ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 31


Prameň > 2009 > Svetonázor

Svetonázor
rok 2009

Genéza Sionizmu -časť 3. Pokus o zdolanie posledného nepriateľa - Katolíckej cirkvi - IV. Princíp kolegiality...

18.12.2009 -
Genéza Sionizmu -časť 3. Pokus o zdolanie posledného nepriateľa - Katolíckej cirkvi - IV. Princíp kolegiality...

..., vyhlásený koncilom, je popretím hierarchie právomoci pápeža a diecéznych biskupov.

„Až sa zrúti tradičná štruktúra, bude nasledovať celý zvyšok. Cirkev takýto zá­pas nepredvídala, už dlho nie je pripravená na prijatie nového revolučného ducha a na prispôsobenie sa mu ... Pápeža nečaká popravisko, ale rozbujne­nie miestnych cirkví, ktoré sa zorganizujú na demokratickom princípe, odmiet­nu závory medzi klerikmi a laikmi, vytvoria vlastné dogmy a budú žiť v úplnej nezávislosti na Ríme."

Pôvod kresťanstva a hľadanie historického Ježiša Krista 1/6

09.12.2009 -
Pôvod kresťanstva a hľadanie historického Ježiša Krista 1/6

Byl Ježíš člověk, mýtus nebo Bůh?


Odpověď vás možná překvapí ...

Analýza 17. Novembra - Komunistická strana

04.12.2009 -
Analýza 17. Novembra - Komunistická strana

V polovině roku 1988 bylo informováno o přípravě převratu v Československu 12 lidí z nejvyššího orgánu KSČ. V říjnu 1989 se tento počet zvětšil přibližně na 90 lidí, z nichž většina nebyla přímo z aparátu KSČ. Naprostá většina členů KSČ byla převratem a ztrátou své moci překvapena a označovala postup svého vedení za zradu. Od února do dubna 1990 nastalo v řadách členů KSČ znatelné uklidnění díky informacím, které jim zprostředkovalo vedení až na úroveň okresních výborů.

Genéza Sionizmu -časť 3. Pokus o zdolanie posledného nepriateľa - Katolíckej cirkvi - III. Princíp náboženskej slobody...

30.11.2009 -
Genéza Sionizmu -časť 3. Pokus o zdolanie posledného nepriateľa - Katolíckej cirkvi - III. Princíp náboženskej slobody...

...vyhlásený koncilom je poprením učiteľského úradu Cirkvi.

„Títo odporcovia Božieho zjavenia do neba vychvaľujú pokrok ľudstva a s na­ozaj trúfalou a svätokrádežnou opovážlivosťou by ho radi vniesli aj do katolíc­keho náboženstva, akoby toto náboženstvo nebolo dielom Božím, ale ľud­ským, akoby bolo nejakým filozofickým výmyslom, ktorý, ako všetko ľudské, možno zdokonaliť."

Čo povedal Pius X. vo svojom záverečnom súde o modernizme, sa napĺňa vlastne až dnes: „Protestantizmus bol prvým kro­kom, potom nasledoval modernizmus a všetko sa končí ateizmom."

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

27.11.2009 -
Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

Súčasná spoločnosť sa nachádza v nesmiernom úpadku. Môžeme si ho ilustrovať jedným, možno banálnym, ale výstižným príkladom, poukazujúcim na hlboký hodnotový prepad, ku ktorému došlo v pomerne krátkom časovom horizonte 10 –15 rokov.

Analýza 17. Novembra - Občianske fórum

18.11.2009 -
Analýza 17. Novembra - Občianske fórum

Koncepce OF byla dohodnuta asi půl roku před převratem a schválena Hegenbartem. Na jeho vyhlášení Havlem v Realistickém divadle sváželi pověření důstojníci StB svými soukromými vozy všechny hlavní členy Charty 77. Uvolnění divadel fingováním protestních stávek organizovala StB prostřednictvím svých agentů mezi herci a základními organizacemi KSČ v divadlech.

Analýza 17. Novembra - Prevrat 17.11.1989

17.11.2009 -
Analýza 17. Novembra - Prevrat 17.11.1989

Zpráva parlamentní Komise FS(federálneho zhromaždenia) pro vyšetření podstaty událostí 17.11.1989 byla prohlášena za utajenou a nebyla zveřejněna. Důsledky šetření se promítly do odsouzení několika bezvýznamných policistů k několikaměsíčním trestům. Vyšetřování bylo zaměřeno pouze na násilnosti na Národní třídě, bylo zmanipulováno a záměrně se vyhýbalo vyšetření politického pozadí převratu. Podobný osud postihl Nezávislou vyšetřovací skupinou studentů, která vznikla jako reakce na evidentní manipulování vyšetřování vyšetřovací komisí FS.

Genéza Sionizmu -časť 3. Pokus o zdolanie posledného nepriateľa - Katolíckej cirkvi - II. Vatikánsky koncil (1962-1965)

15.11.2009 -
Genéza Sionizmu -časť 3. Pokus o zdolanie posledného nepriateľa - Katolíckej cirkvi - II. Vatikánsky koncil (1962-1965)

Ak uvažujeme o Druhom Vatikánskom koncile, sú nám nápadné dve skutoč­nosti. Jednak to, že ho zvolal pomerne starý pápež, ktorý väčšinu života strávil v diplomatickej službe, jednak rýchlosť, s akou došlo k jeho zvolaniu. Medzi pro­minentných odporcov tohto koncilu patrí arcibiskup Marcel Lefebvre, o ktorého prejavy sa budeme opierať. Preto je nevyhnutné ho čitateľom predstaviť.

Genéza Sionizmu -časť 3. Pokus o zdolanie posledného nepriateľa - Katolíckej cirkvi - I. Plány na uskutočnenie tohto pokusu vstupujú do štádia realizácie v druhej polovici 20. storočia.

19.10.2009 -
Genéza Sionizmu -časť 3. Pokus o zdolanie posledného nepriateľa - Katolíckej cirkvi - I. Plány na uskutočnenie tohto pokusu vstupujú do štádia realizácie v druhej polovici 20. storočia.

„Pápežom Jánom XXIII. začala nová éra cirkevných dejín. Univerzálne brat­stvo, ktoré tento pápež praktizoval počas celého svojho predchádzajúceho ži­vota, vzbudilo veľké očakávanie aj u slobodomurárstva...

Smrt a zrození není bezbolestný přechod

11.10.2009 -
Smrt a zrození není bezbolestný přechod

Knihy, které líčí smrt růžovými barvami a ujišťují lidi o lidském zrození v příštím životě, jsou nebezpečně zavádějící. Tito autoři se pokoušejí vypodobnit smrt jako krásný, bezbolestný přechod, příležitost k osobnímu růstu a postup do nových a vyšších rozměrů vědomí a klidu.

Už žádné návraty!

04.10.2009 -
Už žádné návraty!

Situace živé bytosti chycené v koloběhu rození a umírání se podobá situaci řeckého hrdiny Sisyfa, který se jednou pokusil přelstít bohy a byl za tento troufalý čin odsouzen k beznadějnému osudu. Musel valit do kopce kámen a pokaždé, když konečně dosáhl vrcholku, kámen se opět svalil dolů a Sisyfos musel svůj namáhavý úkol začínat stále znovu a znovu.

Odkaz predsedu vlády Austrálie neprispôsobivým národnostným menšinám

02.09.2009 -
Odkaz predsedu vlády Austrálie neprispôsobivým národnostným menšinám

Predseda vlády Kevin Rudd – Austrália: Moslimovia, ktorí chcú žiť podľa islamského práva Sharia, boli vyzvaní, aby opustili Austráliu, čím sa vláda zamerala na radikálov v snahe odvrátiť možné teroristické útoky.
Rudd sám pritom rozhneval niektorých austrálskych moslimov prehlásením, že podporoval špionážne agentúry v sledovaní národných menšín.

Návraty

16.08.2009 -
Návraty

Duše se nikdy nerodí ani neumírá.
Nevznikla, nevzniká a nevznikne.
Je nezrozená, věčná, existuje trvale a od pradávna.
Nezahyne, když je zabito tělo.

Tajomstvo

11.08.2009 -
Tajomstvo

V minulosti si chceli vodcovia, ktorí ovládali Tajomstvo , ponechať moc a nedeliť sa o ňu. Ľud udržiavali v nevedomosti. Ľudia šli do práce, splnili si svoju úlohu, prišli domov. Boli súčasťou súkolia bez vlastnej moci, pretože Tajomstvo strážila hŕstka tých, čo ho poznali.

Genéza Sionizmu -časť 2. Realizácia plánu na zriadenie všesvetovej judaistickej vlády- VI. Ďalším krokom bola obnova Dávidovho kráľovstva, ktorú medzinárodný judaizmus zrealizoval namiesto Mesiáša.

24.07.2009 -
Genéza Sionizmu -časť 2. Realizácia plánu na zriadenie všesvetovej judaistickej vlády- VI. Ďalším krokom bola obnova Dávidovho kráľovstva, ktorú medzinárodný judaizmus zrealizoval namiesto Mesiáša.

„Väčšina ľudí sa domnieva, že účelom sionistického hnutia je zriadiť v Pales­tíne krajinu pre utečencov. Nie je však tak. Skutočným účelom sionizmu je nastolenie kontroly nad celým svetom, prostredníctvom svetovej vlády (World Super-Governement)".

„...ideál židovského štátu je dielom dejinného vý­voja a židovský národ sa musí stať mesiášom ľudstva"

„Valné zhromaždenie vyhlasuje, že sionizmus je forma rasizmu a rasovej diskriminácie."

P R E B U D E N I E

07.06.2009 -
P R E B U D E N I E

Asi nie som sám, komu sa zdá, že sme neustále zaplavovaní zlými a horšími správami. Vlastne ani tie správy nie sú nutné, stačí sa obzrieť okolo seba. Podivné smerovanie spoločnosti, ľudia bez vlastnej kultúry, presvedčenia a hodnôt a okolo toho všetkého zdevastovaná a takmer umierajúca príroda. Ozajstný démonický plán na svojom vrchole! Je to dôvod vzdať sa a uzavrieť v svojom smútku? Skôr naopak.

David Duke

09.05.2009 -
David Duke

Českými médii již několikrát proběhla zpráva, že do České republiky, konkrétně do Prahy a Brna, se chystá přijet David Duke, nepřesně označovaný za posledního vůdce Ku Klux Klanu. Cílem jeho cesty, kterou organizoval bývalý vůdce neonacistického Národního odporu Praha, Filip Vávra, měla být přímo akademická půda Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde měl mít Duke vlastní přednášku. Z toho ale po mediálním provalení celé věci sešlo. Nicméně podle posledních informací Duke svojí cestu za svými neonacistickými kamarády nezrušil. Jakého „hosta“ nám to sem neonacisté vlastně přivedli?

Genéza Sionizmu -časť 2. Realizácia plánu na zriadenie všesvetovej judaistickej vlády- V. ...rozhodol sa medzinárodný judaizmus položiť základy k všesvetovláde, zatiaľ za účasti Gojimov.

05.05.2009 -
Genéza Sionizmu -časť 2. Realizácia plánu na zriadenie všesvetovej judaistickej vlády- V. ...rozhodol sa medzinárodný judaizmus položiť základy k všesvetovláde, zatiaľ za účasti Gojimov.

„Stačilo stiahnuť z obehu peniaze, aby v gójskych štátoch prepukli hospodár­ske krízy. Nahromadili sme obrovské kapitály tým, že sme ich odcudzili štá­tom, ktoré boli potom prinútené brat si pôžičky od nás. Platba úrokov z týchto pôžičiek ďalej zaťažovala verejné financie, takže nakoniec boli štáty naším kapitálom ponížené na našich otrokov."

PREBÚDZANIE n e z n a m e n á SEGREGÁCIU

04.05.2009 -
PREBÚDZANIE n e z n a m e n á SEGREGÁCIU

Nemal som chuť publikovať veci spojené s mojim pochopením pojmu „národ“, „etnikum“, „rasa“, aby som nebol obviňovaný zo segregácie.
Ak dnes začnete písať o vedomej príšlušnosti k národu, do ktorého ste sa narodili, začnete byť podozriví – prečo?

Zakázaný prejav D.Duke

03.05.2009 -
Zakázaný prejav D.Duke

Jak již všichni v České republice ví, bylo mi nakonec znemožněno tuto přednášku uskutečnit, aby bylo učitelům i studentům zabráněno ji vyslechnout. Zde je vlastní text oné plánované přednášky. Můžete posoudit, zda bych býval měl právoplatné oprávnění ji přednést a zda by studenti i učitelé univerzity měli právo ji slyšet.

Svoboda je svoboda. Jakmile popíráte právo zastávat nějaký názor, nejste svobodní.

Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet