ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > História Kálnice

História Kálnice

História Kálnice

Obec je v 14. storočí písomné doložená pod názvom Kabucza. Patrila rodine Kálnických, neskôr panstvu Beckova. Delila sa podľa majiteľov na Panskú a Rožňovú Kálnicu. Obe splynuli v 19. storočí. Obyvateľstvo sa zaoberalo vinohradníctvom a poľnohospodárstvom, tkaním plátna a šitím krojov.


Prvá písomná správa o obci je z r.1396. Jej históriu vo veľkej miere ovplyvňovala blízkosť hradu v Beckove. Pravdepodobne už od najstarších čias patrila obec beckovskému hradnému panstvu. Z tohto dôvodu boli majitelia hradu zároveň vlastníkmi Kálnice. Od r. 1434 to boli Stiborovci, po nich Bánfiovci, od r. l646 pripadlo panstvo na základe dedičského práva komposessorátu dedičných rodov, skladajúcich sa z dvanástich šľachtických rodín. Boli to rodiny: Erdödy, Forgáč, Revai, Pongrác, Medňanský, Bakó, Morvay, Jubnický a Beranyi. Neskôr k nim pribudla rodina Drugeth.
Pri takomto veľkom množstve spoluvlastníkov je len samozrejmé, že sa majetkové vzťahy na panstve značne skomplikovali. Vidieť to i na príklade Kálnice. Tá sa rozdelila na dva samosprávne celky: Pánsku Kálnicu /dolnú/ a Rožňovú Kálnicu /hornú/. V Rožňovej Kálnici mala svoje majetky aj zemanská rodina Kálnický - Valovič, ktorá r. 1592 získala armálesom od Rudolfa II. svoj rodový erb.
- redakcia -
02.04.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet