ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Jarné zvyky pred príchodom kresťanstva

Jarné zvyky pred príchodom kresťanstva

Jarné zvyky pred príchodom kresťanstva

V období, keď kresťania oslavujú veľkú noc, oslavovali naši predkovia začiatok vegetačného obdobia. Zrod nového života v kolobehu ročných období symbolizovala životodarná voda, maľované vajíčka, mladé stromčeky a samozrejme hry s erotickým nádychom.


Apríl sa v staroslovančine nazýval Dubeň. Dostal názov podľa toho, že v tomto období bolo najvhodnejšie, ísť sa do lesa dubiť. Duby majú práve najväčšie vyžarovanie energie a preto by sme mali ísť do lesa a objať tieto mocné stromy. Po chvíli ticha a sústredenia cítite ako to v dube doslova hučí. Energia, ktorú človek takto príjme pomáha proti jarnej únave a posilňuje imunitný systém.
Ďalším zvykom je obradná orba. Je to akési vzdanie úcty Matke Zemi, ktorá je pripravená na ďalšie vegetačné obdobie. Počas tohto sviatku vladár alebo starešina vyoral prvú brázdu (prvý oráč býval aj s pluhom obliaty vodou). Niekedy bola odovzdaná obeť Zemi v podobe zaorania škrupiniek z kraslíc.
V Bulharsku sa konajú "kukerské hry" so silno erotickými prvkami: kuker (mužská postava so zvieracou maskou a dreveným falusom) slávil svadbu s ženou, ktorá potom predstierala tehotenstvo a pôrod. Spolu s týmito hrami sa robila obradná orba.
V apríli až máji (dubeň a kveteň – niekedy traveň) sa stavali máje. Ozdobenie mŕtveho stromu je kresťanské zdeformovanie tohto zvyku. Máje sú totiž mladé (živé!) stromčeky. Sadili sa po celej dedine (hlavne tam, kde boli slobodné dievky) a popri tom sa volili dedinský králi a kráľovné.
Kráľa ozdobili korunou a kvetmi, obliekli do šatov z jedľovej alebo smrekovej kôry. Ostatní mládenci sa obliekli podobne, ozbrojili sa drevenými mečmi a obchádzali po dedine so spevom a prosbami o dary pre kráľa, ktorého nakoniec pri rybníku stínali (zrážali mu korunu do vody). Kráľovnú ozdobili kvetinovým vencom.
- redakcia -
09.04.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet