ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Bol som učeníkom Ježiša, teraz som žiakom Krista

Bol som učeníkom Ježiša, teraz som žiakom Krista

Bol som učeníkom Ježiša, teraz som žiakom Krista

... alebo o univerzálnom bytí ...

Sklamania zo všetkého možného (vrátane sklamania zo seba samého) a túžba po šťastnom a zmysluplnom živote, priviedli ma k duchovnému hľadaniu. Hľadanie priviedlo ma po roku k učiteľovi menom Ježiš, zvaný Kristus (po grécky Chrestos, po hebrejsky a arabsky Mesiah, po slovensky Pomazaný). Zapáčili sa mi jeho ušľachtilé slová, v ktorých bolo cítiť aj hĺbku pravdy, aj záchranu človeka od všetkých trápení a problémov. Pochopil som, že to najzmysluplnejšie, čím človek môže v živote byť, je stať sa jeho učeníkom. Bolo to niečo, čo robí človeka aj spoločensky užitočným, aj vnútorne spokojným, navyše ponúka dobrodružstvo hľadania a objavovania pokladov života. Tak som nastúpil Školu.


Škola a poznanie zážitkom
Chcel som byť dobrým žiakom a postupovať v učení. Prečisťoval som svoj život a premýšľal som v kontexte jeho myšlienok. Do postupnej duchovnej evolúcie, zasiahla ale revolúcia. Keď si človek myslí, že prešľapuje na mieste, že je v slepej uličke, vtedy príde skok. Prežil som zážitok absolútneho šťastia, v ktorom bol aj zážitok absolútneho pochopenia a zážitok absolútneho bytia. Nebolo to ako stretnúť nejaké svetlo mimo mňa, ale ako kvapka vody je ponorená v oceáne, tak ja som bol ponorený v Bytie. Bytie sa mi nepredstavilo ako Ježiš, ani ako Kristus, ale vedel som, čo znamenalo, keď Ježiš povedal: Ja som cesta i pravda i život, ja som alfa i omega. Bol to on, Kristus - univerzálne Bytie, označovaný aj ako Logos - Slovo Života.
Bytie všade okolo nás
Zatiaľ čo Ježiša nájdeme len v kresťanstve, Univerzálneho Krista nájdeme všade. Je to podstata nášho šťastia, je to domov našej duše, každej jednej ľudskej duše. Vieme my, odkiaľ pochádzajú pocity šťastia, ktoré prežívame? Vtĺkajú nám do hláv, že sú to len endorfíny? Keby to bola pravda, už dávno by farmaceutické firmy urobili ľudstvo šťastným. Prečo je tu stále veľa nešťastia? Nie sú to endorfíny, je to univerzálne Bytie, ktoré ľuďom chýba. Chýba domov našej duše, sme tu všetci bezdomovci.
Za každým pocitom šťastia vidím úlomok Bytia, úlomok Krista, rovnako ako za každým svetlom vidím lúč Slnka. No nielen šťastie, ale aj pochopenie. Ako to, že zrazu niečo pochopíme? Počítač môže zhromažďovať informácie, ale môže počítač niečo pochopiť? Čo je to Vedomie a Pochopenie? Zase je to len úlomok z Bytia - absolútneho pochopenia. To, že existuje naše vlastné pochopenie, je dôkazom, že musí existovať zdroj pochopenia, rovnako ako keď vidíme rieku, musí niekde existovať prameň. Veda skúma a rozoberá javy okolo nás, no pochopenie prichádza zhora. A odkiaľ pochádza umelecká inšpirácia a všetky nápady? Kde sa to v človeku berie? Len tak z ničoho?
A nakoniec je to naše bytie - existencia. Ako to, že vôbec sme? Odkiaľ sme a prečo sme? Musí predsa existovať nejaký prameň - zdroj bytia. A ním je to absolútne univerzálne vesmírne vše-bytie, o ktorom hovoril Ježiš slovami: Ja som to.
Bytie v rôznych náboženstvách
Kdekoľvek pozriem, vidím Bytie. V každej pozitívnej veci vidím čiastočku Bytia, v každej negatívnej veci zase nedostatok Bytia, jeho zatienenie. Ako hovorili apoštoli kresťanstva: Kristus vo všetkom a cez všetko.
Hovoria kresťania o Otcovi, Synovi a Duchu? Rozumiem. Otec je Bytie - pôvodca všetkého, čo je. Syn je ten, ktorý z Bytia prichádza. Duch je prostredník poznania Bytia v nás samých.
Hovoria buddhisti o nirváne? Rozumiem. Nirvána je prežívanie plnosti Bytia. Hľadajú ju v prázdnote? Isteže, veď máme byť prázdni všetkých falošných predstáv a falošných chcení. Hovoria o trojklenote buddha-dharma-sangha? Rozumiem. Buddha (prebudenie) je vlastne to, čo Ježiš povedal: Ak sa nenarodíte znova, z ducha, nemôžte vojsť do kráľovstva nebeského. Vidíte nejaký rozdiel medzi buddhistickým prebudením a kresťanským znovuzrodením? Ja teda nie. Dharma (učenie, zákon, pravda) to je zase podoba Ježišovho učenia a jeho zákona lásky. Vidíte v tom niečo iné? Ja teda nie. A nakoniec Sangha (spoločenstvo žiakov), to je vlastne to, čo v kresťanstve sa nazýva cirkev. Vidíte v tom niečo iné? Ja teda nie.
Hovoria jogíni o samadhi? Ja v tom vidím zase Bytie. Hovoria o svätej hinduistickej trojici sat-čit-ananda? Sat (bytie) je dokonalé Bytie. Čit (vedomie) je najvyššie Pochopenie. Ananda (blaženosť) je absolútne večné šťastie. Vidíte v tom niečo iné? Ja teda nie. Hovoria o inej trojici Brahma-Višnu-Šiva? Brahma (stvoriteľ), to je predsa kresťanský Logos - Slovo, ktoré bolo na počiatku. Višnu (udržovateľ), je zase Logos, ktorý svet udržuje a riadi. Šiva (ukončovateľ), to je zase ako Ježiš povedal: Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Vidíte v tom niečo iné? Ja teda nie.
Hovoria súry Koránu: Nie je boha okrem Boha? Rozumiem. Al-lah je Bytie - praprincíp. Hovoria: Mohamed je jeho prorok? Chápem: dostalo sa mu Porozumenia. Hovoria: V mene Boha milosrdného, zľutovného? Viem, o čom hovoria a pritakávam.
Náboženské omyly
Rovnako aj Omyl a Porušenie (porucha-error) nachádza sa všade. Náboženstvá nie sú zlé, ale mylné môžu byť jednotlivé ich praktiky, pokiaľ nesmerujú k rozvoju ducha, ale držia človeka v nevedomosti, klame a v otroctve. Rovnako v kresťanstve, ako aj v iných náboženstvách.
Prečo to súčasné kresťanstvo takto nevidí?
Väčšina súčasných kresťanov uctieva Ježiša, ale ešte neprišli k poznaniu Krista - univerzálneho Bytia. Uctievajú jedného človeka, jednu knihu, uznávajú jednu skupinu ľudí. Ak budú praktikovať jeho učenie skutočne úprimne, dotkne sa ich duch Kristov a oni poznajú Krista vo všetkom, cez všetko a nad všetkým ako univerzálny praprincíp a nebudú viac odsudzovať iné duchovné cesty v ich princípe, ale len v ich jednotlivých mylných praktikách.
Kristus - svetový mier
Prečo sa teda niektoré náboženstvá neznášajú? Naháňajú si ovečky do svojich košiarov, so závisťou a žiarlivosťou, bez hlbky pochopenia. Sú to mocnosti klamu a temna, ktoré sa držia hesla: Rozdeľuj a panuj. Dokedy bude to naháňanie sa za ovečkami? Ja vidím len jeden košiar - celé ľudstvo. Každý do neho patrí, nikto nie je cudzinec, všetci sme svoji z jedného zdroja, každý tu má svoje poslanie.
No kto ešte nezažil zážitok Domova, ten je bezdomovec. Podľa čoho sa pozná, že človek nie je bezdomovec? Podľa toho, že má poklad v sebe a preto sa nepotrebuje naháňať, nepotrebuje koristiť, nepotrebuje utláčať, neničí prírodu, nevedie vojny a komunikuje s každým.
- Milan Rusko -
20.03.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet