ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Modernizácia nemocníc zo štrukturálnych fondov

Modernizácia nemocníc zo štrukturálnych fondov

Modernizácia nemocníc zo štrukturálnych fondov

V rokoch 2007 až 2013 nás čaká modernizácia nemocníc. Pre Slovenskú republiku sa zriadil špeciálny operačný program „Zdravotníctvo“. V rámci tohto programu bude nemocniciam prerozdelených 250 miliónov eur.


Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek rokoval spolu s ministrom zdravotníctva Ivanom Valentovičom 2. apríla v Bruseli s komisárkou pre regionálnu politiku Danutou Hübnerovou.
Po argumentoch zástupcov vlády SR Európska komisia upustila od výhrad voči existencii samostatného operačného programu Zdravotníctvo v rámci slovenského Národného strategického referenčného rámca. Ním sa rozdeľujú peniaze z eurofondov.
Slovensko získa z eurofondov v rozpočtovom období 2007 - 2013 dovedna 400 miliárd korún, zdravotníctvo vo vlastnom operačnom programe bude mať 250 miliónov eur.

- redakcia -
05.04.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet