ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Realitné investovanie

Realitné investovanie

Realitné investovanie

Vo všeobecnosti sa vie, že ceny nehnuteľností stúpajú zaujímavou rýchlosťou. Stávajú sa jednou z najvyhľadávanejších investičných príležitostí a zaznamenávajú nevídaný rozvoj. Európske realitné fondy v prvých rokoch tohto storočia výrazne prekračovali výnosy akcií i dlhopisov, resp. iných typov podielových fondov. Do prechodu na Euro očakávame ďalšie zaujímavé zhodnotenie. Ide o vhodný doplnok tradičných investícií do cenných papierov.


Realitné fondy nie sú otvorenými podielovými fondami. Sú to fondy špeciálne. V stratégii sa treba  pripraviť na minimálne 3-ročnú investíciu s nízkou likviditou. Nízka likvidita je pre takúto komoditu charakteristická. V tomto prípade zákon o kolektívnom investovaní umožňuje správcovskej spoločnosti lehotu 365 dní na vyplatenie podielov. Je to preto, lebo predaj nehnuteľnosti trvá dlhšie než predaj cenného papiera.
Špecialitou špeciálnych realitných fondov je dvojitý výnos. Ako už bolo v úvode písané, trhové ceny nehnuteľností rastú. Tým rastie majetok fondu, teda aj majetok jeho podielnika. Od roku 2000 zaznamenala priemerná cena nehnuteľností na Slovensku nárast o 135 %. Správcovské spoločnosti investujú peniaze klienta hlavne do polyfunkčných budov, ktoré potom prenajíma. Takže podielnikovi chodí i podiel z nájomného v týchto nehnuteľnostiach.
Pred necelým rokom umožnila legislatíva zakladať špeciálne fondy nehnuteľností aj v Slovenskej republike. Dnes už vieme o troch správcovských spoločnostiach, ktoré podali žiadosť na Národnú banku Slovenska o udelenie licencie.
Realitné fondy nebudú nehnuteľnosti iba kupovať ale aj vytvárať. Ich stavebné projekty sa budú týkať obchodných, kancelárskych i rezidenčných objektov. Vo vhodných lokalitách sa budú tieto fondy budovať logistické a obchodné centrá.  V oblasti cestovného ruchu sa dajú očakávať investície do rekreačných a relaxačných areálov.  Podieľnik sa stane majiteľom športových a ubytovacích zariadení. Bude to prvá investícia, na ktorú si môžete siahnuť.
Prvý z realitných fondov na Slovensku bol založený v minulom roku. Zákon určuje minimálnu výšku investície do špeciálneho fondu na 3000 Euro. V súčasnosti približne 100 000,- Sk. Správcovské spoločnosti vytvárajú tlak na uvoľnenie legislatívy v určení minimálneho podielu, aby sa stali realitné investície dostupnejšie širokej verejnosti. Znamenalo by to malú revolúciu v štruktúre úspor obyvateľov SR.
Neprehliadnuteľnou výhodou investovania do realitných fondov je fakt, že podielnik má možnosť investovať do veľkých realitných projektovpri relatívne malej výške vlastného kapitálu. Fond investuje prostriedky do viacerých nehnuteľností, čim znižuje riziko konkrétnej lokality a projektu.
Vďaka pomerne dobrej predvídateľnosti a stabilite ziskov vykazujú európske realitné fondy dlhodobo najvyššiu výnosnosť zo všetkých typov aktív. Pri tomto type investovania sa investor zbavuje povinností, ktoré mu z vlastníctva nehnuteľností obvykle vyplývajú a prenáša ich na správcu daného fondu. Nemá starosti s nákupom a predajom málo likvidnej komodity. Nestará sa o nájomné vzťahy a birokraciu. Poberá len podiely na výnosoch.
- Tomáš Šarman -
17.03.2007

Fotogaléria

Realitné investovanie


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet