ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Swiss brokers v Novom Meste nad Váhom

Swiss brokers v Novom Meste nad Váhom

Swiss brokers v Novom Meste nad Váhom

Dnes bolo oficiálne otvorené Centrum bývania. Na prezentáciu jeho činnosti boli pozvaní predstavitelia miestnych samospráv a ľudia z finančného sektoru. Centrum bývania v Novom Meste nad Váhom bude zároveň zákazníckym centrom spoločnosti Swiss brokers. Reklamný pútač už teraz visí na budove tohto zaujímavého miesta.


Skôr než sa na Prameni objaví článok o samotnom Centre bývania, predstavíme si spoločnosť Swiss brokers. Bola založená v máji 2005 za účelom komplexnej starostlivosti o svojich klientov v oblasti poisťovníctva a bankovníctva. Ponúka širokú paletu služieb, poradenstva a poskytuje aj kompletný klientský servis. K 1. 10. 2006 mal Swiss brokers 248 aktívnych spolupracovníkov.
Koncom minulého roka spoločnosť navýšila základné imanie na 1 mil. Sk a v priebehu roka 2007 je naplánovaná transformácia na akciovú spoločnosť. Swiss brokers s.r.o. pracuje na agentskom princípe a preto sú poskytované služby pre klientov zadarmo. Spolupráca sa týka všetkých inštitúcií finančného trhu.
Na internetovej stránke www.swissbrokers.sk sú možnosti pre klienta definované takto: “Poznáme spôsob ako:“
 • zabezpečiť klientovi kvalitnú zdravotnú starostlivosť
 • zabezpečiť klientovi dôstojný dôchodok
 • chrániť majetok klienta
 • kvalitne zabezpečiť príjem klienta
 • rýchlejšie a efektívnejšie riešiť poistné udalosti
 • získať rôzne výhody pre klientov na finančnom trhu
 • usporiť náklady na poistnom
 • získať finančné prostriedky na klientove potreby (kúpa bytu, automobilu, dovolenky, rozvoj podnikania ...)
 • usporiť peniaze na odvodoch a daniach
 • usporiť a zhodnotiť volné peňažné prostriedky
 • vytvoriť vhodný program sociálneho zabezpečenia pre zamestnancov firiem
Ako klient tejto spoločnosti môžete využiť zľavu na nákup v internetových obchodoch mybook.sk vo výške 5% a mynotebook.sk vo výške 2%. Pripravuje sa spolupráca s ďalšími elektronickými obchodmi, aby Swiss brokers svojim zákazníkom mohol ponúknuť viac služieb a produktov so zľavou.
- www.centrumbyvania.info -
04.04.2007

Fotogaléria

Swiss brokers v Novom Meste nad Váhom


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet