ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 6


Prameň > 2012 > Slovenstvo

Slovenstvo
rok 2012

Bohovia starých Slovanov - Perún

12.12.2012 -
Bohovia starých Slovanov - Perún

Perúne, Perúne, hromovládca náš,
Ty oživovateľ všetkého,
nech rozhoria sa ohne na slávu tvoju.
Ty, ktorý v čase mieru
vládneš dažďu, búrke, hromu a blesku,
prinášaš nám úrodu a vlahu.
Ty, ktorý v čase vojny
zaisťuješ víťazstvo našim zbraniam
a chrániš nás, čo ideme do vojny.
Príď nám na pomoc v ťažkej chvíli,
aby sme teba chválou velebili.
Požehnaj nám.

Bohovia starých Slovanov - Svarog

20.11.2012 -
Bohovia starých Slovanov - Svarog

Ó, Pradedo náš, Svarog – Nebeský oheň.
Ty si naučil nás kovať pluh i zbraň,
aby sme dostatku všetkého mali
a mohli zem našu obrábať i chrániť.
My, milujúce deti, Ti obety v ohni prinášame.
Velebíme Ťa a klaniame sa ti.
Požehnaj nám, o to ťa žiadame.

Bohovia starých slovanov - Triglav

26.10.2012 -
Bohovia starých slovanov - Triglav

Jasný boh tvárí troch,
Ty na tróne sedíš,
Svaroga, Perúna a Velesa v sebe objímaš.
Trojhlavý Belobogu,
Ty si dobro a ochrana naša.
Chráň nás pred skutkami Hada čierneho.
Na slávu tvoju obety prinášame.
Požehnaj a stoj pri nás.

Bohovia starých Slovanov - Lada

04.10.2012 -
Bohovia starých Slovanov - Lada

Ó, pramatko Lada,
Ty si Láska, ty si zjednotenie.
V tebe sa Rod náš prejavil.
Tebe sa všetci bohovia klaňajú.
Naplň nás láskou svojou.
Žehnaj nám, pramatko naša!

Bohovia starých Slovanov - Rod

25.09.2012 -
Bohovia starých Slovanov - Rod

ROD

Rode, Rode si začiatok i koniec.
Si všetkým a vo všetkom.
My chválime a ctíme si ťa.
Požehnaj nám i nášmu rodu.
Sláva Tebe Otče buď.
Roda oslavujem na zemi
a zaklínam všetkých bohov,
nech večný oheň horí.
Žehnaj bohom i ľuďom,
žehnaj všetkému životu.

Bohovia starých Slovanov - Úvod

15.09.2012 -
Bohovia starých Slovanov - Úvod

Po celom svete ľudstvo verilo v bohov a rozprávali o ich dobrodružstvách. Prečo to robili? V dávnych časoch nejestvovali ani lietadlá, ani veľké lode, aby ľudia mohli poznávať svet. A už vôbec nejestvovali kozmické lode, ktorými by sa mohli dostať do vesmíru. A tak veľa otázok zostávalo nezodpovedaných.


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet