A preto počúvame stále nové obavy z etnického ohrozenia štátotvorného národa.

Dalajlámu v SR oficiálne nepríjmu

07.09.2009 -
Dalajlámu v SR oficiálne nepríjmu

Predstavitelia Slovenskej rebubliky oficiálne neprijímu tibetského duchovného vodcu Dalajlámu. Ten navštívi Slovensko 8. až 10. septembra 2009. Príde na pozvanie Nadácie Jána Langoša pri príležitosti udelenia Medzinárodnej ceny Jána Langoša, ktorú nadácia udeľuje každý rok. Dalajlámovi udelia cenu 9. septembra.

Najvyšší predstavitelia sa občanov nezastali

20.06.2009 -
Najvyšší predstavitelia sa občanov nezastali

Štvrtok preletela Slovenskom šokujúca správa: „Číňania v tmavých oblekoch obmedzovali slobodu slovenských aktivistov na ich vlastnom námestí!“ Čo je však najšokujúcejšie, polícia vraj chránila viac Číňanov ako Slovákov. Čo na to povedali naši zástupcovia?

Bohatý štát?

13.06.2009 -
Bohatý štát?

Veľakrát som z rôznych zdrojov pojal, že naša krajina nemá peniaze na to, či ono, ako sa musia často krátiť rozpočty na dôležité veci a podobne ... Na druhej strane temer denne slýcham o tom, koľko peňazí tečie do vreciek ľuďom, či subjektom, ktorí si tento príjem – podľa môjho názoru – vôbec nezasluhujú!

Kampaň za lepšie nakladanie s verejným majetkom

19.03.2009 -
Kampaň za lepšie nakladanie s verejným majetkom

Podľa našich skúseností sa predaj majetku niektorých slovenských samospráv realizuje často za cenu niekoľkonásobne nižšiu ako je cena trhová alebo sú prevody realizované v prospech osoby či firmy, ktorá bola ako jediná informovaná o možnosti nadobudnúť daný majetok (teda bez verejnej ponuky k predaju). Tento prístup často vedie k miliónovým stratám v neprospech verejného rozpočtu. Vzhľadom na uvedené sa doterajšie ustanovenia o nakladaní s majetkom javia ako všeobecné a nedostatočné.

ON nás spasí!

01.03.2009 -
ON nás spasí!

Ako jediný prezidentský kandidát je na svojej kampani zobrazený s pobočníkom – Vladimírom Palkom. Palko, Mikloško a Minárik sú najskalnejším jadrom KDH. František Mikloško disponuje mesiac pred prezidentskými voľbami asi 4,6 %-tnou podporou obyvateľstva (pred piatimi rokmi získal vo voľbách 6,5 %). Svoje nevalné nádeje na zvolenie dôvodí tým, že „Veriacich pomýlili.“

Iniciatíva Inakosť žiada biskupa Baláža o ospravedlnenie

28.02.2009 -
Iniciatíva Inakosť žiada biskupa Baláža o ospravedlnenie

Iniciatíva Inakosť vyzýva biskupa Baláža, aby sa ospravedlnil ľuďom s homosexuálnou orientáciou za svoj výrok v ktorom, podľa zverejnenej informácie agentúry Sita z 24.2.2009 uviedol, že homosexuáli sú zvrátení ľudia.

Dvojtvárnosť prezidenta Ivana Gašparoviča

05.02.2009 -
Dvojtvárnosť prezidenta Ivana Gašparoviča

Iniciatíva Inakosť s poľutovaním konštatuje, že dvojtvárnosť slovenských politikov v otázke prijatia zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia pokračuje.

Dvojtvárnosť skutkov slovenských politikov

20.01.2009 -
Dvojtvárnosť skutkov slovenských politikov

Výzva Iniciatívy Inakosť

na prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia

Koniec V1

01.01.2009 -
Koniec V1

"Reaktor bol odpojený, nedodáva do siete už žiadnu elektrinu," – to sú slová Dobroslava Dobáka, hovorcu štátnej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (Javys). Včera večer bol odpojený druhý blok Atómovej Elektrárne V1 z rozvodnej siete


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet