ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 3


Prameň > 2012 > Životné prostredie

Životné prostredie
rok 2012

Životné prostredie: významný deň pre prírodu v Európe

25.11.2012 -

Do sústavy Natura 2000 pribudlo takmer 25 000 km2 prírodnej plochy nevyčísliteľnej hodnoty. Táto sústava chránených lokalít je hlavným nástrojom EÚ v boji za ochranu bohatej biodiverzity v Európe. Komisia formálne schválila začlenenie ďalších 235 lokalít do tejto siete, ktoré členské štáty navrhli na uznanie za „lokality s európskym významom“.

Európsky týždeň mobility 2012 – Ideme správnym smerom

17.09.2012 -

Stovky európskych miest sa zúčastnia na 11. ročníku Európskeho týždňa mobility, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. až 22. septembra 2012. Organizátori vyzývajú občanov, aby sa zapojili do aktivít zameraných na podporu alternatívnych spôsobov dopravy a menej častého využívania súkromných automobilov. Tohtoročná iniciatíva s mottom „Ideme správnym smerom“ si kladie za cieľ zvyšovať povedomie o plánoch udržateľnej mestskej mobility a spôsoboch zlepšovania účasti občanov a miestnych zainteresovaných strán na procese plánovania.

Životné prostredie: Premeniť odpad na zlato – ako niektoré členské štáty využívajú odpad

13.05.2012 -

– Najvýkonnejšie členské štáty recyklujú až 70 % svojho odpadu a takmer nič nekončí na skládkach, zatiaľ čo v iných krajinách sa na skládky dostanú viac ako tri štvrtiny odpadu. Ako sa v týchto najvýkonnejších krajinách podarilo premeniť odpad z problému na zdroj?


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet