ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 11


Prameň > 2013 > Verejná správa Európa

Verejná správa Európa
rok 2013

Životné prostredie: Komisia navrhuje znížiť spotrebu plastových tašiek

04.11.2013 -

Európska komisia dnes prijala návrh, ktorým sa od členských štátov vyžaduje, aby znížili spotrebu ľahkých plastových tašiek. Členské štáty si môžu vybrať opatrenia, ktoré považujú za najvhodnejšie, vrátane poplatkov, vnútroštátnych cieľov zníženia spotreby alebo za určitých podmienok aj zákazu. Ľahké plastové tašky sa často využívajú iba jednorazovo, ale môžu pretrvávať v životnom prostredí stovky rokov, často v podobe škodlivých mikroskopických častíc, o ktorých sa vie, že sú obzvlášť nebezpečné pre život v moriach.

Správy z EÚ: Ako sme chránení pri sťahovaní hudby, hier, či videa?

14.10.2013 -

EK si spolu s členskými štátmi posvietila na internetové stránky, cez ktoré sa predávajú hry, knihy, videá a hudba. Čoraz viac Európanov nakupuje digitálny obsah. V priemere 79% spotrebiteľov v uplynulom roku použilo online hudobné služby, 60% hralo online hry.

Plán Komisie na riešenie rizík spojených s tieňovým bankovníctvom

05.09.2013 -

Komisia dnes prijala oznámenie o tieňovom bankovníctve a navrhla nové pravidlá pre fondy peňažného trhu (FPT).

Európa má rada Wi-Fi: nová štúdia odporúča sprístupniť ďalšie frekvencie

01.08.2013 -
Európa má rada Wi-Fi: nová štúdia odporúča sprístupniť ďalšie frekvencie

Z novej štúdie Európskej komisie vyplýva, že čoraz viac ľudí sa na internet pripája cez Wi-Fi a tento trend bude narastať. V roku 2012 sa prostredníctvom Wi-Fi pripojenia uskutočnilo 71 % bezdrôtového prenosu dát na smartfóny a tablety.

Výskum: Nové partnerstvo na boj proti chorobám súvisiacim s chudobou

11.06.2013 -

Európska únia a Nadácia Billa a Melindy Gatesových sa dnes dohodli na spolupráci v boji proti HIV/AIDS, tuberkulóze, malárii a iným chorobám súvisiacim s chudobou, ktorými v súhrne trpí viac než 1 miliarda ľudí na celom svete. Dohoda, ktorú dnes v Paríži podpísal spolupredseda nadácie Bill Gates a európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová, vytvára nové strategické partnerstvo pre výskum v danej oblasti. V období rokov 2007 až 2011 prispeli nadácia a Európska komisia sumou vo výške približne 2,4 miliárd EUR (3,1 miliárd USD) na výskum a vývoj v oblasti infekčných chorôb súvisiacich s chudobou, čím prispeli k vývoju viac než 20 nových a zdokonalených produktov.

Smernica o tabakových výrobkoch – Čo je pravdy na 10 najrozšírenejších mýtoch

31.05.2013 -

Fajčenie zabije v EÚ každý rok takmer 700 000 ľudí, milióny ďalších trpia chorobami, ktoré s ním súvisia. Patrí k nim rakovina, kardiovaskulárne a dýchacie ochorenia. Približne 50 % fajčiarov umiera predčasne, v priemere až o 14 skôr než nefajčiari. Aj napriek týmto šokujúcim štatistikám približne tretina občanov EÚ fajčí, 70 % z nich začalo už pred dovŕšením 18. roku, 94 % predtým, ako dosiahli vek 25 rokov.

Nový ročník vedomostnej súťaže "Mladý Európan 2013"

18.03.2013 -

Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už ôsmy ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

V celej EÚ nadobudol účinnosť zákaz testovania kozmetiky na zvieratách

11.03.2013 -

Dnešným dňom vypršala posledná z lehôt, ktorými sa v Európe postupne ukončuje testovanie kozmetických výrobkov na zvieratách. Od dnešného dňa sa tak v EÚ nesmie uvádzať na trh kozmetika, ktorá sa testovala na zvieratách

EÚ dáva 144 miliónov EUR na nový výskum v oblasti zriedkavých chorôb

28.02.2013 -

Európska komisia dnes, v deň zriedkavých chorôb 2013, oznámila poskytnutie ďalších finančných prostriedkov vo výške 144 miliónov EUR na 26 výskumných projektov v oblasti zriedkavých chorôb.

Zimná predpoveď na roky 2012-2014: zdolávanie protivetra

25.02.2013 -

Zatiaľ čo sa situácia na finančnom trhu v EÚ od minulého leta výrazne zlepšila, hospodárska činnosť v druhom polroku 2012 sklamala. Hlavné ukazovatele však naznačujú, že HDP v EÚ teraz zaznamenáva najnižšie možné hodnoty a očakávame, že sa hospodárska činnosť začne postupne zrýchľovať. Rast najskôr oživí zvyšujúci sa vonkajší dopyt. Domáce investície a spotreba by sa podľa očakávaní mali ozdraviť neskôr počas roka a domáci dopyt by sa mal do roku 2014 stať hlavným motorom zvyšovania rastu HDP.

Cestná doprava: nový európsky vodičský preukaz

19.01.2013 -

Od 19. januára 2013 budú všetky nové vodičské preukazy v celej EÚ vydávané vo forme plastovej „kreditnej karty”, ktorá bude mať štandardný európsky formát a prísnejšiu bezpečnostnú ochranu. Nový európsky vodičský preukaz postupne nahradí viac než 100 rôznych papierových a plastových modelov, ktoré doteraz požíva vyše 300 miliónov vodičov v celej EÚ. Je súčasťou širšieho balíka opatrení (tretej smernice EÚ o vodičských preukazoch), ktoré nadobudnú platnosť a ktoré boli koncipované na posilnenie voľného pohybu, zabránenie podvodom s vodičskými preukazmi a zlepšenie cestnej bezpečnosti v EÚ.


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet