ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Energetické plány v ČR a SR

Energetické plány v ČR a SR

Energetické plány v ČR a SR

V minulom týždni nám energetické monopoly oznámili svoju stratégiu do roku 2012. U nás sa bude budovať jadrová energetika a u západných susedov veterná a biomasová. Enel dostavia atómovú elektráreň v Mochovciach a ČEZ sa radšej pozrie na obnoviteľné zdroje.


Taliansky Enel oznámil rozhodnutie dostavania 3. a 4. bloku atómovej elektrárne v Mochovciach. 30 miliárd Sk chce získať z úverov u 25 bánk a na zvyšných 18 miliárd by mali stačiť dividendy Slovenských elektrární. Slovenské elektrárne už do týchto dvoch blokov investovali 8,5 miliardy Sk.
Prvé stavebné práce na treťom bloku by sa mali začať túto jeseň a hotový by mal byť v roku 2012. Uvažuje sa z následnou prevádzkou do roku 2052. Paralelne bude prebiehať dostavba štvrtého bloku. Ten by mal byť hotový v prvom štvrťroku 2013. Na dostavbe Mochoviec bude priamo pracovať 3500 zamestnancov. Subdodávatelia vytvoria 2000 pracovných miest. V samotnej prevádzke od roku 2012 bude pracovať 230 ľudí.
Podľa medzinárodných atómových agentúr je bezpečnostná úroveň reaktorov blokov 1 a 2 porovnateľná so západnými typmi. Enel si stanovil cieľ, že úroveň bezpečnosti druhých dvoch blokov bude aspoň taká ako 1a 2. Zatiaľ nikto nehovorí o tom, čo bude po roku 2053.
České energetické závody predstavila verejnosti svoj ekologický plán, ktorý si do roku 2012 vyžiada 17 miliárd ČK. Plán je stavaný dokonca do roku 2020, kedy by mal byť splnený ceľ, zníženia emisií oxidu uhličitého o 15 %. Základným opatrením na zníženie emisií je urýchlenie obnovy tepelných elektrární a investícií do „ekoenergie“. Celkové náklady zamerané na využitie vetra a biomasy budú predstavovať 20 miliárd ČK.
Objem výroby energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov za zvýši na 3-násobok. Do roku 2020 sa zvýši účinnosť malých vodných elektrátní v priemere o 5 %. V prípade veľkých hydroelektrární sa v Českej republike do roku 2010 zvýši efektivita v priemere o 3 %.
ČEZ popri investičnej stradégii ekologického plánu bude propagovať úsporný životný štýl a úsporu energie v spolupráci s výrobcami spotrebičov. Veľký dôraz chce venovať rozvoju služieb a nástrojov poradenstva pre zákazníkov.

- redakcia -
19.03.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet