ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 1

Najčítanejšie článkyPrameň > 2011 > Životné prostredie

Životné prostredie
rok 2011

Životné prostredie: Významné rozšírenie európskych chránených prírodných oblastí

21.11.2011 -

Sústava chránených oblastí EÚ Natura 2000 sa podstatne rozšírila. Začlenilo sa do nej takmer 18 800 km², z čoho významný podiel tvoria morské oblasti zaberajúce 17 000 km². Prispeje sa tým k zvýšenej ochrane mnohých ohrozených morských druhov.


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet