ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Slovanská démonolatria IV. => Duchovia Ohňa

Slovanská démonolatria IV. => Duchovia Ohňa

Slovanská démonolatria IV. => Duchovia Ohňa

V štvrtej časti o démonoch slovanského sveta sa pozrieme na bytosti ohňa. Často vnikajú do domu komínom. Ich vizuálnym prejavom je svetlo (najmä plamene) a dym. Majú väčšinou negatívny charakter a ak urobia aj niečo dobré, býva to s nejakým negatívnym nádychom.


Zmek (Zmok)
Ohnivý dráčik alebo had. Na Bielej Rusi mal charakter domáceho démona (domovika) starajúceho sa o hospodárstvo. V Bulharsku vysával mlieko kravám aj spiacim ženám a unášal deti. Jeho vzťah k ohňu sa prejavoval tým, že vnikal do domu komínom ako akási ohnivá metla a inokedy ako kura.
O jeho dvojakej, skôr zlovestnej povahe svedčí to, že síce nosí svojmu hospodárovi peniaze a obilie, ktoré ale kradne inde. Časom sa stáva obtiažnym hosťom, ktorý sa zmocňuje duše svojho majiteľa a nedá sa tak ľahko zapudiť. Hospodár sa ho môže zbaviť len tak, že ho daruje susedovi, alebo odnesie tam, kde ho našiel. Alebo obilie ním prinesené vymláti a zrno hodí vtákom.
Rarach (Rarog, Rarih)
Jeho meno súvisí so sokolovitým vtákom rárohom, v ktorého podobe sa často zjavuje. Môže sa vyliahnuť z vajca vysedeného na peci deväť dní a nocí.
Plevik (Plivník, Plón)
Znáša sa komínom ako ohnivá reťaz alebo ohnivý kohút. Prijíma aj podobu kuraťa a prináša obilie a peniaze - dá sa ho zbaviť za rovnakú cenu a rovnako neľahkým spôsobom ako Zmoka. Niekedy je popisovaný ako ohnivá guľa s dlhým chvostom, ktorá letí vzduchom a srší iskry, ktoré sa menia v dukáty. Dá sa prilákať sladkým mliekom alebo osladeným prosom. Ba dokonca je možno ho vypestovať z vajca od čiernej sliepky (kohúta) nosenej deväť dní pod pazuchou.
Škrat (Škriatok, Škret, Skřítek, Szkrat)
Ohnivý lietajúci démon, ktorý rozmnožuje bohatstvo svojho majiteľa (väčšinou čarodejníka, čarodejnice alebo boháča).
Ohnivák (ohnivý, žhavý muž)
Niekedy bol nazývaný aj Dýma alebo Dýmač. Ide o dušu hriešnika, ktorý sa zjavuje v podobe ohnivého stĺpa alebo sudu, draka či plamienku v bažinách. Môže človeka zaviesť, utopiť, popáliť, roztrhať. Inokedy zase naopak pomáha zblúdilému alebo zapadnutému do bažín, pokiaľ mu prejaví vďačnosť.
Bludičky
Bludné svetlá, svetielka, svetlonosy, ktoré pochádzajú z duší mŕtvych (zomretých hlavne násilnou smrťou a pod). Preto sa zjavujú nielen v bažinách a na tlejúcich kmeňoch, ale aj na hroboch ako modravé plamienky v podobe detí alebo mužíčkov s lampášikmi, kahančekmi najčastejšie za temných zimných nocí na Dušičky a okolo Vianoc.
Snažia sa človeka zviesť do močiarov, rybníkov, napádajú predovšetkým toho, kto hvízda. Zablúdenému môžu aj pomôcť, keď im niečo sľúbi, alebo keď ich vyslobodí z ich zakliatia. Niekedy môžu aj naznačiť, kde sú poklady.
Ohnivý drak (Ogněnnyj zmej, Pjenežny zmij)
Prináša bohatstvo do domu, do ktorého zavíta.
Vták ohnivák (Žar-ptica)
Čarovný vták so zlato žiariacimi perami.
- Šarmi -
08.04.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet