ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Festival Aničky Jurkovičovej

Festival Aničky Jurkovičovej

Festival Aničky Jurkovičovej

10. – 13. apríla 2005 sa v Novom Meste nad Váhom konal Festival Aničky Jurkovičovej. Celoslovenská prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov s inscenáciami slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, zobrazujúca postavenie a poslanie ženy v spoločnosti sa uskutočnila už po ôsmy krát.


Herečka, ktorej meno festival nesie, zomrela práve pred sto rokmi (2. 2. 1905). Táto Novomešťanka vstúpila na divadelné dosky, keď mala 17 rokov. Bolo to v hre Augusta von Kotzebueho – Vozka Petra III. Stvárnila tu jedinú ženskú postavu a stala sa prvou slovenskou herečkou.
Na 8. ročníku malo vystúpiť 9 divadelných súborov, no jeden z nich musel s ľútosťou odrieknuť. Aby nebol program počítajúci s deviatimi hrami narušený, domáci súbor Javorina odohral dve predstavenia.
Slávnostným položením vencov na rodný dom Aničky Jurkovičovej sa celý festival začal. Tohto roku bol Kvet Tálie udelený Eve Krížikovej. Slávnostné odovzdanie ocenenia za prínos ženy-herečky pre rozvoj divadla sa udialo ako súčasť vernisáže výstavy PLAVBA akad. mal. Ingrid Zámečníkovej.

Hlavné ceny:
Najlepší herecký výkon: Jasna Filková - DS KIS KYSÁČ (viď. foto)
Laureát festivalu: SDOS – DSD Javorina pri MsKS v Novom Meste nad Váhom

Súťažiace súbory a hry

Stála divadelná ochotnícka scéna – Divadelný súbor dospelých Javorina
Božena Slančíková – Timrava – Matúš Oľha: Skon Paľa Ročku (viď. foto)
- nedeľa 10. 4. 2005 o 18:00
Carlo Goldoni: Rozmarná žena
- Utorok 12. 4. 2005 o 19:00

Slovenské divadlo VHV Stará Pazova, Srbsko a Čierna Hora
Milan Grgič: Prebuď sa, Katarína!
- Pondelok 11. 4. 2005 o 8:30

Nové divadlo Dino Horná Streda
Kamil Žilka: Turci na diaľnici (viď. foto)
- Pondelok 11. 4. 2005 o 11:30

Divadelný súbor ZO ZDOS Stupné
Vladimír Hurban Vladimírov : Záveje
- Pondelok 11. 4. 2005 o 15:30

Divadelný súbor Kultúrno-informačného strediska Kysáč, Srbsko a Čierna Hora
Alfonso Paso: Pletky otecka a mamičky (viď. foto)
- Pondelok 11. 4. 2005 o 19:30

Trenčianske hradné divadlo Trenčín
Miro Gavran: Všetko o ženách
- Utorok 12. 4. 2005 o 8:30

Divadelný súbor Uherčan Veľké Uherce
Vojtech Lovicsek: Trampoty s láskou
- Utorok 12. 4. 2005 o 11:30

Divadelný súbor „G“ pri MsKS, ZDOS a Gymnáziu v Trebišove
Branislav Nušič: Pani ministrová (viď. foto)
- Streda 13. 4. 2005 o 9:00
- redakcia -
19.05.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet