ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 24


Prameň > 2012 > Verejná správa Európa

Verejná správa Európa
rok 2012

Všeobecný súd zamietol žalobu Maďarska podanú proti zápisu označenia „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ pre Slovensko v databáze E-Bacchus

09.11.2012 -

Tento zápis totiž nemožno napadnúť, pretože sa vykonával automaticky na základe ochrany, ktorú
toto označenie požívalo v Únii ešte pred zavedením databázy

Označovanie pneumatík – šetrite palivo a peniaze s lepšími pneumatikami

31.10.2012 -

Od zajtra (1. novembra 2012) začne platiť nariadenie EÚ o označovaní pneumatík. Nové štítky budú pomocou zrozumiteľných piktogramov informovať o vlastnostiach pneumatík na základe troch parametrov, a to palivovej úspornosti, priľnavosti pneumatiky na mokrom povrchu a vonkajšej hlučnosti. Informovanosť spotrebiteľov pri kúpe pneumatík sa tak zvýši. Pneumatiky sa budú deliť do tried od G po A podobne, ako to poznáme z energetických štítkov na elektrických spotrebičoch.

Slovensko neporušilo právo Únie, keď prezidentovi Maďarska odoprelo vstup na svoje územie

16.10.2012 -

Skutočnosť, že občan Únie zastáva funkciu hlavy štátu, môže na základe medzinárodného práva odôvodňovať obmedzenie výkonu práva na voľný pohyb

Deň európskej spolupráce: spoločné hranice nás zbližujú

21.09.2012 -

Cieľom Dňa európskej spolupráce, ktorý sa bude po prvýkrát konať v ten istý deň v celej Európe, v členských štátoch EÚ, ako aj susediacich krajinách, je osláviť úspechy európskych regiónov a krajín, ktoré spolupracujú s cezhraničnými partnermi.

Najvýznamnejšialegislatíva EP v prvom polroku 2012

08.08.2012 -

Európsky parlament stihol počas prvých siedmich mesiacov roku 2012 odmietnuť kontroverznú medzinárodnú obchodnú dohodu ACTA a pracovať na viacerých ambicióznych návrhoch, ktorých cieľom je opätovne naštartovať hospodársky rast v Únii.

Dovolenková sezóna: užitočné tipy pre bezstarostné leto

13.07.2012 -

Vzhľadom na už začínajúcu dovolenkovú sezónu a milióny Európanov plánujúcich cestovať v rámci Európskej únie a mimo nej by mal každý Európan vziať do úvahy určité aspekty pri cestovaní. Či už sa týkajú zdravotného poistenia, riešenia sporov s cestovnou agentúrou alebo cestovania so spoločenským zvieraťom, tieto tipy poskytnú užitočný prehľad o spôsoboch, akými Európska únia pracuje, aby pomohla cestujúcim z EÚ.

Počítačová kriminalita: občania EÚ majú obavy o bezpečnosť osobných údajov a online platieb

10.07.2012 -

Nový prieskum Eurobarometra poukazuje na to, že používateľov internetu znepokojuje kybernetická bezpečnosť: 89 % sa vyhýba zverejneniu osobných údajov na internete a 74 % sa zhoduje v tom, že riziko stať sa obeťou počítačovej kriminality za posledný rok vzrástlo.

Prehnané ceny za mobilný internet sa od prvého júla stanú minulosťou - znížia sa aj ceny hovorov a SMS

29.06.2012 -

Od 1. júla 2012 nás počas pobytu v iných členských štátoch EÚ vyjde používanie mobilného internetu na prístup k mapám, videám, fotografiám, sociálnym sieťam a emailom oveľa lacnejšie

Bude vaše mesto Európskym hlavným zeleným mestom na rok 2015?

18.06.2012 -

Komisia vyhlásila súťaž v snahe nájsť mesto, ktoré získa titul Európske hlavné zelené mesto na rok 2015. Ocenením Európske hlavné zelené mesto sa uznávajú mestá, ktoré sú príkladom ekologického mestského prostredia a môžu slúžiť ako vzor a inšpirovať iné mestá. Výročné ocenenie má prispieť k tomu, aby sa európske mestá stali príťažlivejšími a zdravými mestami – „vhodnými pre život“.

Zdravotná starostlivosť: vďaka aplikácii pre smartfóny môžete toto leto cestovať bez stresu

05.06.2012 -

– Práve včas pred letnými dovolenkami, majstrovstvami vo futbale Euro 2012 a olympijskými hrami 2012 v Londýne Európska komisia sprístupnila aplikáciu pre smartfóny, ktorá poskytuje vysvetlenie, ako používať európsky preukaz zdravotného poistenia.

Životné prostredie: Čistá voda vo väčšine dovolenkových destinácií v EÚ

23.05.2012 -

Dobré správy pre všetkých, ktorí plánujú letnú dovolenku na plážach v Európe. Až 92,1 % vôd na kúpanie v Európskej únii v súčasnosti spĺňa minimálne požiadavky na kvalitu vody stanovené v smernici o kvalite vody určenej na kúpanie.

Nová dohoda o znížení cien roamingu vrátane dátových služieb

11.05.2012 -

Náklady na používanie mobilných telefónov, smartfónov a tabletov pri cestovaní v rámci EÚ od 1. júla tohto roka výrazne klesnú.

Európa má narodeniny – príďte s nami oslavovať!

09.05.2012 -
Európa má narodeniny – príďte s nami oslavovať!

Ako už tradične, aj tento rok budeme oslavovať Deň Európy. 9. mája si pripomenieme 62. výročie podpísania Deklarácie Roberta Schumana, dokumentu, ktorý sa považuje za zárodok modernej európskej integrácie.

Parlament dal zelenú dohode s USA o poskytovaní osobných údajov cestujúcich

23.04.2012 -

Nová dohoda o poskytovaní osobných údajov leteckých cestujúcich z EÚ orgánom USA bola vo štvrtok (19.04.) schválená Európskym parlamentom. Dohoda definuje právne podmienky pre transfer osobných údajov, upravuje maximálnu dĺžku ich uchovania, účel ich využitia, záruky ich ochrany a postupy správnej a súdnej nápravy.

Životné prostredie: Premeniť odpad na zlato – ako niektoré členské štáty využívajú odpad

16.04.2012 -

Najvýkonnejšie členské štáty recyklujú až 70 % svojho odpadu a takmer nič nekončí na skládkach, zatiaľ čo v iných krajinách sa na skládky dostanú viac ako tri štvrtiny odpadu. Ako sa v týchto najvýkonnejších krajinách podarilo premeniť odpad z problému na zdroj?

Európska komisia aktualizovala európsky bezpečnostný zoznam leteckých spoločností, ktoré podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy

04.04.2012 -

Európska komisia dnes prijala 19. aktualizáciu európskeho zoznamu leteckých dopravcov, ktorí z bezpečnostných dôvodov podliehajú zákazu alebo obmedzeniam vykonávania leteckej dopravy v rámci Európskej únie.

Týždeň elektronických zručností 2012

21.03.2012 -
Týždeň elektronických zručností 2012

Prakticky všetci mladí ľudia sú oboznámení s elektronickými hrami a sociálnymi sieťami a môžeme ich považovať za "digitálnych domorodcov", ale nie sú "digitálne kompetentní" v tom zmysle, že nevedia dostatočne využívať digitálny svet v obchodnom kontexte. Preto Európska komisia spustila európsky Týždeň elektronických zručností 2012, aby ukázala ľuďom ako pomocou elektronických zručností získať prácu v digitálnej dobe.

MEDIA Mundus: Podpora Komisie vo výške 5 miliónov EUR na medzinárodné filmové projekty

14.03.2012 -

Približne 35 projektov v oblasti filmu by malo získať spolu 5 miliónov EUR z programu MEDIA Mundus – programu medzinárodnej spolupráce a výmeny Európskej únie zameraného na audiovizuálny priemysel (pozri zoznam uvedený nižšie). Projekty pomôžu posilniť distribúciu európskych filmov na mimoeurópskych trhoch a naopak.

Parlament žiada kvóty pre zvýšenie zastúpenia žien v politike a biznise

13.03.2012 -

EÚ by mala prijať legislatívu, ktorá by znížila rozdiely medzi platmi mužov a žien a zaviedla kvóty pre ženy s cieľom zvýšiť ich zastúpenie v správnych radách firiem a politických orgánoch. Snaha o zrovnoprávnenie žien a mužov v EÚ je cieľom návrhov obsiahnutých v dvoch uzneseniach, ktoré dnes (13.03.) schválili europoslanci.

Deň rovnosti odmeňovaniai

02.03.2012 -

Ženy v celej EÚ stále zarábajú v priemere o 16,4 % menej než muži podľa najnovších údajoch zverejnených Európskou komisiou pri príležitosti Európskeho dňa rovnosti odmeňovania

Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet