ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 4


Prameň > 2010 > Životné prostredie

Životné prostredie
rok 2010

Vydanie zákona Slovenskej Národnej Rady o TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU

28.04.2010 -
Vydanie zákona Slovenskej Národnej Rady o TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU

Prinášame vám stenografický zápis zo zasadnutia SNR zo dňa 18. decembra 1948 v Bratislave. Na ktorom bol vyhlásený a zákonom chránený TANAP.
Či už pominuli dôvody na zachovanie tohto najvýznamnejšieho bohatstva, ktoré mimochodom stále patrí nám všetkým! Podľahne vláda pri návrhu novej zonácie tlaku developerov a vôli svojich donorov!?

"Vysoké Tatry sú jedinečne krásne, iba rámec, ktorý im dáva človek ich krásu znehodnocuje. "

40. výročie Dňa Zeme bude 22 apríla 2010

21.04.2010 -

Už tradične si 22.apríla pripomíname ako Deň Zeme. Bolo to totiž práve 22. apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému, celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.

Separuje sa na území celého mesta

23.02.2010 -
Separuje sa na území celého mesta

Zákon o odpadoch donútil Nové Mesto nad Váhom od 1. januára 2010 separovať odpad na území celého mesta. V priebehu januára teda rozmiestnili technické služby na kontajnerových miestach v sídliskách aj nádoby na kovy, papier a plasty. Túto problematiku komplexne rieši všeobecne záväzné nariadenie schválené poslancami na decembrovej schôdzi – VZN č. 1/2009 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Pochovajú Mnešice – Tuškovú

18.02.2010 -
Pochovajú Mnešice – Tuškovú

Starú novomestskú skládku tuhého komunálneho odpadu Mnešice – Tušková pred dvoma mesiacmi uzavreli. Nové Mesto nad Váhom dostalo na jej rekultiváciu 95 % zdrojov z EÚ a štátneho rozpočtu SR. Už niekoľko rokov Technické služby mesta spomínané miesto zavážajú iba inertným odpadom – tehly, betón, štrkopiesok, hlina ...


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet