ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Oslavy 50. narodenín Únie na Slovensku

Oslavy 50. narodenín Únie na Slovensku

Oslavy 50. narodenín Únie na Slovensku

Európska únia slávi 25. marca päťdesiate výročie podpísania tzv. Rímskych zmlúv, na ktorých vznikla súčasná Európska únia. Oslava \"50. narodenín\" preto dala podnet na vytvorenie významného spoločného vyhlásenia, tzv. Berlínskej deklarácie, ktorá bude zverejnená v deň výročia v Berlíne. Oslavy však nebudú prebiehať len v Nemecku, ktoré je momentálne v Únii na polročnom predsedníckom poste, ale aj v každej z členských krajín. Sériu podujatí pripravila aj Informačná kancelárie EP v Bratislave.


Podpis a zverejnenie Berlínskej deklarácie, ktorá má poukázať na históriu a úspechy EÚ, jej hodnoty, výzvy, ako aj otázku budúcnosti Ústavnej zmluvy, budú sprevádzať rôzne podujatia určené širokej verejnosti. V každej z členských krajín Únie sa pritom na ich organizácii budú podieľať viaceré európske a národné inštitúcie. V mesiacoch marec až máj 2007 prebehne na Slovensku súťaž "Mladý Európan", ktorú organizuje 12 centier "Europe Direct" (ED) v SR. Vyhlasovateľom a organizátorom celoslovenského kola súťaže je Slovenská asociácia informačných centier EÚ (SAICEU), ktorá združuje vyššie uvedené centrá ED na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzal Úrad vlády SR v spolupráci so zastúpením Európskej komisie v SR. V dňoch 19. - 22. marca sa zas v Bratislave uskutoční Medzinárodné umelecké sympózium nazvané "Európska únia - Otvorený priestor", ktoré organizuje Informačná kancelária EP na Slovensku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. 22. marca sa navyše v Bratislave koná aj slávnostná vernisáž záverečnej výstavy sympózia v Galérii Andrej Smolák. V rámci 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sa 20. marca uskutoční krátky príhovor predsedu NR SR k tomuto významnému výročiu Únie. Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku zorganizovala tiež vydanie špeciálnej poštovej známky s personalizovaným kupónom vyobrazujúcim logo 50. výročia Rímskej zmluvy, ktorá bude vydaná 21. marca. V rovnaký deň sa bude konať aj seminár v rámci finálového kola Olympiády ľudských práv v Liptovskom Mikuláši, nazvaný "50. výročie Rímskej zmluvy - 50 rokov európskej integrácie. A nasledujúcich 50 rokov?", taktiež zorganizovaný Informačnou kanceláriou EP na Slovensku. Informačná kancelária EP na Slovensku v spolupráci s Filozofickou fakultou UKF v Nitre, Fakultou manažmentu UK v Bratislave, Fakultou Medzinárodných vzťahov EU v Bratislave a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici pripravila pri tejto príležitosti Študentskú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční 23. marca v Nitre. 26. marca budú občanom k dispozícii informačné stánky inštitúcií EÚ a jej členských štátov, ktoré budú umiestnené na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Podujatie organizujú spoločne Zastúpenie Európskej komisie a Informačná kancelária EP v SR v spolupráci s Úradom vlády SR. V mesiacoch marec až máj 2007 sa budú v slovenských mestách vysádzať mladé stromčeky v rámci "Aleje novej Európy". Aktivitu organizuje Úrad vlády SR v spolupráci s centrami Europe Direct. Oslavy narodenín Únie budú pokračovať korešpondenčnou súťažou "Európskou cestou - necestou", ktorú prostredníctvom rádia Regina organizuje Úrad vlády SR v dňoch 3. marca až 2. júna. Na 16. apríl až 9. máj je naplánovaná Cesta informačného autobusu po 10 slovenských mestách, ktorú spoločne organizujú Informačná kancelária EP a Zastúpenie EK na Slovensku, v spolupráci s Úradom vlády SR. V rôznych slovenských mestách (Bratislava, Banská Bystrica, Prešov, Košice, Nitra) sa v období 19. apríla až 9. mája zároveň uskutoční aj Minifestival európskych filmov 5x5, ktorý organizuje Úrad vlády SR. Dňa 9. mája Únia každoročne oslavuje tzv. Deň Európy. Keďže tohtoročný sviatok sa navyše spojí s oslavou 50. výročia založenia Únie, Informačná kancelária EP a Zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s Úradom vlády SR usporiadajú na námestí SNP v Bratislave veselicu pre všetkých občanov. 10. mája budú spojené oslavy pokračovať koncertom v Banskej Bystrici, ktorý taktiež organizujú tri spomínané inštitúcie spolu s informačným centrom Europe Direct Banská Bystrica. Na jún je naplánované Fórum občanov na tému cezhraničnej spolupráce a zavedenia eura v meste na hraniciach s Maďarskom, ktoré organizuje Informačná kancelária EP na Slovensku v spolupráci s Informačnou kanceláriou EP v Maďarsku. Oslavy 50. výročia existencie Európskej únie napokon zakončí ďalšie občianske fórum, ktoré sa uskutoční v mesiaci júl. Jeho témou budú sociálne systémy v Európe, a uskutoční sa v meste na hraniciach s Českou republikou. Podujatie organizuje Informačná kancelária EP na Slovensku v spolupráci s Informačnou kanceláriou EP v Českej republike.
- Zuzana ANDREJČÁKOVÁ,Tlačové oddelenie - slovenský sektor -
20.03.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet