ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 27


Prameň > 2011 > Verejná správa Európa

Verejná správa Európa
rok 2011

Ľahšia možnosť nájsť si kvalifikované miesto kdekoľvek v Európe pre odborníkov

20.12.2011 -

Keďže sa počet obyvateľov v produktívnom veku v mnohých členských štátoch znižuje , predpokladá sa, že odteraz až do roku 2020 sa dopyt po vysokokvalifikovaných pracovníkoch zvýši na viac ako 16 miliónov pracovných miest . Ak má Európa uspokojiť tento dopyt, treba vyplniť medzery v nedostatku pracovných síl, napríklad prostredníctvom mobilných a dobre kvalifikovaných odborníkov z iných členských štátov EÚ.

Nové opatrenia na podporu financovania pre sociálne podniky

07.12.2011 -

Sociálne podniky sú spoločnosti, ktoré majú pozitívny sociálny vplyv a ktorých spoločným cieľom nie je len maximálny zisk, ale aj ciele v sociálnej oblasti. Ide o rastúci sektor v Európe, ktorý už teraz predstavuje 10 % z celkového počtu európskych podnikov a ktorý zamestnáva viac ako 11 miliónov platených zamestnancov.

Sťahujete sa do EÚ? Dobré rady sú teraz na dosah – stačí kliknúť myšou

18.11.2011 -

Kam sa máte obrátiť so žiadosťou o vydanie nemeckého pracovného povolenia? Potrebuje občan Indie povolenie na pobyt, keď chce študovať v Španielsku? A ak vás vykorisťujú pri práci, kto vám poskytne pomoc?

Spotrebitelia: krok EÚ na zníženie počtu požiarov spôsobených cigaretami, s cieľom zachrániť každoročne stovky životov

15.11.2011 -

Cigarety, ktoré ostanú bez dozoru, sú jednou z hlavných príčin smrteľných požiarov v Európe. Existujú dôkazy, že počet smrteľných nehôd môže byť znížený o viac ako 40 % zavedením cigariet so zníženou vznietivosťou (RIP). Sú to cigarety, ktoré bez dozoru samé vyhasnú a pri ktorých je menej pravdepodobný vznik požiaru. Toto bezpečnostné opatrenie je už platné v niektorých krajinách celého sveta (USA, Kanada, Austrália) a, v rámci EÚ, od apríla 2010 vo Fínsku.

Jesenná prognóza na roky 2011 – 2013: rast sa zastaví

11.11.2011 -

Zotavovanie hospodárstva EÚ sa zastavilo. Investície a spotreba momentálne trpia v dôsledku výrazne zhoršenej dôvery na trhu, slabnúci globálny rast negatívne vplýva na vývoz a naliehavá fiškálna konsolidácia oslabuje domáci dopyt. Predpokladá sa, že HDP krajín EÚ bude stagnovať aj dlho po začiatku roku 2012.

Plán pre stabilitu a rast

13.10.2011 -

Komisia dnes predstavila plán, ktorý predstavuje komplexnú reakciu, ktorá je nevyhnutná na obnovenie dôvery v eurozóne a v Európskej únii ako celku. Táto reakcia má prelomiť začarovaný kruh pochybností o udržateľnosti štátnych dlhov, stabilite bankového systému a vyhliadkach rastu v Európskej únii.

Efektívnejší a bezpečnejší vízový systém v prevádzke

11.10.2011 -

O 8 hodine ráno stredoeurópskeho času bol uvedený do prevádzky vízový informačný systém (VIS). Žiadosti o udelenie víz budú odteraz spracovávané rýchlejšie vďaka používaniu biometrických prvkov (odtlačkov prstov a digitálnej snímky tváre), čo uľahčí identifikáciu držiteľa víza a pomôže predchádzať krádežiam totožnosti.

Otvorenie poradenského centra pre otázky práva EÚ

06.10.2011 -

S cieľom zvýšiť povedomie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z práva Európskej únie Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku dnes otvorilo pre občanov a organizácie poradenské centrum Eurolegis.

Komisia stanovila cestu k rastu založenému na efektívnom využívaní zdrojov

20.09.2011 -

Európska komisia dnes stanovila „plán“ zameraný na transformáciu hospodárstva Európy na udržateľné hospodárstvo do roku 2050. V pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje sa načrtáva, ako môžeme dosiahnuť rast založený na efektívnom využívaní zdrojov, ktorý je nevyhnutný pre náš budúci blahobyt a prosperitu.

Svetový humanitárny deň: pocta ľuďom, ktorí pomáhajú ľuďom

18.08.2011 -
Svetový humanitárny deň: pocta ľuďom, ktorí pomáhajú ľuďom

19. august je Svetovým humanitárnym dňom. Ako každý rok od roku 2008 si Európska komisia aj zajtra uctí tých z nás, ktorí zasvätili svoj život ochrane a zlepšovaniu životov iných, ktorí na to, aby prežili, potrebujú pomoc.

Štandardný Eurobarometer – jar 2011: dôvera Európanov v hospodárstvo sa zvyšuje

05.08.2011 -

podľa jarného prieskumu Eurobarometer 2011 (prieskum verejnej mienky organizovaný dvakrát ročne Európskou úniou) Európania začínajú vnímať budúcnosť hospodárstva optimistickejšie a viac ľudí konštatuje, že najhoršie obdobie krízy je už prekonané.

Európska komisia posilňuje predpisy v boji proti novým a nebezpečným syntetickým drogám

13.07.2011 -

Na základe správy, ktorú uverejnila Európska komisia, je potrebné prijať ráznejšie opatrenia v celej Európskej únii s cieľom riešiť narastajúci problém nových syntetických drog, ktoré sa objavujú na trhu.

Pokuty bez hraníc: Koniec beztrestnosti na európskych cestách

06.07.2011 -

Povinná výmena registračných údajov o vozidle medzi jednotlivými členskými štátmi už čoskoro umožní postihovanie priestupkov na území celej Únie. Parlament dnes (06.07.) vo svojom hlasovaní odobril návrh smernice, ktorá oprávňuje zahraničné orgány stíhať páchateľov aj v ich domácich členských štátoch, a to na základe posilnenej spolupráce s miestnou políciou.

Životné prostredie: veľká väčšina občanov EÚ venuje životnému prostrediu značnú pozornosť

22.06.2011 -

Z posledného prieskumu Európskej komisie vyplýva, že
otázky týkajúce sa životného prostredia sú dôležité pre viac ako 90 % respondentov v každom jednom členskom štáte. Veľká väčšina Európanov je toho názoru, že účinnejším využívaním prírodných zdrojov a ochranou životného prostredia je možné podporovať hospodársky rast v EÚ.

EURÓPSKA KOMISIA - Erasmus

07.06.2011 -
EURÓPSKA KOMISIA - Erasmus

Rekordný počet študentov získal finančný príspevok EÚ na štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí

Koncepcia práv v oblasti duševného vlastníctva v rámci EÚ

01.06.2011 -
Koncepcia práv v oblasti duševného vlastníctva v rámci EÚ

Komisia stanovila koncepciu v oblasti práv duševného vlastníctva s cieľom podporiť tvorivosť a inovácie

Národný projekt : Inštitút rodovej rovnosti

27.04.2011 -
Národný projekt : Inštitút rodovej rovnosti

Problematika rodovej rovnosti je všade okolo nás. Jej presadzovanie patrí k jedným zo základných princípov EÚ. To, že sa nás táto téma týka aj na bežnej žitej úrovni, nemusí byť na prvý pohľad zrejmé. Tu môže pomôcť Inštitút rodovej rovnosti, krajské kontaktné miesto Trenčín, ktoré poskytuje možnosť oboznámiť sa s problematikou rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Európske solárne dni prvýkrát na Slovensku

26.04.2011 -
Európske solárne dni prvýkrát na Slovensku

15 dní na zvýšenie povedomia o tom ako môže solárna energia prispieť k energetickej nezávislosti a bezpečnosti Európy

Komisia víta súhlas Rady so stratégiou EÚ pre podunajskú oblasť

14.04.2011 -

Ministri 27 členských štátov dnes v Luxemburgu schválili stratégiu EÚ pre podunajskú oblasť. Prípravy realizácie stratégie sú už v plnom prúde. Asi 200 prioritných akcií prispeje k rozvoju obrovského ekonomického potenciálu oblasti a k zlepšeniu environmentálnych podmienok v regióne.

Boj proti podvodom: EP kritizuje finančné nezrovnalosti v členských krajinách

06.04.2011 -

Európsky parlament schválil uznesenie, v ktorom skritizoval nedostatok informácií o nezrovnalostiach a podvodoch spojených s financiami, ktoré EÚ poskytuje členským štátom. Poslanci tiež vyjadrili ľútosť nad nedostatkom kontroly v oblasti colného dohľadu a pomalým procesom vymáhania nesprávne vynaložených prostriedkov.

Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet