ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 4


Prameň > 2010 > Bývanie

Bývanie
rok 2010

Dobrodružstvo „Prenajmem ...“

26.03.2010 -
Dobrodružstvo „Prenajmem ...“

Pred tromi dňami uverejnil „Prameň informácií“ článok „Zločin prenájmu!“. Zločinu sa podľa autora dopúšťajú prakticky všetci majitelia nehnuteľností. Všetci tí čo prenajímajú nebytové i bytové priestory s úmyslom zarobiť. Pôvodne som zamýšľal len strohé vyjadrenie v diskusii, ale nakoniec som sa rozhodol poskytnúť môj pohľad na dobrodružstvo s názvom „Prenajmem ...“

Rozhodnutie EP pomôže zlepšiť bývanie skupinám obyvateľov s nižšími príjmami

13.02.2010 -
Rozhodnutie EP pomôže zlepšiť bývanie skupinám obyvateľov s nižšími príjmami

Skupiny obyvateľov s nižšími príjmami vo všetkých členských krajinách EÚ by mali mať nárok na finančnú podporu zo štrukturálnych fondov na renováciu alebo pri výmene svojho bývania, vyplýva to z nariadenia, ktoré 10. februára schválil Európsky parlament.

Na slnečné kolektory a kotly 1,5 milióna €

09.02.2010 -
Na slnečné kolektory a kotly 1,5 milióna €

Komisia MH SR zriadená na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na základe Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach sa stretla 26. januára 2010 po tretíkrát. Posúdila žiadosti, ktoré prešli formálnou kontrolou všetkých náležitostí a súhlasila s poskytnutím dotácie pre 896 žiadateľov v celkovej výške 878 067,37 €.

Bývanie EU

03.02.2010 -
Bývanie EU

Z najnovšej správy Európskej komisie o sociálnej situácii vyplýva, že Európania dnes minú viac zo svojho príjmu na bývanie, než tomu bolo pred desiatimi rokmi (takmer o 4 percentuálne body viac), pričom v celej EÚ prudko vzrástla hypotekárna zadlženosť.


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet