ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 23


Prameň > 2010 > Verejná správa Európa

Verejná správa Európa
rok 2010

Parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2011

15.12.2010 -
 Parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2011

Po rozprave uskutočnenej predošlý deň schválil Európsky parlament 15. decembra rozpočet EÚ na rok 2011. Prijatý rozpočet zahŕňa väčšinu bodov, ktoré europoslanci označili v minulosti za prioritné, pričom zároveň rešpektuje celkové limity navrhnuté Radou. V tohtoročných rokovaniach o rozpočte Únie sa poslancom tiež podarilo vyjednať dohodu s Radou a Komisiou o viacerých politických požiadavkách EP súvisiacich s rozpočtovým procesom.

10.10.10 - Svetový deň proti trestu smrti

08.10.2010 -

Poslanci, pripomínajúc si 8. Svetový deň proti trestu smrti, dnes schválili uznesenie, v ktorom odsúdili hrdelný trest vo všetkých prípadoch a za všetkých okolností a vyzvali na bezpodmienečné celosvetové moratórium na popravy.

Bezpečnosť dodávok plynu: EP navrhuje ako v budúcnosti riešiť plynové krízy

21.09.2010 -
Bezpečnosť dodávok plynu: EP navrhuje ako v budúcnosti riešiť plynové krízy

Európsky parlament dnes schválil nový zákon, ktorého cieľom je lepšie zvládnutie plynových kríz a zabezpečiť, aby domácnosti v budúcnosti v prípade krízy neostali bez dodávok plynu. Pomôcť by mala lepšia koordinácia v rámci Európskej únie a tiež vypracovanie plánov vzájomného prepojenia sietí na prepravu plynu.

Zrýchlenie procesu pomoci na zmiernenie dopadov globalizácie

07.09.2010 -
Zrýchlenie procesu pomoci na zmiernenie dopadov globalizácie

Proces aktivácie podpory pre zamestnancov, ktorí prišli o svoje miesta v dôsledku globalizácie alebo finančnej krízy, by mal byť rýchlejší. Európsky parlament dnes v tejto súvislosti prijal súbor odporúčaní s cieľom upraviť procedurálne a rozpočtové postupy Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

Eurobarometer: Alkohol za volantom netoleruje 96 % občanov Slovenska

20.07.2010 -

Európska komisia chce prispieť k zvyšovaniu bezpečnosti na európskych cestách. Odhaduje sa, že keby všetci používali pri jazde bezpečnostné pásy, dodržiavali rýchlostné limity a nešoférovali pod vplyvom alkoholu, každý rok by sa mohlo na európskych cestách zachrániť až 12-tisíc ľudských životov. Európska komisia uskutočnila prieskum zameraný na zistenie otázky o bezpečnosti cestnej premávky medzi občanmi 27 členských štátov EÚ.

Slováci sa za prácou alebo vzdelaním do zahraničia nehrnú

13.07.2010 -

Sťahovanie sa za prácou, vzdelaním či za lepším platom nie je pre Európanov nič nové. Robili tak už niekoľko storočí a v súčasnosti sa pridali aj dôchodcovia, ktorí chcú stráviť jeseň svojho života na krásnych miestach Európy.

Od 1. júla platia v EÚ nové pravidlá v oblasti označovania potravín vrátane nového loga EÚ pre označovanie ekologických potravín

01.07.2010 -
Od 1. júla platia v EÚ nové pravidlá v oblasti označovania potravín vrátane nového loga EÚ pre označovanie ekologických potravín

Od 1. júla 2010 nadobudli v EÚ účinnosť nové pravidlá pre označovanie ekologických potravín, v ktorých je zahrnutá aj požiadavka zobraziť nové logo EÚ pre ekologické výrobky.

Väčšina Slovákov sa obáva, že v starobe nebude mať dostatočný príjem na slušné živobytie

22.06.2010 -

Jeden Európan zo šiestich uvádza, že má neustále problémy platiť účty za domácnosť a tri štvrtiny sú presvedčené o tom, že za posledný rok sa chudoba v ich krajine zvýšila. Toto sú kľúčové výsledky z nového prieskumu Eurobarometer, ktoré dnes Európska komisia prezentovala a ktoré sa týkajú sociálnych vplyvov krízy.

Povodne v EÚ - Fond solidarity je potrebné sprístupniť čo najskôr

17.06.2010 -

Keďže v rôznych členských štátoch Európskej únie došlo k veľkej prírodnej katastrofe v podobe záplav, poslanci EP vyzvali na prehodnotenie politiky využívania pôdy a zvýšenie kapacity infraštruktúry na riadenie povodní, ako aj na rýchle sprístupnenie finančných zdrojov prostredníctvom Fondu solidarity.

Päť rokov európskej susedskej politiky: viac obchodu, viac pomoci, viac medziľudských kontaktov

13.05.2010 -
Päť rokov európskej susedskej politiky: viac obchodu, viac pomoci, viac medziľudských kontaktov

Výročné správy o európskej susedskej politike opäť poukazujú na jasné výhody, ktoré Európska únia prináša svojim susedom. Európska únia za týchto päť rokov priniesla viac obchodu, viac pomoci, viac medziľudských kontaktov a omnoho užšiu spoluprácu medzi EÚ a jej susedmi týkajúcu sa celej škály hospodárskych, politických a odvetvových reforiem týchto krajín.

Slovensko úspešne zvládlo šesť rokov v Európskej únii

01.05.2010 -
Slovensko úspešne zvládlo šesť rokov v Európskej únii

Slovensko je už šesť rokov súčasťou zjednocujúcej sa Európy. Spolu s ďalšími deviatimi štátmi strednej a východnej Európy zosilnel náš hlas pri rozhodovaní o európskych otázkach.

Poslanci prediskutovali rozhodnutie o čiastočnom otvorení vzdušného priestoru

20.04.2010 -
Poslanci prediskutovali rozhodnutie o čiastočnom otvorení vzdušného priestoru

Politické skupiny EP dnes v rozprave o obmedzeniach európskych letov, spôsobených sopečným prachom, uvítali rozhodnutie členských krajín EÚ čiastočne otvoriť vzdušný priestor. Európska ľudová strana poukázala na ekonomické dôsledky súčasnej situácie a vyzdvihla myšlienku poskytnutia finančnej podpory pre leteckých prepravcov z rozpočtu EÚ, kým socialisti, liberáli a skupina Zelených vyzdvihli najmä potrebu zlepšiť vlakové siete v EÚ.

EÚ má nové logo na označovanie ekologických výrobkov

11.04.2010 -
EÚ má nové logo na označovanie ekologických výrobkov

Elektronického hlasovania o troch finálových návrhoch nového ekologického loga sa za posledné dva mesiace zúčastnilo približne 130 000 osôb. Autorom víťazného návrhu je Dusan Milenkovic, študent z Nemecka, ktorého logo „eurolist“ získalo 63 % hlasov.

Začleňovanie Rómov: EÚ a členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilie

27.03.2010 -
Začleňovanie Rómov: EÚ a členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilie

Poslanci EP žiadajú kritickú analýzu politických chýb týkajúcich sa začleňovania Rómov s ohľadom na "neuspokojivý pokrok" v tejto oblasti. Parlament tiež žiada Stratégiu začleňovania Rómov už od roku 2008, pričom poslanci tvrdia, že politické záväzky by mali vzísť z druhého samitu Rómov, ktorý sa uskutoční 8. apríla.

Komisia EÚ bude od členských štátov vymáhať milióny €

19.03.2010 -
Komisia EÚ bude od členských štátov vymáhať milióny €

Na základe rozhodnutia Európskej komisie o postupe overenia súladu budú členské štáty musieť vrátiť sumu v celkovej výške 346,5 miliónov EUR, ktorá predstavuje neoprávnené výdavky vynaložené v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

Predbežná prognóza EÚ: zotavovanie pokračuje, naďalej však zostáva nestabilné

26.02.2010 -
Predbežná prognóza EÚ: zotavovanie pokračuje, naďalej však zostáva nestabilné

Hospodárstvo EÚ sa postupne zotavuje, hoci naďalej musí čeliť ťažkostiam. Reálny HDP začal v treťom štvrťroku 2009 opäť rásť, čo znamenalo koniec najdlhšej a najhlbšej recesie v dejinách EÚ. Výnimočné krízové opatrenia, ktoré EÚ prijala, zohrali v rámci zvrátenia hospodárskeho vývoja kľúčovú úlohu.

Ukrajina: Poslanci vyzývajú na politickú a hospodársku stabilizáciu krajiny

25.02.2010 -
Ukrajina: Poslanci vyzývajú na politickú a hospodársku stabilizáciu krajiny

Hlavnou výzvou, pred ktorou stojí Ukrajina po prezidentských voľbách, je stabilizovať krajinu politicky a ekonomicky, píše sa v uznesení, ktoré dnes schválili poslanci EP. Parlament tiež oceňuje, že počas prezidentských volieb bola dodržaná väčšina pravidiel týkajúcich sa slobodných a spravodlivých volieb a že sa na nich zúčastnilo rozmanité spektrum kandidátov zastupujúcich rôznorodé politické
názory.

Rovnosť mužov a žien: EP vyzýva na boj proti násiliu a na zavedenie otcovskej dovolenky

17.02.2010 -
Rovnosť mužov a žien: EP vyzýva na boj proti násiliu a na zavedenie otcovskej dovolenky

Európsky parlament vo výročnej správe o rovnosti žien a mužov v Únii za rok 2009 vyzval na dôslednejší boj proti násiliu páchanému na ženách, zavedenie otcovskej dovolenky v celej EÚ a na revíziu legislatívy, ktorá má zaručiť rovnosť v odmeňovaní. Väčšina poslancov zdôraznila, že ženy musia mať kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami prostredníctvom ľahkého prístupu k antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva.

Kandidáti na členstvo v EÚ musia pokračovať v reformách

11.02.2010 -
Kandidáti na členstvo v EÚ musia pokračovať v reformách

Európsky parlament včera ocenil úsilie, ktoré vynaložilo v minulom roku Chorvátsko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko v prístupových rokovaniach s EÚ. Parlament tiež poukázal na "obmedzený pokrok" Turecka pri plnení kodanských kritérií na vstup do EÚ.

Parlament schválil novú Európsku komisiu

10.02.2010 -
Parlament schválil novú Európsku komisiu

Európsky parlament včera v Štrasburgu schválil novú Európsku komisiu pomerom hlasov 488 za, 137 proti a 72 sa zdržalo hlasovania. Poslanci jedným hlasovaním podporili Komisiu ako celok. V Komisii je 27 komisárov, po jednom z každej členskej krajiny EÚ. Funkčné obdobie novej Komisie sa skončí 31. októbra 2014.

Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet