ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Iniciatíva Inakosť požiadala Radu pre vysielanie a retransmisiu o vyjadrenie

Iniciatíva Inakosť požiadala Radu pre vysielanie a retransmisiu o vyjadrenie

Iniciatíva Inakosť požiadala Radu pre vysielanie a retransmisiu o vyjadrenie

Občianske združenie Inaiciatíva Inakosť požiadalo listom zo dňa 28. 3. 2007 Radu pre vysielanie a retransmisiu o vydanie stanoviska ohľadom neochoty zo strany Slovenskej televízie (STV) zaradiť formát s homosexuálnou problematikou, ktorý by pomáhal verejnosti zbaviť sa predsudkov o G/L orientovaných ľuďoch, do svojej programovej štruktúry a poskytovala tak verejnoprávny servis.


Podľa predstaviteľov Iniciatívy Inakosť, zo strany STV dochádza, odmietaním zaradenia takéhoto formátu do svojej programovej štruktúry, k porušeniu zákona o Slovenskej televízii a to tým, že odmieta plniť svoje poslanie poskytovať službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania, čo je podľa zákona poskytovanie programovej služby, ktorá má byť univerzálna z rôznych, zákonom vymedzených, hľadísk.
Občianske združenie Iniciatíva Inakosť sa obrátila na Radu pre vysielanie a retransmisiu s touto žiadosťou aj na základe Verejného vyhlásenia redakcie magazínu Q vysielaného Českou televíziou, ktoré bolo doručené 25. 3. 2007 Iniciatíve Inakosť, v ktorom sa okrem iného uvádza:
„Redakce televizního magazínu Q, který vysílá Česká Televize každý čtvrtek ve 22,50 hod na programu ČT 1 se rozhodla natočit jeden celý díl magazínu na Slovensku s vědomím že cílovou skupinou tohoto dílu budou i slovenští diváci, jejichž ohlasy nás inspirovaly. Dostali jsme řadu emailových zpráv, které  mimo pozitivní ohlasy na náš magazín obsahovali postesknutí na tím, že Slovenská televize žádné podobné vysílání pro G/L menšinu nemá. Magazín přitom může přinést pozitivní efekt v oblasti osvěty a může veřejnost informovat o životě a problémech nezanedbatelné menšiny. V slovenském dílu magazínu Q zazní také výpovědi lidí, kteří se setkávají s diskriminací na základě své sexuální orientace. Považujeme to za nepřijatelné v demokratické zemi, která je součástí Evropské unie. Jsme přesvědčeni že Slovenská veřejnoprávní televize by měla dát prostor k vzniku obdobného formátu, který by pomáhal veřejnosti zbavit se předsudků o G/L orientovaných lidech a poskytovat tak veřejnoprávní servis.“
„Veríme, že Rada pre vysielanie a retransmisiu na základe našej žiadosti vydá vyjadrenie, ktoré potvrdí, že STV svojim postojom porušuje zákon.“ uviedol Július Kolenič, predseda správnej rady Iniciatívy Inakosť.

V Bratislave 29. marca 2007.

- tlačová správa -
29.03.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet