ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 6


Prameň > 2009 > Po rodnej hrude

Po rodnej hrude
rok 2009

Básnikove lásky...

10.11.2009 -
Básnikove lásky...

Zapomni, drahá, zapomni jinocha,
Nade nímž mraky bouřlivé se shání,
Zapomni, drahá, zapomni na hocha,
An ti posíla bolné rozžehnání.....

Rodáci - Prof. MVDr. František Hrudka, DrSc.

24.10.2009 -
Rodáci - Prof. MVDr. František Hrudka, DrSc.

Narodil sa 28. 10. 1920 v Hôrke na Váhom. Študoval na Štátnom reálnom gymnáziu v Novom Meste nad Váhom, kde aj maturoval v r. 1940. Po maturite prejavil záujem o štúdium veterinárskej medicíny.

Rodáci - Prof. MVDr. Karol J. Fried

17.10.2009 -
Rodáci - Prof. MVDr. Karol J. Fried

Narodil sa 16. 6. 1922 v rodine kováča a podkováča v Hôrke nad Váhom. Od r. 1933 navštevoval Štátne reformné reálne gymnázium v Novom Meste nad Váhom a tu aj 6. 6. 1941 s vyznamenaním maturoval. Po maturite pracoval krátky čas na notárskom úrade. Neskoršie sa rozhodol, že pôjde študovať veterinársku medicínu do Viedne. To bol totiž dávny sen jeho otca.

Z histórie školstva v Dolnom Srní (3. časť)

13.05.2009 -
Z histórie školstva v Dolnom Srní (3. časť)

Načrieť do minulosti školstva v Dolnom Srní vyžaduje preštudovať si historické záznamy z toho obdobia a využiť kroniky školy. Vďaka patrí tým učiteľom, ktorí tieto záznamy zachytili a tým umožnili, aby súčasníci spoznali históriu školstva v našej obci.

Z histórie školstva v Dolnom Srní (2. časť)

02.05.2009 -
Z histórie školstva v Dolnom Srní (2. časť)

Mimoriadne udalosti po 1.svetovej vojne poznačili školstvo i v našej obci. Dňa 28. októbra 1918 sa splnila veštba učiteľa národov J. A. Komenského „Do rúk národa československého vrátila sa Správa jeho vecí“. Po dobe storočnej poroby nastala slávna doba slobody.

Z histórie školstva v Dolnom Srní

10.04.2009 -
Z histórie školstva v Dolnom Srní

Pre oživenie pamäti tých najstarších, ešte žijúcich občanov, ale na posilnenie hrdosti dnešnej mládeže, na tých ktorí boli nositeľmi vzdelanosti v našej obci, chceme sprítomniť históriu školstva v Dolnom Srní. Pri listovaní kroniky, založenej v roku 1920 učiteľom Jánom Novotným a podľa ústneho podania najstarších občanov, hlavne Jána Janovica zvaného Žabinského, narodeného r. 1840, chceme sprítomniť počiatky školstva v našej obci.


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet