ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov na Prameni v roku 2010 184
> Počet článkov v ostatných rokoch 2758


Prameň > 2010

rok 2010

Jamajský velikán Jah Mason je ďalšou hviezdou festivalu Uprising

23.06.2010 -
Jamajský velikán Jah Mason je ďalšou hviezdou festivalu Uprising

Uprising je dvojdňový festival, zameraný na reggae a príbuzné hudby, okorenený tanečnými workshopmi, športovými aktivitami, a príjemným pobytom v prírode pri vode. Tohtoročný Uprising bude 27. a 28. augusta na bratislavských Zlatých pieskoch. Do zoznamu headlinerov tento týždeň pribudla rastafariánska legenda Jah Mason. Jamajský spevák a MC príde aj so živou doprovodnou kapelou House of Riddim.

Väčšina Slovákov sa obáva, že v starobe nebude mať dostatočný príjem na slušné živobytie

22.06.2010 -

Jeden Európan zo šiestich uvádza, že má neustále problémy platiť účty za domácnosť a tri štvrtiny sú presvedčené o tom, že za posledný rok sa chudoba v ich krajine zvýšila. Toto sú kľúčové výsledky z nového prieskumu Eurobarometer, ktoré dnes Európska komisia prezentovala a ktoré sa týkajú sociálnych vplyvov krízy.

KOZEL ŽáKOVIC OPEN BUDE TENTO ROK Už DESIATYKRáT

20.06.2010 -
KOZEL ŽáKOVIC OPEN BUDE TENTO ROK Už DESIATYKRáT

Z náhodného nápadu vznikol pred desaťročím festival, ktorému sa pre jeho kvality, hudobnú orientáciu a dobrý servis hovorí aj druhá Pohoda. Kozel Žákovic Open sa uskutoční aj tento rok v termíne 23. a 24. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach.

Povodne v EÚ - Fond solidarity je potrebné sprístupniť čo najskôr

17.06.2010 -

Keďže v rôznych členských štátoch Európskej únie došlo k veľkej prírodnej katastrofe v podobe záplav, poslanci EP vyzvali na prehodnotenie politiky využívania pôdy a zvýšenie kapacity infraštruktúry na riadenie povodní, ako aj na rýchle sprístupnenie finančných zdrojov prostredníctvom Fondu solidarity.

Po novozélandskom futbale sa Slovensku predstaví aj novozélandské reggae

16.06.2010 -
Po novozélandskom futbale sa Slovensku predstaví aj novozélandské reggae

Žiadna krajina nie je geograficky ďalej od Slovenska ako Nový Zéland, stretnutia dvoch kultúr sa predsa občas dejú. Prvý tohtoročný summit sa odohral nedávno, na neutrálnej a nakoniec aj nudnej pôde na majstrovstách sveta. Festival Uprising sľubuje pre obidve strany potešujúcejšie, pozitívnejšie a podnetnejšie stretnutie slovákov a novozélanďanov: na Zlaté piesky v posledný augustový víkend dorazí originálna maori reggae repre Cornerstone Roots.

Aj slovenské výrobky s označením CE majú otvorené dvere na európsky trh

15.06.2010 -

Na určitých výrobkoch, ktoré kupujeme, často vidíme označenie CE, ale čo toto označenie vlastne znamená? Európska komisia uskutočňuje informačnú kampaň týkajúcu sa označovania CE pod sloganom „Označenie CE vám otvára dvere na európsky trh“.

V čom sa skrýva zmena k lepšiemu?

14.06.2010 -
V čom sa skrýva zmena k lepšiemu?

Tento text je apelom na životnú nevyhnutnosť dodržiavania určitých morálnych zásad v každej oblasti života spoločnosti a teda aj v politike. Jedine každodenný život podľa morálnych kritérií totiž dokáže vytvoriť zdravý základ, na ktorom možno vybudovať harmonickú spoločnosť. Nič iného! Nijaké, ani tie najlepšie znejúce riešenia neprinesú nikdy želaný, dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj, ak sa ich tvorcovia a uskutočňovatelia, čiže politici i celá spoločnosť, nebudú vo svojom živote riadiť určitými, už spomínanými, vysokými morálnymi štandardami. To je jednoducho základ, bez ktorého sa nepohneme ďalej!

Generácia XX a tí ďalší, BAŽANT POHODA – 8., 9. A 10. JÚLA 2010

11.06.2010 -
Generácia  XX a tí ďalší, BAŽANT POHODA – 8., 9. A 10. JÚLA 2010

Interpreti, ktorí aktuálne menia hudobný svet, budú mať tento rok na festivale Bažant Pohoda silné zastúpenie. Viacerí z nich si už vydobyli rešpekt odborníkov, oslovili nielen mladé publikum a väčšinu z nich určite čaká veľká budúcnosť. Organizátori multikultúrneho festivalu, ktorí sa uskutoční 8., 9. a 10. júla, sú radi, že mladá a svieža muzika bude mať na trenčianskom letisku skutočne bohatú reprezentáciu.

VIDLOMET 2010 na Beckovských Slávnostiach – CHARITATÍVNE

10.06.2010 -
VIDLOMET 2010 na Beckovských Slávnostiach – CHARITATÍVNE

VIDLOMET, majstrovstvá sveta v hode vidlami 3. generácie vznikol pred pár rokmi práve na Slovensku a za krátky čas prenikol do povedomia aj v zahraničí. Po primáte "Top šport" v AGRO sektore, je na najlepšej ceste stať sa našim najznámejším netradičným športom.

Franský kupec Samo, kráľ staroslovenský - Poslovenčenie

08.06.2010 -
Franský kupec Samo, kráľ staroslovenský - Poslovenčenie

Osoba, která banální a obyčejné věci osvětlí z jiného úhlu, může být pro nás zdrojem zděšení. Nechceme měnit naše představy. Cítíme se takovými požadavky ohroženi. "Všechno podstatné už víme!" prohlašujeme. Potom se ukáže Ten-který-mění a rozmetá naše vžité představy. F.Herbert

Je veľmi pravdepodobné, že Samo Slovenov poznal, keďže Frankovia poznali otroctvo a otrokov nazývali pojmom Sclavi (Slovania), čo je aj latinské i grécke pomenovanie Slovanov. Práve zo zajatých Slovanov sa v tých časoch často stávali otroci. Aký pomer zajatých Slovanov sa stal otrokmi svedčí aj to, že práve Slovania dali názov pomenovaniu každého otroka v Európe (porovnaj dnes v angličtine slav - Slovan, slave - otrok). Možno sa Samo s otrokmi stretával dosť často na to, aby mu rozprávali o svojej rodnej krajine a on mohol zatúžiť vydať sa tam a svojou šikovnosťou si vydobiť osud, aký mu doma nebol súdený.

Trianonské blúznenie

04.06.2010 -
Trianonské blúznenie

Veľkomaďarská šovinistická politika už deväťdesiat rokov otravuje Európu svojím falošným pokrikom a blúznením o „trianonskej krivde“ a „trianonskej traume“. Intenzita tohto blúznenia pulzuje podľa geopolitických pomerov v strednej Európe a od roka 1989 sa znova šplhá ku svojim vrcholom.

LEGENDY V KAŽDOM ŽÁNRI

04.06.2010 -
LEGENDY V KAŽDOM ŽÁNRI

BAŽANT POHODA – 8., 9. a 10. JÚLA 2010
Nastupujúca generácia, súčasné hviezdy, ale aj interpreti, ktoré sú vo svojich žánroch považovaní za legendy. V programe tohtoročného letného festivalu Bažant Pohoda sa nachádzajú zástupcovia všetkých troch skupín.

Výsledky prieskumu Inakosti k voľbám do NR SR 2010

03.06.2010 -

Iniciatíva Inakosť vyzvala prostredníctvom otvoreného listu politické strany kandidujúce vo voľbách do NR SR v roku 2010, aby okrem iného vyjadrili svoje postoje k uzákoneniu registrovanému partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia.

Franský kupec Samo, kráľ staroslovenský - Potomkovia

02.06.2010 -
Franský  kupec Samo, kráľ staroslovenský - Potomkovia

Historikové mají velkou moc, a někteří z nich to vědí. Znovuvytvářejí minulost, mění ji tak, aby potvrzovala jejich vlastní výklad. Tím zároveň mění i budoucnost. F.Herbert

Podľa franského zvyku, ktorý uzákonil kráľ Chlodovik, sa majetok po smrti otca delil medzi všetkých jeho synov. Toto bolo príčinou mnohých bratovražedných bojov, ktoré sa stali trvalou súčasťou fungovania franského štátu. Boje medzi jednotlivými Merovejovcami dominovali franským dejinám počas celého 6. a 7. storočia. Každý mužský potomok z generácie na generáciu chcel mať svoj vlastný diel a tak sa pôvodne veľká ríša delila medzi nich na drobné kráľovstvá, kde každý panoval. Rozdeľovanie a fragmentácia ríše mala za následok stratu moci a politického vplyvu. Tento scenár sa vyskytoval nie len u Merovejovcov, ale aj na konci trvania Samovej ríše, a v závere existencie Veľkej Moravy.

Pôvod kresťanstva a hľadanie historického Ježiša Krista 5/6

02.06.2010 -
Pôvod kresťanstva a hľadanie historického Ježiša Krista 5/6

Vytvoření mýtu

Křesťané pokračovali v cenzurním běsnění, které doslova vedlo k negramotnosti o starověkém světě a zajistilo, že jeho tajemství bylo před masami ukryto, ale učenci jiných škol/sekt nikdy nevzdali své polemiky proti historizování každého mýtu, vytvořeného ve starověku. Důkazy těchto učených opozičníků se ztratily, protože křesťané zničili všechny stopy po jejich práci. Nicméně křesťané uchovali důkazy o těchto sporech v pracích samotných křesťanů, kteří v nich polemizovali se svými ideovými odpůrci.

Panjabi MC ďalším ohláseným headlinerom festivalu Uprising!

02.06.2010 -
Panjabi MC ďalším ohláseným headlinerom festivalu Uprising!

Uprising je dvojdňový, na reggae a priateľské žánre zameraný festival, ktorý sa uskutoční 27. a 28. augusta na bratislavských Zlatých pieskoch. Program je už teraz pestrý a bohatý, ale headlinerov Uprising oznamuje postupne – tak ako postupne prichádzajú do pošty podpísané zmluvy. Tentokrát svojim podpisom potešil Panjabi MC!

EVROPA: Na řadě je Slovensko?

01.06.2010 -
EVROPA: Na řadě je Slovensko?

George Friedman ve své knize „Sto příštích let“ říká, že po rozpadu Sovětského svazu, tedy po rozpadu bipolárního světa, se opět objevily v plné síle „zamrzlé“ spory, které silná bipolarita rozděleného světa držela na uzdě.

Analýza 17. Novembra - LIMITY MOŽNOSTÍ

31.05.2010 -
Analýza 17. Novembra - LIMITY  MOŽNOSTÍ

Faktická světová moc je neviditelná a projevuje se řízením oběhu peněz a finančními operacemi, které pak dávají výraz politice. Světovým rozměrem této působnosti jsou určeny hranice a možnosti každého odporu proti směru, jímž je řízen osud lidstva a jednotlivých států. Komunismus i kapitalismus vytvořil konzumní společnost, která je řízena výlučně regulací oběživa. Na této bázi bude probíhat každý proces, který na sebe může vzít jakoukoli zprostředkovací podobu. Důsledkem je odlidštění.

Spolehlivý návod, jak postupně rozložit malý stát

26.05.2010 -
Spolehlivý návod, jak postupně rozložit malý stát

Maďarský parlament se chystá novelizovat zákon (prijatý 26.05.2010), podle kterého by Maďarům žijícím v zahraničí bylo umožněno dvojí občanství. Zákon vyhlíží nevinně, a pokud by jej někdo kritizoval, dá se mu oponovat tím, že podobné zákony již existují v jiných zemích, a že nejde o nic špatného. Jistě, záleží ovšem na tom, jak se to vezme. Proč by například Maďar žijící na Slovensku nemohl mít vedle slovenského také maďarský pas? Když se to pojme takto izolovaně, tak každá námitka vypadá ihned zlovolně.

BAŽANT POHODA BODUJE VO SVETE

26.05.2010 -
BAŽANT POHODA BODUJE VO SVETE

Slovenský multikultúrny festival Bažant Pohoda sa zaradil medzi najlepšie svetové festivaly. Takéto ocenenie získal od britského hudobného servera DMC Update v jeho špeciálnom festivalovom vydaní.

<<Novšie   Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet